Fast ForWord

Fast ForWord съдържа серия от упражнения, които се адаптират спрямо представянето на ученика и подобряват когнитивните му умения. Целта е да се постигнат резултати, които остават за дълго само след няколко месеца упражнения.

240+ научни изследвания
2+ милиона ученици по целия свят в над 50 страни
Онлайн обучение
Индивидуален ментор

Повечето трудности с четенето и ученето са породени от факта, че определени когнитивни умения не са добре развити. Както физическите упражнения правят мускулите по-силни, така и упражненията за мозъка развиват когнитивните умения с достатъчно практика. Трудността на упражненията във Fast ForWord се увеличава постепенно и по този начин подобрява обработката на звуците в мозъка, вниманието и работната памет.

Понеже повечето затруднения произтичат от едни и същи когнитивни умения, програмата е подходяща и за тийнейджъри и възрастни. Също така, програмата е подходяща и при затруднения като дислексия, аутизъм, разстройство на слуховата обработка и синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието.

Целта на Fast ForWordе да направи четенето и ученето по-ефективни. Придобиването на тези умения е подобно на първите уроци по каране на колело. След като тези умения станат автоматични, неразделна част от ученика, те не се забравят точно като карането на колело.

Фокусът на първите две нива е върху звуците и развитието на когнитивните умения като работна памет, звукова обработка, внимание и фокус. За целта упражненията се адаптират и увеличават скоростта на произнасяне на звуците с темпото на ученика.След 1-3 месеца учениците преминават към упражненията за четене и лексика.

Всяко от упражнеията в програмата подобрява едно или повече когнитивни или езикови умения. Обикновено учениците ни започват от първо число на месеца и правят упражненията 3-5 пъти седмично по 50 минути на ден. За децата със затруднения предлагаме и протокол от 90 минути, който позволява детето да започне с по-лесни упражнения и да продължи с по-трудните, когато се почувства уверено.

Fast ForWord се базира на невропластиката – способността на мозъка да се променя през целия живот на човека. Упражненията изискват от учениците да вземат стотици решения с увеличаваща се трудност за кратък период от време. Така се създават нови невронни връзки и нови умения за учене, които се изразяват в по-гладко четене и по-ефективно учене.

Fast ForWord е комбинация от когнитивни изследавия, неврология, лингвистика и науката за ученето. Създателите на Fast ForWord откриват общи затруднения с обработката на звуците и езика при хората, които имат затруднения с четенето. Затова те създават програма, която подобрява способността за разпознаване на звуците чрез адаптиращи се упражнения и подобрява четенето и ученето.