Neuro English – Scientific Learning: Online Language & Reading Interventions

Има ли разлика в упражненията в зависимост от възрастта?

Да, упражненията в първите 2 нива на Fast ForWord са разделени до 12 и над 12-годишна възраст. Целите са едни и същи, разликата е в анимацията (картинките) и подхода. Упражненията за деца под 12-годишна възраст са по-детски, докато останалите са подходящи и за възрастни, особено тези в нивата от три до осем. Причината да се използват анимации и детски сюжети е да се въведе мозъка в този естествен режим на учене.

Понякога, когато децата са между 10 и 12-годишна възраст се дразнят, когато видят прекалено детски картинки и анимации. В този случай е добре да ни информирате, за да сменим програмата.

Може ли да започнем обучението директно с Reading Assistant и да прескочим Fast ForWord?

По принцип е възможно, но не се препоръчва, особено за държави, където английският език не е майчин. Нормално, преди да се започне с Reading Assistant, се преминават първо и второ ниво на Fast ForWord. След това паралелно се продължава с Fast ForWord и Reading Assistant. Първите две нива на Fast ForWord са важни, защото те подготвят мозъка на ученика да чува всички звуци и да ги обработва. Освен това, той усвоява необходимия минимум езикови умения, лексика и граматика. Човек произнася звуците така, както ги чува неговият мозък. До голяма степен на това се дължи и акцента на човека. След като мозъкът започне да чува и обработва правилно звуците, с помощта на Reading Assistant се създават условия акцентът, характерен за различните държави, да намалее или да се премахне.

Мога ли да премахна характерния български акцент на говорене чрез Neuro English?

Да, това е обяснено в предходния отговор.

Какви са нивата на Fast ForWord и каква е тяхната цел?

Fast ForWord има следните нива:

 • Language (подходящ за деца от 5 до 12 години)
  • Fast ForWord Language v2 съдържа 7 упражнения. 5 от тях упражняват разпознаването и разбирането на звуци и думи и звуковата памет на учениците. 2 от тях упражняват умението за слушане с разбиране, английската лексика и граматика и следването на инструкции.
  • Fast ForWord Language to Reading v2 съдържа 5 упражнения. Това е продължението на Fast ForWord Language v2. Упражненията са подобни на вече познатите, но проверяват по-сложна лексика и граматика.
 • Literacy (за деца над 12 години и възрастни)
  • Fast ForWord Literacy съдържа 6 упражнения. 5 от тях упражняват разпознаването и разбирането на звуци и думи и звуковата памет на учениците. 1 от тях упражнява умението за слушане с разбиране, английската лексика и граматика и следването на инструкции.
  • Fast ForWord Literacy Advanced съдържа общо 5 упражнения. Те упражняват скоростта на разбиране на бързи, последователни звуци, работната памет, звуковата памет, слушането с разбиране, лексиката и граматиката на английски език, разпознаването на многосрични думи.Упражненията са подобни на тези във Fast ForWord Literacy, но са усложнени.
 • Трето ниво включва един модул и е за деца от детската градина или деца, които не знаят английската азбука. Fast ForWord Reading Readiness включва 6 упражнения. Упражняват се фините моторни умения, лексиката свързана с цветове, форми и размери, скоростта на разпознаване на букви и съответствието между буква и нейното име, както и лексиката.
 • Fast ForWord Reading Level 1 включва 6 упражнения. Упражняват се уменията за слушане с разбиране, работната памет, лексиката, правописа, пунктуацията и граматиката на английски език, слуховото разпознаване на думи и логическото мислене на учениците.
 • Fast ForWord Reading Level 2 включва 6 упражнения. Те са подобни на вече познатите от предишното ниво. Упражняват умението за разграничаване на чути звуци, правописа, пунктуацията и граматиката на английски език, подобряват паметта, вниманието и концентрацията на учениците.
 • Fast ForWord Reading Level 3 включва 6 упражнения. Някои от тях са подобни на упражненията в миналите нива. Упражнява се по-сложна лексика, както и знанията за рими, синоними, омоними, антоними, граматиката, правописа и слушането с разбиране.
 • Fast ForWord Reading Level 4 съдържа 6 упражнения. Те са подобни на някои от вече познатите, но са усложнени с по-сложни граматични конструкции и лексика. Упражнява се правописът и пунктуацията, слушането с разбиране, знанията за връзките между думите, паметта и логическото мислене на учениците.
 • Fast ForWord Reading Level 5 включва 5 упражнения. Това е най-сложното ниво във Fast ForWord. Упражнява уменията за съставяне на смислен текст на английски език, логическото и абстрактното мислене на учениците, лексиката, правописа, пунктуацията и граматиката на английски език, слушането с разбиране, разбирането на изразните средства в езика.

