children-with-laptop

Fast ForWord е онлайн програма, изцяло създадена на основата на невронауките за изучаване на английски език, подобряване на четенето, слуховата обработка, когнитивните умения като памет, звукова обработка, внимание, фокус и други.

Fast ForWord накратко

Fast ForWord е идеалната програма за изучаване на английски език и за подобряване на четенето и уменията за учене. Fast ForWord подобрява когнитивни умения като памет, звукова обработка, внимание, фокус и други.

Fast ForWord е създадена чрез научно доказани технологии за четене и изучаване на език, които използват уникален подход с три стъпки за постигане на бързи резултати в ученето. Fast ForWord е разработена от екип, съставен от световноизвестни невролози, невробиолози, психолози, невропсихолози, учени в областите на когнитивната неврология, мозъчната пластичност, поведенческите алгоритми, психофизичните методи, молекулярните и поведенческите невронауки. Една от основните цели на екипа е да насочат Fast ForWord към естествения биологичен начин на учене при човека (чрез модели и под формата на игра, където всеки опит е ценен) и да се преодолеят основните причини за трудностите при четене, разбиране и учене на език. Няма друг аналогичен на Fast ForWord продукт, който да постига това. В резултат на тази екипна работа, уменията за четене и изучаване на език на учениците се развиват бързо и продължават да се подобряват дори след като те са приключили с използването на Fast ForWord.

Fast ForWord се базира на невропластиката – способността на мозъка да се променя през целия живот на човека. Упражненията на Fast ForWord изискват от учениците да вземат стотици решения с увеличаваща се трудност за кратък период от време. Така се създават нови невронни връзки и нови умения за учене, които се изразяват в по-гладко четене и по-ефективно учене.

Fast ForWord е комбинация от когнитивни умения, неврология, лингвистика и науката за ученето. Създателите на Fast ForWord откриват общи затруднения с обработката на звуците и езика при хората, които имат затруднения с четенето. Затова те създават програмата Fast ForWord, която подобрява способността за разпознаване на звуците чрез адаптиращи се упражнения и така подобрява четенето и ученето.

Fast ForWord 1 ползи и предимства
Fast ForWord

Основни възможности на Fast ForWord

Някои от основните функционалности на Fast ForWord са:

 • Fast ForWord: много онлайн упражнения за изграждане на уменията на учениците от началното и средното образование, както и на възрастните.
 • Fast ForWord: интелигентна, целево ориентирана и адаптираща се технология, която в реално време реагира и се адаптира според целите и резултатите на потребителя.
 • Fast ForWord: електронно отчитане на резултатите в реално време съгласно планираните цели за проследяване на чуването и обработването на звуци, когнитивните и езиковите умения.
 • Fast ForWord: автоматизирани оценки за осигуряване на постоянен напредък в ученето.

Fast ForWord е компютъризирана програма за четене, която използва принципите на невропластиката, за да направи бързи и постоянни промени в мозъка. По този начин четенето и ученето се подобряват значително. Fast ForWord помага на децата по-лесно да задържат вниманието си, по-бързо да обработват информацията и по-лесно да разбират смисъла на текстовете, които четат. Много родители виждат резултати при детето си само за 8 седмици. Нашата програма съчетава силата на Fast ForWord с ежедневно наблюдение и редовна обратна връзка от нашите ментори. Ние сме с вас на всяка крачка!

Fast ForWord 2 ползи и предимства
Fast ForWord

С какво е различна Fast ForWord?

Повечето програми за учене на език и четене, включително индивидуалните уроци, работят върху основните симптоми (следствия), които затрудняват четенето на детето ви. Fast ForWord е програма за онлайн изучаване на език и четене, която е насочена към причината на затрудненията, които започват от мозъка. Под формата на игри с анимация, вашето дете ще премине през различни упражнения за слухова обработка, задържане на вниманието, подобряване на паметта и т.н. След няколко седмици с Fast ForWord, 96% от родителите съобщават, че детето им чете по-гладко, разбира по-добре смисъла на материала, задържа по-лесно и за по-дълго вниманието и фокуса си, прави домашните си по-лесно или е подобрило някои от тези умения.

