Образователни игри – определение

Образователни игри 1 предимства и приложения
Образователни игри

Образователните игри са проектирани специално с образователни цели или това са игри които имат случайна или нарочна образователна стойност. Тяхната цел е да помогнат на хората да научат нещо или да се запознаят с определени теми, да разширят концепциите си или да помогнат за придобиване на умение, докато играят. Те са интерактивен начин за учене, чрез който да научим определени знания и умения като цели, правила, адаптиране, решаване на проблеми, взаимодействие, езици, специални умения и т.н. Те задоволяват фундаменталната потребност на хората от учене, чрез осигуряване на удоволствие, страстно участие, забавление, структура, мотивация, удовлетворение на егото, адреналин, творчество, социално взаимодействие и емоция.

Какви са основните предимства на образователните игри? 

Образователните игри носят редица преимущества по отношение на интелектуалното и личностното развитие на човека. Те на практика са подходящи за хора от всички възрастови групи. Разбира се, най-добре е ако използването на полезните свойства на образователните игри започне още в ранна детска възраст. А ето и малко повече информация за тези полезни свойства на образователните игри:

Образователни игри 2 предимства и приложения
Образователни игри
 1. Образователни игри: увеличаване капацитета на мозъка – основно предимство на образователните игри, особено когато става въпрос за използването им от деца. Образователните игри стимулират дейността на човешкия мозък, спомагат за подобряване на функциите му, както и за увеличаване на неговия капацитет. Именно поради тези причини през последните години образователните игри започват да се прилагат все повече като метод за обучение в училищата и университетите.
 2. Образователни игри: подобряване на компютърните умения – повечето от съвременните образователни игри са неизменно свързани с работата с компютър. Умение, което е изключително важно в съвременния развит и високотехнологичен свят. Когато още от детска възраст бъдат изградени умения за работа с компютър, по-нататък всичко става доста по-лесно. А в мрежата могат да бъдат намерени множество сайтове, осигуряващи на децата занимателни и в същото време образиователни игри.
 3. Образователни игри: изграждане на стратегическо мислене – голяма част от разнообразните образователни игри действително спомагат за изграждане на стратегическо и дългосрочно мислене у детето. Такъв тип мислене в образователните игри им служи за преодоляване на отделните препятствия и преминаване на следващите нива. Но това съвсем не е всичко. Образователните игри също така имат важна роля и по отношение изграждане на умение за вземане на най-точните и правилни решения в напрегнати ситуации. Умение, което безспорно ще донесе множество бъдещи ползи в живота на вашите деца.
 4. Образователни игри: развиване на социални контакти – повечето образователните игри, налични в мрежата, дават възможност за взаимодействие и контакт с други хора. Това може да се окаже доста полезно за социалния живот на детето и разширяването на кръга от възрастници, с които общува. Безспорен факт е, че голяма част от съвременните деца използват образователните игри и като платформа, на която да се забавляват и чатят с приятели, или пък да реализират нови запознанства на база общи интереси, хобита и теми за разговор.
 5. Образователни игри: повишаване на фокуса – образователните игри имат изключително полезен ефект в тази посока. Те могат значително да повишат способността на децата за концентрация, фокусиране и насочване на усилията към постигане на дадена цел. Подобно въздействие на образователните игри се вижда най-вече при деца, които по принцип са нетърпеливи и при липса на бързи резултати от дадена дейност, лесно се фрустрират и отказват от по-нататъшни опити. Често обаче тези деца успяват да се фокусират за по-дълги периоди от време върху образователните игри, даващи реални възможности за постигане на напредък и преминаване на следващите нива.
 6. Образователни игри: полезни за увереността – според различни изследвания образователните игри са пряко свързани и с повишаването на самочувствието на децата и тяхната увереност в собствените знания и възможности. Образователните игри насърчават креативното мислене и изпробването на различни варианти и възможности за разрешаване на даден проблем. А при постигане на дадена цел в тях (като например преминаване на следващото ниво), децата получават чувство на удовлетвореност от себе си и своите действия и преценки. В определени салучаи това чувство на удовлетвореност може дори да им послужи като стимул за поемане на разумни рискове в други аспекти от техния живот.
 7. Образователни игри: освобождаване от стреса – образователните игри помагат на децата да се освободят от натрупаните в ежедневието стрес и напрежение. Нещо повече, образователните игри за тях са начин да научат нови неща и да тренират своите знания и възможности без страх от подигравки, присмех и други неприятни за тях реакции на околните. Чрез образователните игри децата съчетават полезното с приятното и това ги прави изключително подходящи за запълване на свободното им време.
 8. Образователни игри: положителна роля при дефицит на вниманието – и не на последно място, образователните игри действително мпомагат на деца, при които сев наблюдават дефицит на вниманието или други психични разстройства. Полезното въздействие на образователните игри върху деца от тези групи е изведено за първи път от професори от Нотингамския университет и впоследствие потвърдено на база редица научни изследвания.
Образователни игри 3 предимства и приложения
Образователни игри

