Онлайн английски език – обучение във виртуално училище

Курсовете на Neuro English са подходящи както за деца, така и  за възрастни.

Онлайн английски език

За ОНЛАЙН Курса ПО АНГЛИЙСКИ

Основната цел на онлайн курса Neuro English е усвояването на английски език на ниво роден език по един лек и забавен начин чрез участието на ученика в различни мини онлайн игри, където се съревновава със самия себе си и се стреми да подобри собствените си резултати. Онлайн игрите използват два продукта на американската организация Scientific Learning Inc – Fast ForWord и Reading Assistant. Fast ForWord отговаря за компоненти като слушане с разбиране, лексика, граматика, правопис и мислене на дадения език. Reading Assistant е единствената програма в света, която слуша как чете ученика и му помага, когато му е трудно да произнесе дадена дума. Текстовете, с които се работи в онлайн курса по английски, са съобразени с възрастта на ученика и варират по дължина и жанр.

Продължителността на онлайн курса е строго индивидуална и зависи от времето и усилията, които всеки ученик инвестира. Ученикът може да очаква, че при пълна отдаденост и редовна работа с програмата на онлайн курса по английски може да усвои материал за 2 години в рамките на 3 месеца.

Запиши ме сега

В първите две нива на онлайн курса по английски Neuro English се използва Fast ForWord Literacy и фокусът е върху звуците. Трето ниво на онлайн курса по английски – Fast ForWord Reading Readiness – учи децата на азбуката, основните форми и цветове на английски език.

Онлайн английски 1 предимства на курса
Oнлайн английски

Нивата на онлайн курса по английски  от 4 до 9 използват серията Fast ForWord Reading. Фокусът им е върху лексиката и граматиката на английски език, слушането с разбиране и писането. В четвърто ниво в онлайн обучението се включва и Reading Assistant. Когато ученикът завърши всички нива на онлайн курса по английски, това му гарантира, че ще вземе успешно изпита, на който се явяват учениците, който завършват гимназия.

Учените изследват какви са причините хората да не разбират даден език или да имат затруднения да учат чужди езици. Те установяват, че едно от най-важните неща е мозъкът да може да чува и обработва звуците. Във всеки един език има характерни звуци и е необходима минимална скорост на обработка. Когато мозъкът не може да регистрира даден звук или когато не може да обработи серия от звуци с голяма скорост, той просто ги пропуска. Или както чува звуците, така след това ги възпроизвежда, което е обяснението на специфичния диалект на някои нации. Това кара учените да изследват и пресъздадат процесите на учене на езика при децата от тримесечна до тригодишна възраст.

Обратна връзка за чуването на звуци

В първите две нива на онлайн курса по английски, фокусът е върху звуците и по-малко върху английска лексика и граматика. Онлайн курса по английски започва с научаването на мозъка да чува звуци, например 400 Hz. След това в рамките на онлайн курса по английски мозъка се научава да чува и обработва определен брой звуци за секунда.

Обратна връзка за чуването на фонеми

Следващата стъпка в онлайн курса по английски е работа с фонеми и срички, което все още не е свързано с конкретен език. Паралелно в онлайн курса по английски има упражнения за развиване на когнитивните умения. В онлайн курса по английски следва разпознаване на сходни по звучене думи, фрази и т.н., което има общо с езика, но пак е разпознаване на звуци.

Разпознаване на сходни по звучене думи

Един от последните етапи в онлайн курса по английски е работа със звуци в комбинация с развитие на когнитивните умения, лексика и английска граматика. Всичко това се постига под формата на онлайн компютърна игра с анимации, което значително улеснява процеса на учене, защото играта е естествения начин за учене при човека.

Доклад за постигането на целите

Системата на онлайн курса по английски е резултатно ориентирана и в реално време разбира кои звуци са трудни за обучаемия, кои когнитивни умения са предизвикателство и т.н. За да се премине едно ниво на онлайн курса по английски, е необходимо ученикът да постигне поставените целите. Докладите от онлайн курса по английски дават детайлна обратна връзка за успехите и предизвикателствата на ученика.

Запиши ме сега

 

как протича ОНЛАЙН курсът?

Онлайн английски 2 предимства на курса
Oнлайн английски

Обучението в Neuro English се извършва 100% онлайн в удобно за вас време и място. Единствените задължителни условия за онлайн курса по английски са:

 1. Да имате желание!
 2. Да имате компютър или таблет;
 3. Да имате стабилна Интернет връзка.

Когато започнете онлайн курса по английски, ще се запознаете със своя ментор. Той/тя ще следи как се справяте в онлайн курса по английски, ще ви изпраща допълнителни материали и ще отговоря на всичките ви въпроси.

умения, които се развиват по време на ОНЛАЙН курса

Онлайн английски 3 предимства на курса
Oнлайн английски

По време на онлайн  обучението си в Neuro English, базирано на науката невропластика, придобивате знания по английски език и развивате следните когнитивни умения:

 • Внимание, памет и концентрация
 • Обработване на информация
 • Логическо и аналитично мислене
 • Въображение
 • Ясен фокус

защо ОНЛАЙН КУРСА ПО АНГЛИЙСКИ НА Neuro english?

Онлайн английски 4 предимства на курса
Oнлайн английски

Учениците ни чувствително подобряват произношението си на английски език. Програмата на онлайн курса по английски тренира също когнитивните им умения и функциите за възприятие на мозъка. Лексиката и граматиката се обогатяват, което носи увереност в разговорите на английски език.

Когато нашите ученици завършат всички нива от онлайн курса по английски , те успяват да се представят отлично на държавния зрелостен изпит по английски език след 12 клас. Освен това, нашият онлайн курс по английски е ценно допълнение към подготовката за изпитите TOEFL iBT, IELTS, FCE и CAE.