Как работи Reading Assistant?

Reading Assistant е единствената програма, която слуша как чете ученикът и го поправя, когато греши.

 • Тя е разделена на 5 нива според възрастта на ученика.
 • Всяко ниво съдържа текстове за четене (поезия, художествени текстове, нехудожествени текстове, приказки, разкази, статии и т.н.).
 • Първо, ученикът чете текста сам или го слуша и отговаря на 2 въпроса за разбиране.
 • След това ученикът чете текста на глас и го записва. Когато прочете грешно дума, програмата първо подчертава думата в текста. Ако не се поправи, програмата прочита думата.
 • Трудността на текстовете се увеличава постепенно според резултатите на ученика.
 • След края на текста има няколко въпроса за разбиране. Те проверяват дали ученикът е разбрал смисъла на текста и дали си спомня определени факти от него.

На кое ниво от Европейската езикова рамка съответстват отделните нива от тази система?

Когато нашите ученици завършат всички нива на курса по английски език, те успяват да се представят отлично на държавния зрелостен изпит след 12 клас (К-12 в САЩ). Освен това, те успяват да преминат изпита TOEFL с високи резултати.

Правите ли тестове за определяне на нивото на владеене на английски език?

Да, правим тестове – входящи, междинни и по желание.

Тази възможност не я препоръчваме за начинаещи, защото тестът е труден за хора, които не са родени в английско говоряща държава, дори за някои преподаватели по английски език.

Тестовете по английски език съдържат различни типове въпроси, които оценяват вашата лексика, граматика, слушане с разбиране и т.н. Понеже системата е създадена от американски учени, резултатите от теста отнасят знанията на ученика към класа, за който той е подготвен, съпоставимо към образователната система в САЩ. Тестът измерва резултатите на ученика спрямо показателите: Phonological Awareness, Grade Equivalent, National Percentile и Reading Proficiency Levels.

Детето ми ще има ли нужда от помощ да му се обясни условието, тъй като не разбира инструкциите (условието на задачата) на английски. Детето ми не знае английски и ще му е трудно, ако софтуерът е на английски.

Ние ще ви изпратим PDF документи с подробни инструкции на български език за всяка от игрите. Ако детето ви не може да чете, ще е необходимо да му прочетете инструкциите и да му ги обясните.

Детето ми не знае английски език и не разбира думите в Robo-Dog/Star Pics нито изреченията в Ele-Bot, Space Commander и/или Stellar Stories. Какво да правя?

За тези упражнения не е важно детето да разбира смисъла на чутото, а да чува, декодира и запомня чутото като комбинация от звуци, след което да го асоциира с видяната картинка. Тук основният принцип е на играта, в която и грешния, и правилния отговор са полезен опит. Всичко е полезно или казано по друг начин, грешките са възможности да се развиваме и да ставаме по-добри. Когато детето посочи грешен звук/картинка, то не получава точки и награди и чува сигнал, който е свързан с грешен отговор. По този начин то разбира, че това не е правилният отговор. Вече е научило кое не е правилен отговор. Когато даде правилен отговор, то получава точки, награди и звуков сигнал, свързан с правилните отговори. По този начин то се стреми да дава правилни отговори. В някои от упражненията, след грешен отговор, програмата казва и показва правилния отговор. В тези случаи е важно, детето да не се ядосва и да чуе, види и запомни правилния отговор. Така, чрез метода на проба-грешка, то постепенно се научава да разпознава звуците, след това думите и най-накрая значението им. За тези упражнения не е важно детето да разбира смисъла на чутото, а да чува, декодира и запомня чутото като комбинация от звуци, след което да го асоциира с видяната картинка. Тук основният принцип е на играта, в която и грешния, и правилния отговор са полезен опит. Всичко е полезно или казано по друг начин, грешките са възможности да се развиваме и да ставаме по-добри. Когато детето посочи грешен звук/картинка, то не получава точки и награди и чува сигнал, който е свързан с грешен отговор. По този начин то разбира, че това не е правилният отговор. Вече е научило кое не е правилен отговор. Когато даде правилен отговор, то получава точки, награди и звуков сигнал, свързан с правилните отговори. По този начин то се стреми да дава правилни отговори. В някои от упражненията, след грешен отговор, програмата казва и показва правилния отговор. В тези случаи е важно, детето да не се ядосва и да чуе, види и запомни правилния отговор. Така, чрез метода на проба-грешка, то постепенно се научава да разпознава звуците, след това думите и най-накрая значението им.