Видове образователни игри

Може да се каже, че развитието и усъвършенстването на образователните игри е до голяма степен свързано с основните тенденции в съвременния глобализиран и технологичен свят. Или казано с други думи, с навлизането на технологиите и техниката в живота на хората се наблюдава промяна в начина, по който те играят. Традиционните и най-широко разпространени преди време образователни игри като шах например, сега са до голяма степен изместени от видео и електронни образователни игри. А най-новите и модерни образователни игри са все повече ориентирани към наблюдение на поведението и реакциите на потребителите и постигане на желаното въздействие върху тях. Ето какво трябва да знаете за различните видове образователни игри:

 • традиционни образователни игри – като типичен представител на тази група образователни игри можем да изведем шахът. Ползите за децата от играенето на шах са повече от ясни. Тази образователна игра ги стимулира да мислят стратегически, да планират внимателно следващите си ходове и да бъдат търпеливи в процеса на преследване на своите цели. Разбира се,с развитието на технологиите все по-рядко можем да видим деца, застанали пред традиционните шахматни дъски. И все пак приложението на тази образователна игра донякъде се запазва благодарение на нейните онлайн версии, които носят по-голямо удобство, гъвкавост, както и възможност за социални контакти с по-широк кръг от хора.
 • електронни образователни игри – образователните игри от този вид са наистина безброй. Те могат да са свързани с най-различни аспекти от ежедневието и интересите на децата. Част от електронните образователните игри се насочват по-скоро към тестване на бързите реакции и рефлекси на децата, а други – към разиване на техните знания и умения в отделни области. Видео образователните игри са изключително подходящи за средностатистическото съвременно дете, обичащо да прекарва доста време компютъра, както и да търси забавлението във всяка една своя дейност.
 • поведенчески образователни игри – това е най-новият и модерен вид образователни игри, използващи се все по-често заради множеството полезни приложжения, които имат за децата. Тенденцията при тези образователни игри е да наблюдават поведението и реакциите на потребителите, да определят техните знания, умения, възможности, профил (психичен, емоционален и т.н.), и да реагират по различен начин според събраната информация за всеки един потребител и целите, които трябва да се постигнат. Основното предимство на поведенческите образователните игри е по-голямата възможност за положително въздействие върху поведението, както и за оказване на помощ на детето във връзка с преодоляване на различни проблеми, трудности и колебания, които пречат на нормалното му развитие. Пример за такава образователна игра е Fast ForWord, за която ще поговорим малко по-надолу в текста.
Образователни игри 4 предимства и приложения
Образователни игри

Учене чрез образователни игри

Те са естествения начин на учене за човек, още от самото му раждане. При този вид обучение, предварително се задават целите, които потребителят трябва да достигне за всяко едно ниво и упражнение. Понякога това е свързано с фиксирано време, за което потребителят трябва да достигне целта, но невинаги е така. Такъв тип обучение има за цел да балансира изучаваната материя с процеса на игра и способността на играча да запази и приложи наученото в реалния живот.

Образователни игри 5 предимства и приложения
Образователни игри

Видове приложения на образователните игри

В съвременния свят образователните игри имат множество разнообразни приложения. Започвайки от използването им в училище с цел насърчаването на определени умения и типове поведение у децата, и стигайки до подготовката на професионалисти в различни индустриални сфери. В следващите редове ще научите малко повече за основните видове приложения на образователните игри:

 • образователните игри в училище – образователните игри са все по-често използвани като метод за обучение в съвременните училища. До определена степен те заместват традиционите методи на преподаване, които очевидно не успяват да привлекат интереса на множеството ученици. Образователните игри помагат на учениците да изградят важни знания и умения, да придобият опит в справянето с различни хипотетични казуси, както и да бъдат подготвени за бъдещото реално сблъскване с тези казуси в живота.
 • образователните игри в професионалната сфера – образователните игри се използват за обучение чрез симулация за скъпо струващи и живото застрашаващи дейности като корабоплаване, авиация, космонавтика и т.н. Например, в професионалния сектор, като летателно обучение, вече се използват симулации в опит да се подготвят пилоти за обучение, преди да се стигне до самолета. Тези тренировъчни сесии се използват за симулиране на стреса в реалния живот без рисковия фактор, свързан с летенето. Симулациите се използват и в други професионални области; шпионска тематична игра за учене например е използвана за подобряване на уменията за продажби в Avaya и т.н.
Образователни игри 6 предимства и приложения
Образователни игри

Образователните игри и Fast ForWord

Образователните игри в Neuro English и Neuro Therapy, произведени от американската фирма Scientific Learning Corp. са предназначени за деца, ученици и възрастни за учене на английски език и терапия на хора със специални потребности като дислексия, аутизъм, разстройство на слуховата обработка, хиперактивност, дефицит на вниманието и други. Те съдържат цветни анимации и графики като обикновените компютърни такива, но помагат за развитието на когнитивните способности на децата, които ги играят. Основната им цел в зависимост от тяхното предназначение е да се научи Английски език и/или да се подобри слуховата обработка, скоростта на работа на мозъка, мисленете и т.н.

