Онлайн английски език – обучение във виртуално училище

Курсовете на Neuro English са подходящи както за деца, така и  за възрастни.

Онлайн английски език

За Курса

Основната цел на курса Neuro English е усвояването на английски език на ниво роден език по един лек и забавен начин чрез участието на ученика в различни мини онлайн игри, където се съревновава със самия себе си и се стреми да подобри собствените си резултати. Игрите използват два продукта на американската организация Scientific Learning Inc – Fast ForWord и Reading Assistant. Fast ForWord отговаря за компоненти като слушане с разбиране, лексика, граматика, правопис и мислене на дадения език. Reading Assistant е единствената програма в света, която слуша как чете ученика и му помага, когато му е трудно да произнесе дадена дума. Текстовете, с които се работи, са съобразени с възрастта на ученика и варират по дължина и жанр.
Продължителността на курса е строго индивидуална и зависи от времето и усилията, които всеки ученик инвестира. Ученикът може да очаква, че при пълна отдаденост и редовна работа с нашата програма може да усвои материал за 2 години в рамките на 3 месеца.  

Запиши ме сега

В първите две нива на Neuro English се използва Fast ForWord Literacy и фокусът е върху звуците. Трето ниво – Fast ForWord Reading Readiness – учи децата на азбуката, основните форми и цветове на английски език.

Нивата от 4 до 9 използват серията Fast ForWord Reading. Фокусът им е върху лексиката и граматиката на английски език, слушането с разбиране и писането. В четвърто ниво в обучението се включва и Reading Assistant. Когато ученикът завърши всички нива в системата, това му гарантира, че ще вземе успешно изпита, на който се явяват учениците, който завършват гимназия.

Учените изследват какви са причините хората да не разбират даден език или да имат затруднения да учат чужди езици. Те установяват, че едно от най-важните неща е мозъкът да може да чува и обработва звуците. Във всеки един език има характерни звуци и е необходима минимална скорост на обработка. Когато мозъкът не може да регистрира даден звук или когато не може да обработи серия от звуци с голяма скорост, той просто ги пропуска. Или както чува звуците, така след това ги възпроизвежда, което е обяснението на специфичния диалект на някои нации. Това кара учените да изследват и пресъздадат процесите на учене на езика при децата от тримесечна до тригодишна възраст.

Обратна връзка за чуването на звуци

В първите две нива на системата, фокусът е върху звуците и по-малко върху английска лексика и граматика. Започва се с научаването на мозъка да чува звуци, например 400 Hz. След това мозъка се научава да чува и обработва определен брой звуци за секунда.

Обратна връзка за чуването на фонеми

Следващата стъпка е работа с фонеми и срички, което все още не е свързано с конкретен език. Паралелно има упражнения за развиване на когнитивните умения. Следва разпознаване на сходни по звучене думи, фрази и т.н., което има общо с езика, но пак е разпознаване на звуци.

Разпознаване на сходни по звучене думи

Един от последните етапи е работа със звуци в комбинация с развитие на когнитивните умения, лексика и английска граматика. Всичко това се постига под формата на онлайн компютърна игра с анимации, което значително улеснява процеса на учене, защото играта е естествения начин за учене при човека.

Доклад за постигането на целите

Системата е резултатно ориентирана и в реално време разбира кои звуци са трудни за обучаемия, кои когнитивни умения са предизвикателство и т.н. За да се премине едно упражнение или ниво, е необходимо ученикът да постигне поставените целите. Докладите дават детайлна обратна връзка за успехите и предизвикателствата на ученика.

Запиши ме сега

как протича курсът?

Обучението в Neuro English се извършва 100% онлайн в удобно за вас време и място. Единствените задължителни условия са:

 1. Да имате желание!
 2. Да имате компютър или таблет;
 3. Да имате стабилна Интернет връзка.

Когато започнете програмата, ще се запознаете със своя ментор. Той/тя ще следи как се справяте в упражненията, ще ви изпраща допълнителни материали, ако срещате предизвикателства, и ще отговоря на всичките ви въпроси.

умения, които се развиват по време на курса

По време на обучението си в Neuro English, базирано на науката невропластика, придобивате знания по английски език и като допълнение, развивате следните когнитивни умения:

 • Внимание, памет и концентрация
 • Обработване на информация
 • Логическо и аналитично мислене
 • Въображение
 • Ясен фокус

защо Neuro english?

Учениците ни чувствително подобряват произношението си на английски език. Програмата тренира също когнитивните им умения и функциите за възприятие на мозъка. Лексиката и граматиката се обогатяват, което носи увереност в разговорите на английски език.

Когато нашите ученици завършат успешно всички нива в програмата, те успяват да се представят отлично на държавния зрелостен изпит по английски език след 12 клас. Освен това, нашата програма е ценно допълнение към подготовката за изпитите TOEFL iBT, IELTS, FCE и CAE.