Това е аналогично на играта в пясъчника, когато детето иска да направи фигура с кофичката в ръцете си. Първоначално то пробва със сух пясък и не може да получи фигура. След това то пробва с много мокър пясък и отново не получава желания резултат. След това, то случайно взема средно мокър пясък и фигурата се получава. След още няколко опита, чрез игра и забавление, то вече знае какво и как трябва да направи, за да получи това, което иска. Това е основният принцип във Fast ForWord.

Аналогично е при Robo-Dog, Star Pics, Ele-Bot, Space Commander и Stellar Stories. Доказателство за това са графиките на децата, които дълго време имат проблеми със звуците и фонемите, дълго и упорито се упражняват и изведнъж – като по чудо – започват да напредват с бързи крачки. Това се дължи на количественото натрупване на знания и умения, докато са правили неуспешни опити в упражненията, През това време са се създали нови невронни връзки, специфични невронни центрове са се активирали, между важни невронни центрове са се изградили нови невронни връзки и центровете комуникират помежду си. И след всичко това, в един прекрасен момент, детето започва да прави неща, които до скоро не е можело да прави.

Как да мотивирам детето си? Понякога, някои от упражненията го отегчават. Какво да правя?

Това което може да споделим от натрупания опит е, че децата се мотивират по следните начини (сигурно има и други):

 • За детето е важно да вижда, че това което прави е важно за родителя. Когато родителя се интересува до къде е стигнало, как го е направило и какви интересни неща е забелязало, то се мотивира. Споделянето е много важно за поддръжането на емоционалната връзка между родител и дете.
 • Когато детето се чувства значимо и му се обръща внимание, то дава всичко от себе си за да зарадва родителите си. Например, колко точки е достигнало, на кое ниво в упражнението е, какво му остава и т.н.
 • Говорете с детето като с голям човек и му обяснете какви са предимствата, когато то завърши тези нива. Как ще му се отрази и колко по-добре ще бъде за него, за родителите, за приятели, съученици, за всички и най-вече неговото бъдеще. Нека то да си представи един по-добър живот, защото когато един човек знае какво прави, то той е много по-мотивиран, в сравнение, когато ходи безцелно и се лута.
 • Когато децата чуят, че това е игра, те просто искат да я играят. И възрастните обичаме игрите. Вместо упражнения, използвайте думата игра.
 • Децата обичат да се състезават, особено когато са най-добрите и са на първо място. Създайте обстановка на състезание. Ние също конкурираме децата, когато това е възможно.

Хубавите неща стават бавно, изискват се усилия, търпение и повтаряне. Човешкият мозък така работи и това не може да бъде променено. Чудеса стават само в приказките и филмите. Има ли дете което да е проходило веднага щом се е родило? Ако детето се откаже да прави опити да проходи при първо падане, човечеството дали щеше да може да ходи? Детето пада, става и пак продължава да прави опити, докато най-накрая не проходи. Има ли дете което да е проговорило след като се е родило? Често казваме, че става чудо, когато детето каже първата си дума, но това не е чудо. Така работи мозъка. Докато стигне момента да проговори, то се научава да чува и обработва звуците, научава се да декодира звуците, да ги съпоставя с информацията която има и т.н. След като натрупа достатъчно знания, умения и опит, то „изведнъж“ проговаря. Тук е същото.

