Какво е Невропластика?

Способността на мозъка да променя собствения си строеж и функции чрез мисъл и действие.

 

За невропластиката

Невропластиката, известна също като мозъчна пластичност или невронна пластичност, е термин, който описва трайна промяна в мозъка по време на живота на човека. Терминът „невропластика“ придобива известност през втората половина на 20-ти век, когато ново изследване показва, че много аспекти на мозъка могат да бъдат променени (или са „пластични“) дори в зряла възраст. Тази концепция за невропластиката противоречи на предишния научен консенсус, че мозъкът се развива по време на критичен период в ранна детска възраст и след това остава относително непроменен. 

Невропластиката може да се наблюдава в големи диапазони – от микроскопични промени в отделните неврони до по-големи изменения като мозъчни аномалии в следствие на нараняване. Поведението, стимулите от външната среда, мисълта и емоциите могат също да бъдат причина за невропластика чрез пластичност, зависима от дейността. Това има значителни последици за здравословното развитие, ученето, паметта и възстановяването от увреждане на мозъка.

На едноклетъчно ниво, синаптичната пластичност се отнася до промени във връзките между невроните, докато несинаптичната пластичност се отнася до промени в вътрешната им възбудимост.

Невробиология

Невропластика 1 същност и влияние
Невропластика

Един от фундаменталните принципи на невропластиката се основава на идеята, че индивидуалните синаптични връзки постоянно се разпадат или пресъздават в зависимост от активността на невроните, които ги изграждат. Теорията на Хебби гласи: „Невроните, които се възбуждат едновременно, се свързват помежду си!“ / „Невроните, които не са в синхрон, не се свързват!“. Ако два близки неврона често предизвикват импулси едновременно, техните функционални свойства могат да се сближат. Обратно, невроните, които не се задействат редовно едновременно, могат по-рядко да се сближат функционално. 

Вече е доказано, че мозъкът е пластичен и са открити условията за неговото реорганизиране и реструктуриране. Вече са ясни механизмите за създаване на нови неврони, невронни връзки и мрежи.

Мисленето, ученето и физическата активност могат да “включват” и “изключват” гените, като по този начин променят анатомията на мозъка и поведението ни.

Мозъкът може да променя собствения си строеж и функции чрез мисъл и действие. Това е най-важната промяна в представата ни за мозъка и начина на действие на основната му съставна част – неврона.

 

Кои фактори спомагат за невропластиката и доброто състояние на мозъка?

Има няколко фактора, играещи важна роля за невропластиката и като цяло поддържането на доброто състояние на мозъка. Тези фактори, свързани с невропластиката обхващат физическата активност на човека, активното използване на мозъка и стремежа към придобиване на нови знания и умения. В следващите редове ще кажем по няколко думи за всеки от факторите на невропластиката:

  • невропластика: физическа активност – невропластика и доброто състояние на мозъка са неизменно свързани с активността на човека във физическо отношение. Редовните физически упражнения носят значителна полза за процеса по невропластика, като увеличават притока на кръв в мозъка, подпомагат развитието на невроните и увеличават производството на съединения с неврозащитни свойства. Затова се и препоръчва изграждането на навици в тази посока да започне още от детските години. Така или иначе обаче физическите упражнения имат положителен ефект по отношение на невропластиката и подобряването на умствените функции при хора от всички възрастови групи.
  • невропластика: активно използване на мозъка – най-общо това означава да използваме и развиваме възможностите на мозъка за разрешаване на различни казуси, генериране на креативни идеи и подобряване на ефективността в регулярните дейности, които извършваме. Това най-често се случва в ситуация на конкуренция с други хора, при която се ражда едно своеобразно състезание по намиране на най-добрите решения и максимално усъвършенстване на собствените знания и умения.
  • невропластика: учене на нови неща – и не на последно място, значение за невропластиката и доброто състояние на мозъка има отвореността към научаване на нови неща. Когато човек се стреми да придобие нови и непознати досега за него знания и умения, мозъкът му прави стъпки към реализиране на трайна положителна промяна, която описваме с термина „невропластика“

 

Невропластика 2 същност и влияние
Невропластика

Върху кои когнитивни умения оказва влияние невропластиката? 

Благодарение на невропластиката, са разработени редица ефективни начини и методи за подобряване на когнитивни умения като:

  • невропластика: внимание – способността за запазване на концентрация, слушане и разбиране на поднасяната информация.
  • невропластика: памет – следващото по веригата когнитивни умения, определящо дали човек може да приема и съхранява новата информация.
  • невропластика: обработка на информацията – или казано с други думи, умението за обработване на постъпващата в мозъка информация и разбиране на нейния смисъл и значение.
  • невропластика: логическо и последователно мислене – възможността на мозъка да организира редовно приеманата информация в точно определен ред.
Невропластика 3 същност и влияние
Невропластика

Нови доказателства за невропластиката на мозъка

  • Неврологът д-р Майкъл Мерзеник разкрива една от тайните за невероятната сила на мозъка – способността му да се променя активно (или невропластика). Той изследва начините, по които бихме могли да използваме невропластиката, за да подобрим уменията си и да възстановим тези, които сме изгубили.
  • Д-р Майкъл Мерзеник изучава невропластиката – мощната способност на мозъка да се променя и адаптира – и начините, по които бихме могли да използваме невропластиката, за да лекуваме мозъчни наранявания и да подобряваме уменията, които здравите мозъци притежават.

За невропластиката

Кои фактори спомагат за невропластиката и доброто състояние на мозъка?

Върху кои когнитивни умения оказва влияние невропластиката?