Образователни технологии – определение

Образователни технологии 1 ползи и предимства
Образователни технологии

Терминът “образователни технологии” е свързан с различни от традиционните форми на учене и преподаване, в които не се използват съвременни технологии и науки. Вместо това ученикът се подготвя самостоятелно, като с помощта на образователните технологии си пише домашните, учи си уроците и т.н.

Образователни технологии – основни цели

Образователни технологии 2 ползи и предимства
Образователни технологии

Основна цел на образователните технологии е да подобрят учебния процес и ефективността на обучението и образователната система. Това може да стане чрез разработването и прилагането на инструменти (включително софтуер, хардуер, методологии, процеси, наука и т.н.), предназначени за доближаване на технологията на учене към естествения начин на учене при човека, който е под формата на игра. От самото си раждане, единственият естествен начин човек да учи е чрез модели, игра и емоционални преживявания. Тогава ние не се страхуваме да грешим и да експериментираме, защото възприемаме нещата като игра. За нас всичко е една работилница за учене, в която няма оценки, няма добро и лошо, всичко е знания и опит. След тази възраст, в края на детската градина и в училище, ние навлизаме в машината на съвременната образователна система, която тотално променя начина ни на учене. Моделите вече не важат, защото ни казват: „Ние правим това, но вие ще правите друго“. Вече няма игра, забавление и емоции, нито пък има място за грешки. Трябва да сме сериозни и да спазваме строга дисциплина.

Образователни технологии 3 ползи и предимства
Образователни технологии

Примери за съвременни образователни технологии

В стремежа си да променим съвременното традиционно образование и да го направим по-атрактивно, използваме различни образователни технологии, като едни от най-новите тенденции са:

 • Образователни технологии: изкуственият интелект, чрез който индивидуалността при учебния процес може да достигне до ново, по-високо ниво.
 • Образователни технологии: виртуалната реалност може да бъде използвана успешно, защото:
  • Тя позволява големи групи от хора, които може да се намират на разстояние един от друг, да взаимодействат помежду си в триизмерна среда.
  • Тя позволява да експериментираме и изследваме без страх, че ще сбъркаме или ще бъдем наказани, защото всичко се случва виртуално.
 • Образователни технологии: отдалеченото обучение, било то през телефон, таблет, компютър или виртуална реалност дава много предимства.
 • Образователни технологии: таблетите, компютрите и мобилните телефони могат да се окажат ценен помощник на бъдещите образователни технологии. Те са полезен инструмент както в класната стая, така и извън нея, тъй като улесняват учебния процес и могат да преместят обучението вкъщи или на друго произволно място.
 • Образователни технологии: съвременните платформи за дистанционно обучение пресъздават старите форми на обучение, като частично използват новите технологии и методи за обучение. Бъдещите платформи за дистанционно обучение ще включват все по-нови и по-съвременни форми на обучение.
 • Образователни технологии: виртуалната класна стая дава възможност да запишете урока и да го използвате повторно. Тя пресъздава съвременната форма на обучение в отдалечен вариант.
 • Образователни технологии: социалните мрежи играят ключова роля в образованието на хората. Много училища, университети и фирми използват собствени социални мрежи, за да изградят чувство за общност между учениците и да подпомогнат създаването на среда на помощ и сътрудничество.
 • Образователни технологии: интерактивните бели дъски позволяват на учениците да участват в процеса на преподаване. Те им дават възможност да се слеят с преподавателя, да разберат предмета по-добре, като пишат, преподават или рисуват. Всички участват в преподаването и дискусията.
 • Образователни технологии: онлайн уроците направиха образованието по-достъпно. Те дават възможност, без да губите време за транспорт, да получите знанията по традиционния начин.
 • Образователни технологии: видеото под всякаква форма масово навлиза в съвременното обучение. Използва се както от преподаватели, така и от ученици. Например в YouTube може да намерите изчерпателна информация за всичко, от което се интересувате.
 • Образователни технологии: ученето чрез преживяване е много актуално и ефективно особено след като учените разбраха как мозъкът може да запомни и разбере дадена информация, без да е необходимо много време и повторения. Емоционалният ни мозък, нашето подсъзнание или дълготрайна памет, е мястото, където ние складираме наученото и вземаме решения в критични и опасни ситуации. Когато учим през призмата на емоциите (учене чрез преживяване), ние интегрираме наученото от гледна точка на състоянието, в което се намираме. То става част от нас и не е нужно да го разбираме чрез нашия рационален мозък (неокортекса).
 • Образователни технологии: учените интегрират новите науки като невропластика (мозъчна пластичност или наука за това как мозъкът работи), невробиология, невропсихология, психобиология, когнитивната психология, психофизични методи, поведенчески невронауки и алгоритми и т.н. в образованието.
Образователни технологии 4 ползи и предимства
Образователни технологии

Образователните технологии в нашите продукти

„Европейският център по невронауки“ в партньорство със „Scientific Learning Corporation“ предлага обучение, което обединява повечето от изброените технологии, методи и тенденции. Проф. д-р Майкъл Мерзеник, проф. д-р Уилям Дженкинс, проф. д-р Паула Талал и проф. д-р Стивън Милър и екипът им изследват мозъка на деца до тригодишна възраст. След това, с помощта на съвременните образователни технологии, пресъздават процесите на учене при тях под формата на компютърна игра. В резултат на това те създават продуктите Fast ForWord и Reading Assistant.

Какви са предимствата на образователните технологии, използвани във Fast ForWord и Reading Assistant?

Образователни технологии 5 ползи и предимства
Образователни технологии

Fast ForWord – образователни технологии

 • програма, чрез която се прилагат на практика най-иновативните образователни технологии за изучаване на английски език и за подобряване на четенето и уменията за учене.
 • образователните технологии са базирани на невропластиката – способността на мозъка да се променя през целия живот на човека.
 • образователните технологии са подходящи както за изграждане на уменията на учениците, намиращи се в начален или среден етап на образование, така и за възрастните хора.
 • образователни технологии, които са интелигентни, целево ориентирани и адаптиращи се според целите и резултатите на съответния потребител.
 • образователни технологии, позволяващи електронното отчитане на резултатите в реално време съгласно планираните цели за проследяване на чуването и обработваневто на звуци, когнитивните и езиковите умения.
 • автоматизирани оценки за гарантиране на добрите резултати и осигуряване на постоянен напредък в ученето.
Образователни технологии 6 ползи и предимства
Образователни технологии

   Reading Assistant – образователни технологии  

 • единствената програма, използваща система за разпознаване на речта, за да подкрепя и коригира учениците, докато те четат на глас.
 • образователните технологии, които се прилагат в нея, спомагат за напредъка на ученици от 1 до 12 клас, както и на възрастни хора.
 • същевременно тези образователни технологии могат да се предоставят в индивидуален формат, удовлетворяващ потребностите и нуждите на конкретния ученик.
 • образователните технологии, използвани в програмата, позволяват на учениците да се упражняват, без да бъдат съдени или пък да се срамуват от това, че не четат гладко.
 • образователните технологии включват моментална проверка и обобщаване на броя на верните думи и подробни доклади за цялостното представяне на ученика
 • образователни технологии, даващи възможност за правене на запис на прочетения от ученика текст, изслушването му впоследствие и прецизното определяне на грешките и проблемните думи.

 

Доверете се на качествените, ефективни и съвременни образователни технологии, използвани в програмите Fast ForWord и Reading Assistant, и си гарантирайте повече от отлични резултати!