Забелязали сме, че това което децата избягват са упражненията които са трудни за тях. В повечето случаи това са упражнения свързани с чуване и обработка на звуци и фонеми. По-долу са упражненията, които най-често са предизвикателство за децата.

Fast ForWord Language v2 (за деца до 12 г.):

 • Sky Gym помага за разграничаването на поредица от звуци. Подобрява скоростта, с която ученикът разпознава и разбира бързи, последователни промени в звука, както и запомняне реда, в който е представена серия от звуци.
 • Robo-Dog подобрява слуховото разпознаване на думи, както и разпознаването и разбирането на чутите звуци.
 • Ele-Bot подобрява умението за слушане с разбиране и работната памет.

Fast ForWord Literacy (за деца над 12 г. и възрастни):

 • Space Racer, където основната задача е разпознаване и проследяване на два звука. Уменията които подобрява това упражнение са скоростта на разбиране на бързи звуци; работната памет; бързото вземане на решения; звуковата памет.
 • Star Pics, където основната задача е свързване на чутата дума с вярната картинка. Уменията които подобрява това упражнение са разбирането на чутите звуци; слуховото разпознаване на думи; работната памет.
 • Stellar Stories, където основната задача е слушане на история, отговор на въпроси с разбиране, следване на дадени инструкции. Уменията които подобрява това упражнение са умението за слушане с разбиране; умението за следване на инструкции; лексика и граматика; работната памет.

Тази публикация може да ви е от полза: Защо учениците трябва да завършат Fast ForWord Language/Literacy?

С кои игри да започнем? Всички игри ли трябва да играем?

Желателно е да се започне с най-трудните игри/упражнения и да се завърши с най-лесните. При всеки човек „трудните“ и „лесните“ игри са различни. Ето защо е добре да сте направили поне 2-3 пъти от всички игри за да знаете кои са лесни и кои трудни за да знаете с кои да започнете и с кои да завършите. В повечето случаи трудните упражнения са свързани с чуването и обработката на звуците и фонемите.

Желателно е да правите всички активни упражнения в една сесия, особено при автоматичен протокол 50 минути.

Ако сте на 90 минутен протокол правете между 2 и 4 упражнения и в момента в който приключите с някое от упражненията, започнете следващото. Трябва да има фокус и да не се прескача от упражнение на упражнение. В момента в който видим, че се справяте с всички упражнения, ще превключим на автоматичен протокол и 50 минути.

Какво е необходимо за да започна обучението?

Необходими са:

 • Компютър и Google Chrome браузър
  или
  Apple iPad таблет
 • Мишка, клавиатура и слушалки
 • От трето ниво е необходим и микрофон

Може ли с един акаунт да работят двама и повече потребители?

Не, това не е възможно. Системата е персонализирана и целево и резултатно ориентирана. Тя има интелигентен алгоритъм, който й позволява да се адаптира според резултатите на ученика.

Колко време продължава едно ниво?

Нивата не са обвързани с време. Програмата е резултатно ориентирана и в зависимост от много фактори като мотивация, ангажираност, възможности, умения и т.н., едно ниво може да се премине за 2 седмици до 10 седмици. Обикновено едно ниво се преминава за 4 до 6 седмици.

Какво е необходимо, за да се премине на следващо ниво? Трябва ли да се достигнат 100% от текущото ниво? Детето ми среща затруднения с някои от упражненията и не знам кога ще ги завърши напълно?

За да премине на следващо ниво един обучаем е необходимо да достигне около 90% от текущото и да му остават 1-2 упражнения. След това паралелно с текущото ниво се активира следващото ниво. Препоръчително е да се приключат упражненията на текущото ниво, защото това са най-важните упражнения за този ученик! Упражненията с които той има предизвикателства са слабите му места и е много важно да ги преодолее.

Може ли моето дете да започне, без да знае азбуката и други основни неща от английския език? Мога ли да се запиша за курса, ако не съм учил/а английски език?

Да, може. Тогава ще преминете и през 3-то ниво, където се учи азбуката, основните цветове, форми и т.н.