Почти е неизбежно детето ви да има предизвикателства по време на обучението си с програмата Fast ForWord. Това е хубаво, защото показва, че Fast ForWord е подходящото обучение за него! Ето защо вие и вашето дете ще бъдете обслужвани от ментор и екип от специалисти, който ще следи за резултатите, успехите и предизвикателствата. Той ще се свързва с вас по електронната поща или по телефона и ще ви помага по подходящ начин. Вашият ангажимент е да поддържате мотивацията на детето си чрез внимание, интерес, поощряване и други позитивни способи.

Наш служител ще бъде ментор на вашето дете. Той/тя ще участва заедно с него в предизвикателствата на Fast ForWord и ще празнува заедно с вас неговите успехи и победи. По този начин, нашият опит ще работи за вас – повече от 20 години ние имаме опит в над 52 държави и хиляди семейства.

Комбинацията от програмата Fast ForWord, персоналния ментор и нашата помощ е Neuro English.

Кой може да се възползва от Fast ForWord?

Всички – от петгодишни деца до възрастни – стига да могат да работят на компютър и да играят компютърни игри. Те могат да се възползват от Fast ForWord за:

 • Fast ForWord за изучаване на английски език от самото начало до ниво подготовка за матурата в 12 клас в САЩ (изпит K-12).
 • Fast ForWord при затруднения с четенето.
 • Fast ForWord при разстройство на слуховата обработка.
 • Fast ForWord при говорни и езикови нарушения.
 • Fast ForWord при затруднения с ученето и/или основните когнитивни умения, необходими за учене.
 • Fast ForWord при дислексия, Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието, както и за хора с разстройства от аутистичния спектър – аутизъм и Синдром на Аспергер.

Много родители споделят, че детето им е много умно и в същото време нещо го задържа, за да покаже потенциала си. Тези родители търсят начини да отключат пълния потенциал на детето си. Това звучи ли ви познато?

Фокусът на първите две нива на Fast ForWord е върху звуците и развитието на когнитивните умения като работна памет, звукова обработка, внимание и фокус. За целта упражненията на Fast ForWord се адаптират и увеличават скоростта на произнасяне на звуците с темпото на ученика.След 1-3 месеца с Fast ForWord учениците преминават към упражненията за четене и лексика.

Всяко от упражненията на Fast ForWord подобрява едно или повече когнитивни или езикови умения. Обикновено учениците ни започват от първо число на месеца и правят упражненията на Fast ForWord 3-5 пъти седмично по 50 минути на ден. За децата със затруднения предлагаме и протокол от 90 минути, който позволява детето да започне с по-лесни упражнения на Fast ForWord и да продължи с по-трудните, когато се почувства уверено. Протоколът от 90 минути позволява да се правят избирателно 2-3 упражнения на ден, които отнемат между 20 и 30 минути дневно. Желателно е да се започне с едно трудно и едно лесно упражнение на Fast ForWord. След като детето усвои всички упражнения, протокола се сменя на 50 минути на ден.

Всичко започва с мозъка – това е ключът към успеха!

На снимките от изследванията с функционален ядрено магнитен резонанс (фЯМР) са показани мозъците на деца, които нямат затруднения с четенето, и деца със затруднения с четенето. Виждате ли разликите? По време на четене, специфични зони в мозъците на нормално четящите деца са активни, докато при децата със затруднения тези зони не са активни или са слабо активни. Fast ForWord има уникалната възможност да открива тези неактивни зони в мозъка и да ги активира.

Учене с Fast ForWord

Когато започвате работа с Neuro English, вие започвате с първо ниво и постепенно, в зависимост от вашите умения, знания, способности, мотивация и ангажираност, напредвате към по-високите нива на Fast ForWord. Fast ForWord има вграден интелигентен алгоритъм, който се адаптира според вашите резултати. Именно затова едно ниво на Fast ForWord може да се премине за 2 седмици до 4-6 седмици и повече. Алегорично казано, представете си, че се движите по път, на който има много и различни дупки (пропуски).  Fast ForWord ги открива и запълва, за да може пътят да стане гладък и удобен за придвижване.

