Образователни игри – определение

Образователните игри са проектирани специално с образователни цели или това са игри които имат случайна или нарочна образователна стойност. Тяхната цел е да помогнат на хората да научат нещо или да се запознаят с определени теми, да разширят концепциите си или да помогнат за придобиване на умение, докато играят. Игрите са интерактивен начин за учене, чрез който по време на играта да научим определени знания и умения като цели, правила, адаптиране, решаване на проблеми, взаимодействие, езици, специални умения и т.н. Те задоволяват фундаменталната потребност на хората от учене, чрез осигуряване на удоволствие, страстно участие, забавление, структура, мотивация, удовлетворение на егото, адреналин, творчество, социално взаимодействие и емоция.

Видове образователни игри

С навлизането на технологиите и техниката в живота на хората се наблюдава промяна в начина, по който хората играят. Традиционните игри като шах и др., които са се играли преди години са изместени от видео и електронни игри. Тенденцията при най-съвременните игри е да наблюдават поведението и реакциите на потребителите, да определят техните знания, умения, възможности, профил (психичен, емоционален и т.н.) и реакции и да реагират по различен начин според събраната информация за всеки един потребител и целите които трябва да се постигнат. Такъв пример за образователна игра е Fast ForWord.

Учене чрез образователни игри

Играта е естествения начин на учене за човек, още от самото му раждане. При този вид обучение, предварително се задават целите, които потребителят трябва да достигне за всяко едно ниво и упражнение. Понякога това е свързано с фиксирано време, за което потребителят трябва да достигне целта, но невинаги е така. Обучението, базирано на игри, има за цел да балансира изучваваната материя с процеса на игра и способността на играча да запази и приложи наученото в реалния живот.

Видове приложения на образователните игри

В някои държави, в училищата игрите се използват за забавно решаване на проблеми, особено по математика. Те обикновено поставят казуси за разрешаване, предназначени да запознаят учениците с определени знания и технологии, да придобият опит и да ги подготвят за бъдещо реално сблъскване с поставения казус. Те също са предназначени да работят във виртуален свят в съчетание с реални практики, за да могат учениците да получат последователен и образователен “виртуален” опит. Образователните игри се използват за обучение чрез симулация за скъпо струващи и живото застрашаващи дейности като корабоплаване, авиация, космонавтика и т.н. Например, в професионалния сектор, като летателно обучение, вече се използват симулации в опит да се подготвят пилоти за обучение, преди да се стигне до самолета. Тези тренировъчни сесии се използват за симулиране на стреса в реалния живот без рисковия фактор, свързан с летенето. Симулационните игри се използват и в други професионални области; шпионска тематична игра за учене е използвана за подобряване на уменията за продажби в Avaya и т.н.

Образователните игри и Fast ForWord

Образователните игри в Neuro English и Neuro Therapy, произведени от американската фирма Scientific Learning Corp. са предназначени за деца, ученици и възрастни за учене на английски език и терапия на хора със специални потребности като дислексия, аутизъм, разстройство на слуховата обработка, хиперактивност, дефицит на вниманието и други. Те съдържат цветни анимации и графики като обикновените компютърни игри, но помагат за развитието на когнитивните способности на децата, които ги играят. Основната цел на тези игри в зависимост от тяхното предназначение е да се научи Английски език и/или да се подобри слуховата обработка, скоростта на работа на мозъка, мисленете и т.н.

Всяко упражнение, което е под формата на игра има десет нива. Когато ученикът се справя добре, системата увеличава трудността на упражненията. Когато той греши, упражненията стават по-лесни с цел ученикът да усвои материала, който го затруднява, и да продължи напред. Освен това, всеки ученик има индивидуален ментор, който следи представянето му всеки ден. Когато ученикът не може да премине дадено ниво, менторът му изпраща материали, които да му помогнат да се справи. Менторът не дава готови отговори, а насоки, който да помогнат на ученика сам да стигне до верните отговори. По този начин ученикът развива умението си за критично мислене, което е жизненоважно във всяка една област на образованието, а по-късно – и в кариерата на ученика.

Игрите във Fast ForWord са подходящи и за възрастни. Въпреки че те отдавна не играят компютърни игри, а учат по начина за възрастни – чрез четене на обемисти учебници и многократни повторения – игрите в програмата могат да им бъдат полезни. Те извеждат ученето от академичния контекст и го пренасят в сферата на забалението, където няма оценки и наказания за грешните отговори.