В този видео клип ще видите какво са постигнали деца за 2 години, които в началото са започнали, без да знаят азбуката, основните цветове и форми:

BrainMaps Video – Изучаване на английски език чрез методите на невропластиката. Деца между 6 и 10-годишна възраст, без да знаят английската азбука, за период от 1 до 2 години, научават английски език на много добро ниво.

Детето познава азбуката, но не всички букви като произношение. Това проблем ли е?

Не е проблем. В този случай, след второ ниво ще се премине на Fast ForWord Reading Readiness за деца, които не знаят английската азбука, формите, цветовете и т.н.

Каква е таксата за ползване, как и за какъв период се заплаща? Каква е цената и на какви етапи е заплащането?

Повече информация за таксите за обучение в Европейски център по невронауки можете да откриете тук: ENSC-PriceList-SLC-2017.pdf.

Системата е целево ориентирана, поради което едно ниво може да се премине за 2 седмици, обикновенно между 4 до 6 седмици и по-рядко 8-10 седмици. Поради тази причина, принципа на работа е месечен абонамент.

Каква цена следва да заплатя, при условие че промоционалната цена, която имам, е по-висока от шестмесечния абонамент?

Този месец ми изтича абонаментът, който е на промоционална цена, по-висока от тази на шестмесечния абонамент. Бих искала да заплатя абонамент за нови 6 месеца, където цената е по-ниска. Моля, кажете ми каква цена следва да заплатя?

Основният принцип е на по-ниската цена. В конкретния случай, цената за шестмесечен абонамент е по-ниска от промоционалната цена, която имате. При тримесечния абонамент обаче не е така, защото там промоционалната цена, която имате, е по-ниска и следва да се възползвате от нея.

Може ли да имам достъп повече от 50 минути на ден?

Да. Има протокол от 90 минути, но той е различен от протокола за учене на английски език. Ако желаете, може да повторите една сесия (30 или 50 минути). Желателно е да изчакате между 4 и 8 часа, за да може мозъкът да обработи информацията.

Какво е необходимо за създаване на профил (акаунт) в системата?

Необходими са двете имена на потребителя и рождената му дата с цел определяне на правилната група от упражнения.

Може ли да използвам смартфон или Android таблет?

Не, програмата не може да работи на телефон или на таблет с операционна система Android.

Каква е минималната възраст за започване на обучение?

4 – 5-годишна възраст се счита за нормално, но определящо е дали детето може да работи с компютър и да играе компютърни игри. Това е особено важно изискване за деца със специфични потребности като аутизъм, дислексия, забавено развитие и т.н. Забелязали сме, че на малките деца им е по-лесно да използват таблет, защото е по-интуитивно и в този случай не се иска да се учат да работят с клавиатура и мишка. От таблетите, единствено се поддържа iPad. Android и други таблети не се поддържат.

Следва информация за инсталиране на iPad:

Програмата подходяща ли е за деца, които срещат сериозни предизвикателства с четенето и писането?

Да. В първите две нива не се налага да четете, защото се набляга на звуковата обработка и езиковите умения. След това, от трето ниво, паралелно с тези неща се започва с четене, но тогава това няма да е проблем за вас или детето ви.

Мога ли да почивам по време на упражненията?

Не е желателно да почивате, докато времето в някое от упражненията тече. Възможно е да правите 5-минутна пауза за почивка, след като сте завършили изцяло дадено упражнение, но не и преди края му.

Представете си, че една сесия е един учебен час в училище. Може ли да спите по време на час в училище и учителката да ви преподава новия урок? Протоколът на сесията е с точно фиксирано време 50 или 90 минути и през това време е желателно да правите упражненията.

Какво да правя, ако ми се ходи до тоалетна или трябва да свърша нещо важно и спешно по време на сесия?

В една сесия обикновено има между 5 и 7 упражнения. Може да отидете до тоалетна след като приключите упражнение и преди да започнете ново упражнение. Продължителността на упражнението варира между 5 и 18 минути в зависимост от нивото и протокола.

Как да изляза от упражнението?

Не е желателно да излизате от упражнението, преди то да е приключило. Когато времето за упражнението изтече, то ще се затвори само. След това вие трябва да натиснете бутон изход “Exit”!

Как да изляза от сесията?

