Цени за Nеuro English без абонаментен договор

Сумата за съответния период се изплаща авансово.

Промо: 2 месеца

430 лв.

 

Цена на месец: 215 лв.

Направи регистрация

1 месец

360 лв.

 

Цена на месец: 360 лв.

Направи регистрация

2 месеца

480 лв.

 

Цена на месец: 240 лв.

Направи регистрация

3 месеца

650 лв.

 

Цена на месец: 217 лв.

Направи регистрация

6 месеца

1150 лв.

 

Цена на месец: 192 лв.

Направи регистрация

12 месеца

2020 лв.

 

Цена на месец: 169 лв.

Направи регистрация

Забележки: Промоционалната цена на 2 месеца е валидна до края на 2021 г. В цените е начислен ДДС. Сумата се изплаща по банков път след регистрация.

Цени за Nеuro English с абонаментен договор

Абонамент за достъп до системата за 6,12 или 24 месеца. Сумата се заплаща всеки месец.

Договор за 6 месеца

215 лв.

на месец

 

Стандартна цена:

360 лв. на месец

Направи регистрация

Договор за 12 месеца

200 лв.

на месец

 

Стандартна цена:

360лв. на месец

Направи регистрация

Договор за 24 месеца

170 лв.

на месец

 

Стандартна цена:

360 лв. на месец

Направи регистрация

Забележки: Промоционалната цена е валидна при сключване на абонаментен договор със съответния срок на ползване. В цените е включен ДДС. Сумата се плаща по банков път след направена регистрация.

СЕМЕЙНИ ПАКЕТИ за Nеuro English

За повече от един ученик/член от семейство. Сумата се заплаща всеки месец.

2 членове от семейство

400 лв.

на месец

 

200 лв. на човек
на месец

Направи регистрация

3 членове от семейство

510 лв.

на месец

 

170 лв. на човек
на месец

Направи регистрация

В цените е включен ДДС. Сумата се плаща по банков път след направена регистрация.