Reading Assistant - Всеки читател заслужава слушател

Всеки читател заслужава слушател

Reading Assistant

С Reading Assistant, ние никога не пропускаме моментите за учене

Reading Assistant е единственият онлайн инструмент за четене, който използва разпознаване на речта, за да подкрепя и коригира учениците, докато те четат на глас – никога не пропускаме моментите за учене. Няма друга електронна книга или програма, която да предоставя подобна помощ и възможности. С помощта на този подкрепящ помощник, учениците изграждат добро произношение, разбиране и акцент.

Какво е гладко четене?

 • Способността на детето да чете вярно, изразително и да разбира смисъла на текста, който чете. Бързото четене не гарантира разбиране.
 • Децата, които не четат гладко, губят много време да произнесат вярно думите в текста и това им пречи да разберат значението му. Учениците трябва да произнасят вярно думите, за да разберат това, което четат, но често това не се изгражда автоматично, докато те четат сами.
 • Четенето на глас с помощта на Reading Assistant е златният стандарт за изграждане на гладко четене. Reading Assistant съдържа най-добрите практики при четенето.

Какво четат учениците?

 • Избрани откъси от над 300 художествени произведения, подходящи за ученици от 1 до 12 клас
 • Нехудожествени и художествени текстове от следните жанрове
  • Публицистика
  • Фантастика
  • Научна фантастика
  • Поезия
  • Народни приказки, митове и легенди
  • Биографии
  • Автобиографии
  • Исторически разкази и т.н.  

Кой може да се възползва от Reading Assistant? 

Reading Assistant 1 ползи и предимства
Reading Assistant

От програмата Reading Assistant могат да се възползват на практика всички – от петгодишни деца (K-3) до възрастни. Единственото изискване е да могат да работят на компютър и да играят компютърни игри.

Ето за какво точно е полезна програмата Reading Assistant:

 • Изучаване на английски език от самото начало до ниво подготовка за матурата в 12 клас в САЩ (изпит K-12).
 • При затруднения с четенето.
 • При говорни и езикови нарушения.
 • B2B с фирми, които предлагат обучение на служителите си
 • Работещи хора, които искат да подобрят произношението си на английски език
 • Reading Assistant е единствената по рода си програма, която слуша как чете ученикът и го поправя, когато произнася думите погрешно. По този начин ученикът изгражда американски акцент.
 • Reading Assistant е подходяща за работещи хора, които искат да подобрят произношението си на английски език и да придобият американски акцент.
 • Reading Assistant включва 80+ текста от разнообразни жанрове, сред които са биографии, разкази, поезия, статии, научна фантастика и други.
 • Обучението с програмата Reading Assistant е онлайн и ученикът има възможност да прави упражненията от всеки компютър или таблет със стабилна Интернет връзка по всяко време. Това е подходящо за работещи хора, които нямат време за курсове по английски език през деня.
 • За всеки текст в Reading Assistant има определен брой верни думи за минута, които ученикът трябва да прочете. По този начин учениците подобряват не само произношението си, а и скоростта на говорене на английски език.
 • Учениците могат да четат по колкото текстове желаят на ден, като минимумът е 1 текст при всяко влизане в системата на Reading Assistant.

Всяка сесия от програмата Reading Assistant е разделена на три части:

 • Слушане на запис на текста и отговор на въпроси към него.
 • Четене на глас и запис на текста поне 2 пъти с възможност за прослушване на вече направените записи и разглеждане на проблемни думи от текста.
 • Отговор на въпроси за разбиране на значението на текста.

В процеса на обучение с програмата Reading Assistant всеки ученик има индивидуален ментор, който следи прогреса му и му помага, когато е необходимо.

Reading Assistant 2 ползи и предимства
Reading Assistant

Гладко четене 

Какво наистина представлява гладкото четене? 

Това е способността да се чете с необходимата лекота, точност и изразителност, за да могат да бъдат разбрани смисълът и посланията на съответния текст.

Откъде идват затрудненията по отношение на гладкото четене? 