Излизането от сесията става чрез бутон изход “Exit”, а не “X” за затваряне на прозореца на браузъра. В случай че излезете, като затворите прозореца на браузъра чрез “X”, има вероятност вашите данни да не се запишат на сървъра и това упражнение да не се води направено и/или приключено.

Как да постигна отлични резултати?

Понеже в основата на програмата стои невропластиката (науката за мозъка, невронната пластичност и т.н.), единствените условия за отлични резултати са:

 1. да правите сесиите редовно,
 2. да участвате активно в упражненията
 3. да се забавлявате, докато ги правите.

Това е една игра и в нея както успехите, така и неуспехите са полезен опит. Приемете това като една лаборатория, в която всеки опит е ценен и това, че сте сгрешили или не знаете нещо, е повод да го научите, да експериментирате. Ако днес сте сбъркали или не знаете нещо, утре вече ще го направите, както трябва, и ще го научите. Докато играете и се забавлявате, вие откривате и научавате новите неща.

Как ще разберете дали правя упражненията редовно?

Всеки път, когато влизате в системата, ние получаваме подробен доклад за всяко от упражненията, които сте направили.

 • Пропуснатите упражнения се оцветяват в червен цвят.
 • Неприключените упражнения се оцветяват в сив цвят
 • Приключените упражнения се оцветяват в зелен цвят.
 • Предстоящите упражнения за следващата сесия се оцветяват в син цвят.

Докладът ни показва колко опити сте направили във всяко от упражненията:

trials

Системата е създадена от американски учени и е синхронизирана да отчита в колко часа (Калифорния, САЩ) сте започнали всяко от упражненията. Часовата разлика е 10 часа в сравнение с българското часово време.

Защо, когато вляза в системата преди 10:00 часа сутринта, понякога упражненията не са активни?

Това е така, защото системата отчита времето на влизане според часовото време в Калифорния, САЩ. Има 10 часа разлика с българското време и по тази причина можете да започнете с упражненията, предвидени за този ден, след 10:00 сутринта.

Как мога да направя тестово влизане, за да разбера дали искам да продължа?

Желателно е след първото или второто ви влизане, да заявите писмено по имейл или да се обадите по телефона, че се отказвате. Това ще ни спести време и усилия. Също така, ако забележим, че не използвате системата за по-голям период от време, ние ще прекратим достъпа ви.

Разбрахме, че програмата се използва и за други цели, освен за изучаване на английски език. Каква е разликата?

Да, програмата има четири различни предназначения, като всички са свързани със звуци, обработка на звуци, езикови умения, лексика, граматика и подобряване на когнитивните умения. Разликата е в конфигурирането, подхода, протокола, режима и начина на използване.

Най-трудното приложение е за деца, на които е имплантиран кохлеарен имплант, защото при тях в мозъка няма зони които да обработват звуци, езикови умения, говор, четене и т.н. Чрез тази програма се изграждат такива зони, след което се създават невронни връзки между тях и други необходими зони. За повече информация, може да погледнете тук: https://neuro-therapy.eu/online-therapy/

Как ще се уточнява времето за провеждане на сесиите – според нашето свободно време ли?

Да, вие преценявате по кое време на денонощието да провеждате сесиите.

Ще бъде ли възможно провеждане на сесиите в събота и неделя?

Няма определени дни през седмицата, когато да играете. Събота, неделя, делничен или празничен ден, когато ви е удобно и когато прецените.

Не можем да влезем в игрите. Старт бутона не е активен.

Системата отчита, че вече сте влезли в игрите и поради тази причина не ви разрешава да го направите втори път. Най-добре е да проверите всички отворени браузъри и страници към браузърите или да ги затворите или да рестартирате компютъра.

Издавате ли сертификати и колко струва това?

Да, издаваме сертификати.

Сертификатът за преминато обучение е безплатен и се издава след успешно преминато ниво. За успешно преминато ниво се счита, когато обучаемият достигне 95%.

Сертификат се издава и при полагане на тест за определяне на нивото на владеене на английски език. Тестът измерва резултатите на ученика спрямо показателите: Phonological Awareness, Grade Equivalent, National Percentile и Reading Proficiency Levels. Първоначалният тест за нашите потребители е безплатен, когато те го заявят преди да започнат обучението си.