LANGUAGE & LITERACY Series (серия за езика и грамотността)

Продуктите в LANGUAGE и LITERACY изграждат основополагащи умения за езика и четенето, като помагат на детето ви да чете и да се учи отлично.

Езиковата серия е предназначена за деца в началното училище.

Серията за грамотност е предназначена за подрастващите и тийнейджърите в средните училища и гимназиите.

READING Series (серия за четене)

Продуктите в READING, повишават ефективността на обработката и изграждат критични умения за четене при деца, от детската градина до гимназията.

Защо Fast ForWord работи?

Fast ForWord 3 ползи и предимства
Fast ForWord

Fast ForWord е разработен в университетска лаборатория преди повече от 20 години и тази връзка с университетите се запазва и до днес. Всъщност, екипът от учени, които стоят в основата на Fast ForWord, продължава своята изследователска и независима дейност с нови изследвания и доклади, които са публикувани в реномирани и утвърдени медии и списания, потвърждаващи резултатите и научните открития.

Как работи Fast ForWord?

Как бихте отишли от един град до друг град – ако използвате добре поддържана и бърза магистрала или ако тръгнете по черните пътища с много дупки и неизвестен изход?

Мозъците на хората със затруднения приличат на черните пътища, докато нормално развитите мозъци приличат на добре поддържана и бърза магистрала. Хората без затруднения имат добре подготвени невронни мрежи (магистрали) и тяхното използване е концентрирано, интензивно и ефективно. Fast ForWord помага на хората със затруднения да изградят и подобрят съществуващите невронни мрежи така, че да приличат на добре поддържана и бърза магистрала.

Някои от най-добрите независими изследвания идват от Станфорд и Харвард. Те показват действителни физиологични промени в мозъка след използването на Fast ForWord от хора със затруднения при четене.

Научни изследвания от университетите Станфорд и Харвард

Независими учени в Станфорд и Харвард откриват, че след използване на Fast ForWord, мозъкът на хора със слухови и езикови затруднения започва да функционира нормално, подобно на хората без затруднения. След като хората със затруднения използват Fast ForWord за 8 седмици, неактивните зони в техните мозъци повишават своята активност и тя се доближава до активността при хората без затруднения.

Доказано чрез научни изследвания в:

Всички изследвания

Показаните средно-аритметични данни от фЯМР илюстрират как мозъчната активност на деца с дислексия прилича на мозъчната активност на нормално четящите деца след използването на Fast ForWord. Аналогично, поведенческите тестове показват по-добро четене и езикови постижения след обучение с Fast ForWord.

Fast ForWord се насочва към основните причини за затруднения при учене, като подобрява слуховата обработка, фонемичното осъзнаване, езиковите умения, паметта, фокуса и вниманието. Fast ForWord е една от най-мощните и уникални терапии за четене, слухова обработка и езикови умения, която е създавана някога.

Представете си какво невероятно подобрение би имало вашето дете, ако използва Fast ForWord само по 30 минути на ден!

Как работи Fast ForWord?

Упражненията на Fast ForWord подобряват ключови когнитивни умения и умения за четене (памет, внимание и скорост на обработка), които стоят в основата на ученето. Упражненията на Fast ForWord са създадени от невролози, за да подобрят тези умения и по този начин значително да подобрят начина на учене на детето ви.

Как децата напредват толкова бързо с Fast ForWord?

 • Fast ForWord се адаптира. Всяко от упражненията на Fast ForWord се адаптира спрямо напредъка на детето и неговата скорост на учене. Fast ForWord регистрира всяко натискане на мишката или клавиатурата и регулира нивото на трудност, така че да не е прекалено лесно или прекалено трудно. Личният ментор на детето осигурява обратна връзка и помощ за постигане на най-добри резултати.
 • Fast ForWord е интензивна. Детето трябва да прави упражненията “за мозъка” на Fast ForWord най-малко 30 минути на ден, 5 дни в седмицата, за да получи добри резултати. Средно за 12-16 седмици, учениците, които използват Fast ForWord по 30 минути на ден, 5 дни в седмицата, постигат напредък в четенето, който обикновено се постига за 1-2 години.
 • С Fast ForWord се тренират различни умения за кратък период от време. Fast ForWord тренира когнитивните и езиковите умения едновременно, подобно на физическите упражнения, които тренират няколко мускулни групи. Комбинираният ефект води до по-бързи резултати.

