Общи условия

Общи условия
 
I. Обща информация, правила за ползване и цени
 
1. Информацията, поискана в регистрационната форма, ще използваме само с цел да се идентифицират Вашите нужди и интереси, за да можем да предоставим услуги с максимално добро качество. Личната информация, която Вие ни предоставяте, се ползва от закрилата нa Закона за защита на личните данни. Тя по никакъв начин няма да бъде използвана за цели извън изрично обявените в „Общи условия за онлайн обучение“ и няма да бъде предоставяна под каквато и да е форма на трети лица.
 
2. Правилата за ползване на онлайн услугите на Европейски център по невронауки ООД (ЕЦН за по-кратко) могат да бъдат променени по всяко време чрез актуализиране на „Общи условия“. Тези промени са публични, влизат в сила незабавно и са задължителни за всички клиенти.
 
3. Европейски център по невронауки ООД има право да променя цените без предварително известие, клиентите заплащат курсовете по цени, които са били актуални към момента на записването им.
 
4. При допуснати технически грешки в информацията публикувана на сайта, си запазваме правото да откажем записване за курс, като Европейски център по невронауки ООД не дължи обезщетение. Европейски център по невронауки ООД е длъжен да възстанови изцяло заплатените от клиента до момента суми, ако има такива.
 
5. Формата на обучение има следната структура:
а) Нива на обучение, като в едно ниво може да има един или повече продукти.
б) Продуктите в системата са два: Fast ForWord (FFW) и Reading Assistant (RA).
в) Всеки продукт се състои от един или повече модули, като първоначално се задава седмичен протокол по който да премине обучението.
г) Седмичният протокол включва:
Минимален брой дни за упражнения на седмица. Минималния брой е 3 дни, препоръчителния е 5 дни, а по желание може да се прави всеки ден, без ограничения.
Продължителността на един учебен час може да бъде 20, 30, 40, 50 и 90 минути. Стандартната продължителност на един час е 50 минути.
Един учебен час на даден продукт се състои от един или повече модули, като програмата автомачино избира кои модули да са активни според резултатите на обучаемия.
д) Обучението е резултатно ориентирано, което означава, че времето за преминаване на едно ниво не е константно. От практиката се е установило, че за повечето хора, средното време за преминаване на модул е 6 седмици, като има изключения от 3 до 9-10 седмици.
е) Цената на обучението е абонаментно ориентирана, като всеки абонамент започва на първо число от календарния месец и приключва на последния календарен ден от месеца, независимо колко дни са използвани за обучение.
ж) Когато, дадено ниво е преминато успешно и до края на абонамента остават повече от 5 работни дни, потребителя получава бонус и следващото ниво може да се активира по-рано, преди началото на следващия календарен месец.
з) На цената за един месечен абонамент могат да се използват максимум 2 (два) продукта от дадено ниво от тези продукти. Бонусът от предходната точка не влиза в сила, ако потребителя за този месечен абонамент вече е използвал два продукта. Например, ако е започнал месеца с FFW L1 и RA, преминал е успешно FFW L1 за 2 седмици, той не може да премине към FFW L2, защото има активен втори продукт RA.
и) Обучението се провежда отдалечено, чрез Интернет свързаност, като може да се използва по всяко време на денонощието с помощта на Уеб Браузър. Изисква се качествен, бърз интернет с минимална гарантирана скорост.
к) При необходимост, може да се организират допълнителни събития с физическо присъствие на обучаемите, които са част от онлайн обучението и са задължителна и неотменна част от него.
 
II. Използване на софтуер и учебни системи
 
6. Софтуерът и учебните системи, които са използвате при ОНЛАЙН обучението си в Европейски център по невронауки ООД са под закрилата на авторското право и са собственост на съответните производители и/или техните доставчици и партньори. Моля, преди употребата им да се запознаете с условията за ползване, определени от техните собственици.
 
III. Отказ от услуги
 
7. (1) Съгласно чл. 55 от ЗЗП клиентът има право да се откажете от курс в срок от 7 работни дни след началото му и ако не е провел повече от два дни обучение. В този случай парите се получават обратно, след връщането на учебните материали и пособия и те са с ненарушен търговски вид. Ако учебните материали и пособия са с нарушен търговски вид, Европейски център по невронауки ООД има право да удържи част от сумата за връщане в размер, равен на цената на съответния учебник по действащата тарифа на съответното издателство или негов упълномощен представител. Всички разходи за връщането на учебника са за сметка на потребителя.
(2) След изтичане на 7-дневния законоустановен срок, суми не се възстановяват.
(3) Ако са проведени повече от два учебни дни, суми не се възстановяват, независимо, че 7-дневния срок не е преминал.
(4) Ако Европейски център по невронауки ООД не осигури курс, който да отговаря на договореното време на провеждане на часовете, клиентът може:
а) да получи платената сума обратно;
б) да изчака докато се сформира друга група
в) да избере алтернативно обучени.
(5) Парите се възстановяват до 7 дни след началната дата на несъстоялия се курс.
 
IV. Отсъствия
 
8. При групово обучение: в случай на пропуснати часове, суми не се възстановяват.
9. При индивидуално обучение: в случай на пропуснати часове, суми не се възстановяват.
 
10. Задължителна информация съгласно чл. 52, ал. 1 от ЗЗП:
а) Име и адрес на Доставчика на услугата
Европейски център по невронауки ООД
Гр. София, бул. Александър Стамболийски 84
б) Основните характеристики на предлаганите от Европейски център по невронауки ООД курсове са описани подробно към всеки отделен курс в отделните секции на сайта.
в) Обявените цени на курсовете са без включен в тях данък добавена стойност, който не се начислява.
г) Заплащането на ОНЛАЙН обучението се извършва по банков път или на място в Европейски център по невронауки ООД най-малко три дни преди започването на обучението.
д) Стойността на разходите за доставка на учебниците, удостоверенията и други материали не са включени в цената на обучението, а се заплащат допълнително от курсиста при получаването на пратката.
е) Правата на потребителя от направена поръчка са посочени по-горе на тази страница.
ж) Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). За всяко заплащане получавате документ.