Най-често подобни затруднения се дължат на неразпознаване на думите. Четеното с разбиране обикновено е възпрепятствано от непозната за ученика лексика, която води до погрешно разбиране на значението на думите, загубване смисъла на отделните изречения и на текста като цяло. 

Как може да се прецени гладкостта на четенето? 

Това става в процеса на слушане на детето, докато чете на глас. Когато липсва гладкост на четенето, неговата реч звучи накъсано или колебливо. В тази реч липсват точността, увереността и ритъмът, които би трябвало да са налице, ако детето наистина разбира без проблем смисъла на един текст.

Reading Assistant 3 ползи и предимства
Reading Assistant

Защо показателят Oral Reading Fluency, измерващ верните думи на минута, е важен за определяне на гладкостта на четенето?  

Основното предимство на оценяването на гладкостта на четене в зависимост от броя на изговорените вярно думи за една минута е, че така най-добре се проследява развитието и прогреса на ученика във времето. По принцип при наличие на затруднения в четенето и разбирането на смисъла на един текст, броят думи, които е възможно да бъдат изговорени за една минута, силно намалява. Това означава, че всяко увеличаване на тези думи е свързано с реализиран прогрес при съответния ученик.

Ако скоростта и гладкостта на четенето са свързани, то трябва ли децата да се учат да четат възможно най-бързо? 

Казано накратко, не. Акцентът винаги трябва да е поставен върху четеното с разбиране, а не върху скоростното четене. Учениците, които се стремят да четат с разбиране на стила на автора и смисъла на използваните от него изрази, винаги имат по-голям успех от тези, ориентирани само и единствено към бързината на четене. Различни изследвания показват, че при  четенето наум се отделя повече време за разбиране и осмисляне на текста. В този смисъл четенето наум наистина в някои аспекти е доста по-различно от четенето на глас. Във всеки случай, думи или изрази, които създават трудности при четенето на глас, обикновено имат същия ефект и при четенето наум. Затова при упражненията, свързани с четене на глас, е важно да се помогне на ученика да изгради умения за справяне с подобни предизвикателства, а не за тяхното отбягване.

Reading Assistant 5 ползи и предимства
Reading Assistant

Как работи Reading Assistant? 

 • Когато ученикът се затруднява да прочете дадена дума, Reading Assistant се намесва и маркира думата в текста. Ако ученикът не я прочете вярно, Reading Assistant произнася думата,.
 • След като прочете целия текст, въпросите за разбиране измерват до каква степен ученикът е разбрал буквалното и преносното значение на текста.

 • Reading Assistant използва най-добрите практики при обучението на четене на глас.

Вижте Reading Assistant през погледа на учениците

Въведение в Reading Assistant

https://youtu.be/YOUXDZ9TZ4M

Как Reading Assistant помага?

 • Reading Assistant прави учениците по-добри читатели: те подобряват нивото си на четене с над 50% от очакваното.
 • Reading Assistant ви пести време: програмата автоматично оценява и проследява броя верни думи за минута и разбирането на учениците.
 • Reading Assistant осигурява непредубеден слушател за всеки ученик: дори учениците, които трудно се фокусират, се упражняват на глас, без да бъдат критикувани.
 • Reading Assistant значително подобрява гладкото четене – мостът към разбирането.
Reading Assistant 6 ползи и предимства
Reading Assistant

Резултати и често задавани въпроси за Reading Assistant

 

По какъв начин Reading Assistant съдейства за постигане на гладкост на четенето? 

Reading Assistant спомага за гладкото четене на ученика, като му осигурява:

 • примери – всяка сесия на Reading Assistant съдържа аудио примери за гладко четене.
 • помощ за произношението – ако ученикът има нужда, Reading Assistant му оказва съдействие за подобряване на произношението.
 • упражнения – учениците четат абсолютно всеки абзац от текстовете, включени в програмата Reading Assistant, поне по два пъти.
 • повторен преглед – по време на всяко четене на глас, Reading Assistant акцентира точно върху тези думи, с които ученикът има затруднения по отношение на произношението.
 • обратна връзка: Reading Assistant моментално дава точни резултати за броя на вярно изговорените думи в рамките на една минута, което е стандартният показател за гладкостта на четенето.