Онлайн английски 5 предимства на курса
Oнлайн английски

Вие ще се убедите сами в предимствата на онлайн курса по английски на Neuro English, когато дойдете при нас. Все пак, ето още какво ни прави по-специални::

 • Програмата за онлайн курса по английски на всички ученици е съобразена с тяхното свободно време.
 • Осигуряваме постоянна, безпристрастна и детайлна обратна връзка на всички участници в онлайн курса по английски.
 • Неограничен достъп и ползване на материалната база за всички участници в онлайн курса по английски.
 • Онлайн курсът по английски  се осъществява в удобно за ученика време и място, от всеки съвременен компютър или таблет. Персонален учител наблюдава прогреса на детето по време на обучението и редовно изпраща подробни доклади за неговото представяне.
 • Софтуерът зад онлайн курса по английски „Neuro English“ следи резултатите на ученика и постоянно адаптира обучението според тях. Постепенно се подобрява скоростта на четене и разбиране и се изгражда английски акцент. В допълнение, учениците силно повишават цялостната си памет и внимание.
 • Голяма част от учениците на Neuro English са се записали за онлайн курса по английски по препоръка от доволен ученик, родител или клиент.
Запиши ме сега

как изглежда системата зад ОНЛАЙН КУРСА ПО АНГЛИЙСКИ НА Neuro english?

Онлайн английски 6 предимства на курса
Oнлайн английски

Онлайн курсовете на Neuro English са подходящи както за деца, така и за възрастни.

За да може възрастните по-лесно да влязат в детския режим на учене, който е по-ефективен за възприемане, по време на онлайн обучението се използват анимация, картинки и сюжети, които са близки да нашето детско възприятие.

разгледайте нашата брошура !

Ако искате да получите още информация за Fast ForWord; Reading Assistant; нивата на онлайн курса Neuro English; историята, принципа и системата зад онлайн курса по английски Neuro English, разгледайте нашата брошура.

изпрати ми брошура

често задавани въпроси:

Онлайн английски 7 предимства на курса
Oнлайн английски

Какво е различното между нашия онлайн курс по английски и стандартните курсове?

Онлайн курса по английски на Neuro English е базиран върху науката невропластика, която изследва как работи мозъкът, и е проектирана да работи директно с нашето „сиво вещество“ – така, както едно новородено учи майчиния си език.

Защо онлайн курсът по английски на Neuro English е по-ефективен от стандартните курсове?

Neuro English използва над 80 патента в своя онлайн курс, които помагат обучението да се ускори, като премахва стандартните парадигми за повтаряне и запаметяване чрез зубрене. В онлайн курса по английски зубренето е заменено с игра, когнитивни похвати и няколко малки тайни, чрез които магията на Neuro English прави чудеса.

Колко нива има онлайн курсът по английски?

Онлайн курсът по английски има 9 нива, които са разделени на 3 части. Първите две нива на онлайн курса по английски тренират когнитивните умения и функциите за възприятие на мозъка, като увеличават същевременно набора от думи, които разпознаваме и владаеем. Мозъкът се научава да разпознава и възприема специфичните звуци за английския език.

Нивата от 3 до 8 на онлайн курса по английски продължават да тренират когнитивните умения и функциите за възприятие на мозъка, увеличават набора от думи, които разпознаваме и владаеем, но като допълнение комбинират когнитивната подготовка със задълбочени познания за английската граматика, лексиката и способността за възпроизвеждане на английска реч. Чрез  онлайн курса по английски се постига  чувствително подобрение върху умението да пишем английски текстове.

Ниво 9 на онлайн курса по английски се концентрира единствено върху увеличаването на разбирането, лексиката, граматиката и употребата на английски език.

Ако искате да получите по-детайлна информация относно упражненията за всяко ниво на онлайн курса по английски, разгледайте нашата брошура.

Издавате ли фактури за обучение?

Да, издаваме фактури за обученията си!

Ако имам затруднения, има ли към кого да се обърна?

Да! Всеки ученик има персонален ментор, който следи неговото развитие, дава му подробни репорти за представянето и напътствия за местата, където се затруднява. Ако имате каквито и да е въпроси, може да се обръщате към него/нея. В началото на онлайн курса по английски ще получите неговите/нейни координати – skype, телефон, e-mail, имена и ще ви се обади, за да се запознаете.

Той/Тя ще е с вас през цялото време. Така че няма да сте сам! И най-важното, той ще ви щипе и бута по рамото, когато изоставате с уроците!

Какъв е минималният срок на обучение?

Онлайн обучението е разделено на тримесечия. Започвате първоначално за 3 месеца, които са достатъчни, за да преминете първите 2 нива на онлайн курса по английски. След това вие решавате дали да продължите, или не.

Системата наистина ли е американска?

Да, системата е създадена и проектирана от учени в САЩ. Компанията, която притежава и развива системата, се казва Sci Learn Corporation и е базирана в Калифорния, САЩ.

Колко струва и как се плаща?

Neuro English се предлага под формата на месечен абонамент (виж Общи условия), който започва от първо число на месеца и приключва в края на всеки календарен месец. Месечният абонамент се определя от протокола, който ученикът използва. Нашите протоколи варират от 3 дни по 30 минути на ден до 5 дни по 50 минути на ден. Опитът ни показва, че за да има видим ефект, продуктът трябва да се използва минимум 3 месеца.

За ОНЛАЙН Курса ПО АНГЛИЙСКИ

как протича ОНЛАЙН курсът?

умения, които се развиват по време на ОНЛАЙН курса

защо ОНЛАЙН КУРСА ПО АНГЛИЙСКИ НА Neuro english?

как изглежда системата зад ОНЛАЙН КУРСА ПО АНГЛИЙСКИ НА Neuro english?