Образователни игри 7 предимства и приложения
Образователни игри

Всяко упражнение има десет нива. Когато ученикът се справя добре, системата увеличава трудността на упражненията. Когато той греши, упражненията стават по-лесни с цел ученикът да усвои материала, който го затруднява, и да продължи напред. Освен това, всеки ученик има индивидуален ментор, който следи представянето му всеки ден. Когато ученикът не може да премине дадено ниво, менторът му изпраща материали, които да му помогнат да се справи. Менторът не дава готови отговори, а насоки, който да помогнат на ученика сам да стигне до верните отговори. По този начин ученикът развива умението си за критично мислене, което е жизненоважно във всяка една област на образованието, а по-късно – и в кариерата на ученика.

Игрите във Fast ForWord са подходящи и за възрастни. Въпреки че те отдавна не играят компютърни такива, а учат по начина за възрастни – чрез четене на обемисти учебници и многократни повторения – игрите в програмата могат да им бъдат полезни. Те извеждат ученето от академичния контекст и го пренасят в сферата на забалението, където няма оценки и наказания за грешните отговори.

Образователни игри 8 предимства и приложения
Образователни игри

 

Образователни игри 10
Образователни игри 11
Образователни игри 12
Образователни игри 13
Образователни игри 14
Образователни игри 15
Образователни игри 16
Образователни игри 17
Образователни игри 18
Образователни игри 19
Образователни игри 20
Образователни игри 21
Образователни игри 22
Образователни игри 23
Образователни игри 24
Образователни игри 25
Образователни игри 26
Образователни игри 27
Образователни игри 28
Образователни игри 29
Образователни игри 30
Образователни игри 31
Образователни игри 32
Образователни игри 33
Образователни игри 34
Образователни игри 35
Образователни игри 36
Образователни игри 37
Образователни игри 38
Образователни игри 39
Образователни игри 40
Образователни игри 41
Образователни игри 42
Образователни игри 43
Образователни игри 44
Образователни игри 45
Образователни игри 46
Образователни игри 47
Образователни игри 48
Образователни игри 49
Образователни игри 50
Образователни игри 51
Образователни игри 52
Образователни игри 53
Образователни игри 54
Образователни игри 55
Образователни игри 56
Образователни игри 57
Образователни игри 58
Образователни игри 59
Образователни игри 60
Образователни игри 61
Образователни игри 62
Образователни игри 63
Образователни игри 66
Образователни игри 67
Образователни игри 68
Образователни игри 70
Образователни игри 71
Образователни игри 73
Образователни игри 74
Образователни игри 75
Образователни игри 76
Образователни игри 77
Образователни игри 78
Образователни игри 79
Образователни игри 80
Образователни игри 81
Образователни игри 82
Образователни игри 83
Образователни игри 84
Образователни игри 85
Образователни игри 86
Образователни игри 87
Образователни игри 89
Образователни игри 90
Образователни игри 91
Образователни игри 92
Образователни игри 93
Образователни игри 94
Образователни игри 95
Образователни игри 96
Образователни игри 98
Образователни игри 99
Образователни игри 100
Образователни игри 101
Образователни игри 102
Образователни игри 103
Образователни игри 104
Образователни игри 107
Образователни игри 108
Образователни игри 109
Образователни игри 110
Образователни игри 111
Образователни игри 112
Образователни игри 113
Образователни игри 114
Образователни игри 115
Образователни игри 116
Образователни игри 117
Образователни игри 118
Образователни игри 119
Образователни игри 120
Образователни игри 121
Образователни игри 122
Образователни игри 123
Образователни игри 124
Образователни игри 125
Образователни игри 126
Образователни игри 127
Образователни игри 128
Образователни игри 129
Образователни игри 130
Образователни игри 131
Образователни игри 132
Образователни игри 133
Образователни игри 134
Образователни игри 135
Образователни игри 136
Образователни игри 137
Образователни игри 138
Образователни игри 139
Образователни игри 140
Образователни игри 141
Образователни игри 142
Образователни игри 143
Образователни игри 144
Образователни игри 145
Образователни игри 146
Образователни игри 147
Образователни игри 148
Образователни игри 155
Образователни игри 156
Образователни игри 157
Образователни игри 158
Образователни игри 159
Образователни игри 160
Образователни игри 161
Образователни игри 162
Образователни игри 163
Образователни игри 164
Образователни игри 165
Образователни игри 166
Образователни игри 167
Образователни игри 168
Образователни игри 170
Образователни игри 171
Образователни игри 172
Образователни игри 173
Образователни игри 174
Образователни игри 175
Образователни игри 176
Образователни игри 177
Образователни игри 178
Образователни игри 179
Образователни игри 180
Образователни игри 181
Образователни игри 182
Образователни игри 183
Образователни игри 184
Образователни игри 185
Образователни игри 186
Образователни игри 187
Образователни игри 188
Образователни игри 190
Образователни игри 192