Как Reading Assistant учи на четене с разбиране? 

Reading Assistant насочва учениците към развитие на уменията за четене с разбиране. Това става чрез въпросите и упражненията от секцията „Think About It“, които карат учениците да се замислят за значението и посланията на прочетения от тях текст. Благодарение на подобни упражнения, достъпни в програмата Reading Assistant, учениците се научават да използват по-рано прочетена информация, да дефинират цели, да преразказват, да обобщават, да задават и отговарят на въпроси.

Reading Assistant 7 ползи и предимства
Reading Assistant

 Как Reading Assistant помага по отношение усвояване на лексиката? 

Написаният текст по принцип запознава читателя с много повече думи отколкото той може да научи при устната реч. Упражненията по четене, които се съдържат в програмата Reading Assistant, спомагат за развиване на лексиката на ученика по няколко начина:

 • звуково събеседване – част от програмата Reading Assistant е и приложение, което позволява на читтателите, когато открият непозната или затрудняваща ги дума, да кликнат върху нея и да чуят произношението й.
 • ПриложениеDid You Know? –което, дава повече информация за избраната дума, нейните латински и гръцки корени, различните й значения и забавни факти, които остават в съзнанието на ученика.
 • разнообразна литература – абзаците от разнообразни литературни текстове, включени в програмата Reading Assistant, запознават ученика с изключително богата и полезна лексика.
 • визуализация – повечето думи в Reading Assistant се представят на ученика с помощта на изображения.  

Базирани ли са на изследвания методите на Reading Assistant? 

Да, да, и пак да. Според изследвания на Националния панел по четене на САЩ упражненията, насърчаващи четенето на глас, водят до значително подобрение на гладкото четене. Благодарение на Reading Assistant учениците получават точно такъв тип упражнения с включена обратна връзка за тяхното представяне.

Reading Assistant 8 ползи и предимства
Reading Assistant

Резултати от използването на Reading Assistant 

Множество изследвания показват, че след използване на Reading Assistant се постигат следните резултати:

 • благодарение на Reading Assistant учениците подобряват своето ниво на четене с 50% повече от очакваното.
 • след 1 месец използване на Reading Assistant учениците постигат резултати, които по принцип могат да се очакват за период от половин година.

Отчетите на Reading Assistant ви спестяват време (предимства за учителите!) 

 • Reading Assistant автоматично ви предоставя отчети за прогреса по отношение на четене и разбиране на всички ваши ученици
 • благодарение на отчетите на Reading Assistant получавате ценна информация, като например кои думи затрудняват отделните ученици
 • отчетите на Reading Assistant ви позволяват да се справите с големи групи ученици, като научите техните силни и слаби страни, възможностите и нуждите на всеки един от тях.
Reading Assistant 9 ползи и предимства
Reading Assistant

Reading Assistant е лесно приложим в учебна среда 

Благодарение на Reading Assistant учениците просто слагат слушалки, влизат в своите профили и започват обучението си.

 • Reading Assistant: стъпка 1 – учениците слушат примерен текст и след това отговарят на въпроси към него, които да тестват степента на разбиране на поднесената информация.
 • Reading Assistant: стъпка 2 – учениците сами прочитат текста на глас и се прави запис на този техен опит.
 • Reading Assistant: стъпка 3 – учениците правят тест, чрез който се проверява степента на лексикално и смислово разбиране на текста.

   Reading Assistant предоставя полезни инструменти на учителите 

  • Ръководство за учителя – заедно с Reading Assistant учителят получава и ръководство, съдържащо уроци, които спомагат за развитие на лексиката и другите основни аспекти, свързани с гладкото четене.
  • Читателско портфолио – Reading Assistant автоматично съхранява записите на учениците и по този начин създава Читателско портфолио. Благодарение на него учителите могат да запознаят родителите с резултатите и прогреса на техните деца.

С Reading Assistant, ние никога не пропускаме моментите за учене

Кой може да се възползва от Reading Assistant?

Как работи Reading Assistant?

Въведение в Reading Assistant.

Резултати и често задавани въпроси за Reading Assistant

Reading assistant 10
Reading assistant 11
Reading assistant 12