Вие може да се убедите сами в предимствата на Neuro English, когато дойдете при нас. Все пак, ето още една част от фактите, които ни правят по-специални:

 • Програмата на всички ученици е съобразена с тяхното свободно време.
 • Осигуряваме постоянна, безпристрастна и детайлна обратна връзка на всички ученици.
 • Неограничен достъп и ползване на материалната база за всички ученици извън учебните занятия.
 • Практикуването на езика се осъществява в удобно за ученика време и място, от всеки съвременен компютър или таблет. Персонален учител наблюдава прогреса на детето по време на обучението и редовно изпраща подробни доклади за неговото представяне.
 • Софтуерът зад „Neuro English“ следи резултатите на ученика и постоянно адаптира обучението според тях. Постепенно се подобрява скоростта на четене и разбиране и се изгражда английски акцент. В допълнение, учениците силно повишават цялостната си памет и внимание.
 • Голяма част от учениците на Neuro English са се записали по препоръка от доволен ученик, родител или клиент.
Запиши ме сега

как изглежда системата зад Neuro english

Курсовете на Neuro English са подходящи както за деца, така и за възрастни.
За да може възрастните по-лесно да влязат в детския режим на учене, който е по-ефективен за възприемане, по време на обучението се използват анимация, картинки и сюжети, които са близки да нашето детско възприятие.

разгледайте нашата брошура !

Ако искате да получите още информация за Fast ForWord; Reading Assistant; нивата на курса Neuro English; историята, принципа и системата зад Neuro English, разгледайте нашата брошура. 

изпрати ми брошура

често задавани въпроси:

Какво е различното между тази система и стандартните курсове?

Системата на Neuro English е базирана върху науката невропластика, която изследва как работи мозъкът, и е проектирана да работи директно с нашето „сиво вещество“ – така, както едно новородено учи майчиния си език.

Защо Neuro English е по-ефективна от стандартните курсове?

Neuro English използва над 80 патента в своя курс, които помагат обучението да се ускори, като премахва стандартните парадигми за повтаряне и запаметяване чрез зубрене. Тук зубренето е заменено с игра, когнитивни похвати и няколко малки тайни, чрез които магията на Neuro English прави чудеса.

Колко нива има системата?

Системата има 9 нива, които са разделени на 3 части. Първите две нива тренират когнитивните умения и функциите за възприятие на мозъка, като увеличават същевременно набора от думи, които разпознаваме и владаеем. Мозъкът се научава да разпознава и възприема специфичните звуци за английския език.

Нивата от 3 до 8 продължават да тренират когнитивните умения и функциите за възприятие на мозъка, увеличават набора от думи, които разпознаваме и владаеем, но като допълнение комбинират когнитивната подготовка със задълбочени познания за английската граматика, лексиката и способността за възпроизвеждане на английска реч. Тук се постига чувствително подобрение върху умението да пишем английски текстове.

Ниво 9 се концентрира единствено върху увеличаването на разбирането, лексиката, граматиката и употребата на английски език.

Ако искате да получите по-детайлна информация относно упражненията за всяко ниво, разгледайте нашата брошура.

Издавате ли фактури за обучение?

Да, издаваме фактури за обученията си!

Ако имам затруднения, има ли към кого да се обърна?

Да! Всеки ученик има персонален ментор, който следи неговото развитие, дава му подробни репорти за представянето и напътствия за местата, където се затруднява. Ако имате каквито и да е въпроси, може да се обръщате към него/нея. В началото ще получите неговите/нейни координати – skype, телефон, e-mail, имена и ще ви се обади, за да се запознаете.

Той/Тя ще е с вас през цялото време. Така че няма да сте сам! И най-важното, той ще ви щипе и бута по рамото, когато изоставате с уроците!

Какъв е минималният срок на обучение?

Обучението е разделено на тримесечия. Започвате първоначално за 3 месеца, които са достатъчни, за да преминете първите 2 нива. След това вие решавате дали да продължите, или не.

Системата наистина ли е американска?

Да, системата е създадена и проектирана от учени в САЩ. Компанията, която притежава и развива системата, се казва Sci Learn Corporation и е базирана в Калифорния, САЩ.

Колко струва и как се плаща?

Neuro English се предлага под формата на месечен абонамент (виж Общи условия), който започва от първо число на месеца и приключва в края на всеки календарен месец. Месечният абонамент се определя от протокола, който ученикът използва. Нашите протоколи варират от 3 дни по 30 минути на ден до 5 дни по 50 минути на ден. Опитът ни показва, че за да има видим ефект, продуктът трябва да се използва минимум 3 месеца.