След упротребата на Fast ForWord, родителите споделят, че:

 • Децата им са концентрирани за по-дълго време. Децата си пишат домашните с по-малко помощ.
 • Децата могат да следват инструкции от няколко стъпки. Те разбират, когато им кажете: “Обуй си обувките, облечи си якето и ме чакай в колата.“
 • Децата четат по-добре и разбират смисъла на прочетеното. Fast ForWord им помага не само в четенето, но им дава умения и увереност, с които да постигат по-добри резултати и по другите предмети в училище.
Fast ForWord 4 ползи и предимства
Fast ForWord

Кои умения подобрява Fast ForWord?

Красотата на Fast ForWord е именно способността му да действа на слуховите невронни пътеки по патентовани начини, създадени от невролозите, за да се постигне оптимална промяна в мозъка. За какво става въпрос? Повече от 30 години научни изследвания показват, че слабата слухова обработка е в основата на повечето затруднения при четене. Едновременно със слуховата обработка, упражненията във Fast ForWord обхващат широк спектър от умения за четене и когнитивни умения.

Fast ForWord работи върху следните умения:

 • Fast ForWord: Процесите на обработка се отнасят до скоростта и точността, с която мозъкът обработва информацията. Това е важно за цялостното развитие на грамотността – от това да се научиш да говориш, да се научиш да четеш и да пишеш умело. Тези способности на хората зависят от уменията да обработват бързо и точно звуците и думите.
 • Fast ForWord: Вниманието е способността на човек да се фокусира и да обръща специално внимание на детайлите. Учителите могат да използват термина “лоши умения за слушане”, ако детето има проблеми с вниманието и изпълнението на инструкции.
 • Fast ForWord: Спомняне и Запаметяване (Recall & Memory) е способността за извличане на информация от дългосрочната памет. Работната памет съдържа информация в краткосрочен план, от която детето ви се нуждае, за да изпълнява задачи като учене, разсъждаване и разбиране. Последователността е способността да се поставя информация в правилния ред, като например дните от седмицата. Това е важно за хората, за да могат да обработват и разбират информацията.
 • Fast ForWord: Уменията за четене и грамотност като фонемична осведоменост, фоника (phonics) и слухова дискриминация на звуците и звуковата последователност са фундаментални умения, от които детето ви има нужда, за да чете успешно – основата на цялото академично обучение.
 • Fast ForWord: Лексиката и граматиката се отнасят до разбирането на смисъла на думите и правилата за писмен и устен език. Това е важно, защото улеснява гладкото четене, когато човек разбира думите и структурата на изреченията, докато чете.
 • Fast ForWord: Всички тези умения работят заедно, за да подобрят знанията на детето ви в различни насоки. Паралелно това ще подобри самочувствието му, когато то е в състояние да отговори правилно на въпроси в клас и да се развива заедно със своите връстници.

Fast ForWord – когнитивни умения

Fast ForWord съдържа серия от упражнения, които се адаптират спрямо представянето на ученика и подобряват когнитивните му умения. Целта на Fast ForWord е да се постигнат резултати, които остават за дълго само след няколко месеца упражнения.

Повечето трудности с четенето и ученето са породени от факта, че определени когнитивни умения не са добре развити. Както физическите упражнения правят мускулите по-силни, така и упражненията за мозъка на Fast ForWord развиват когнитивните умения с достатъчно практика. Трудността на упражненията във Fast ForWord се увеличава постепенно и по този начин се подобрява обработката на звуците в мозъка, вниманието и работната памет.

Понеже повечето затруднения произтичат от едни и същи когнитивни умения, Fast ForWord е подходяща и за тийнейджъри и възрастни. Също така, Fast ForWord е подходяща и при затруднения като дислексия, аутизъм, разстройство на слуховата обработка и Синдром на хиперактивност с дефицит на вниманието.

Целта на Fast ForWord е да направи четенето и ученето по-ефективни. Придобиването на тези умения е подобно на първите уроци по каране на колело. След като тези умения станат автоматични, неразделна част от ученика, те не се забравят точно като карането на колело.