Author Archives: Mariya Dimitrova

Учене в онлайн среда според невронауката: как да има достатъчно повторения и новости в учебния процес?

a-boy-typing-on-laptop

Навлизането на онлайн обучението все повече в учебните програми налага да се оптимизира процеса на преподаване специално за онлайн среда като се вземат предвид откритията на невронауката за това как учи мозъкът. Ето някои от принципите: Принцип 2: Практикуването е гаранция за дълготрайност на знанията Правилото за 10 000 часа на Малкълм Гладуел популяризира идеята, […]

Невронауката за онлайн обучението – три принципа за учителите според проучванията!

girl-online-education

В тези времена на чести промени в образованието и навлизането на онлайн обученията в по-широк мащаб, е необходимо учителите да могат да ангажират вниманието на децата по време на уроците пред екрана и да разчитат на откритията на невронауката, за да разберат как работи мозъкът и как онлайн обучението може да бъде максимално ефективно. Ето […]

Интегративен подход за развиване на детския капацитет за учене – каква е връзката му с нагласата за израстване?

a-boy-typing-on-laptop

Понякога ще чуете да се говори за капацитета на детето да учи, а друг път за способността му да учи. Едно и също ли означават? Не, има разлика между двете понятия – всяко дете има способността да се учи, но капацитетът за учене е различен според нивото на развитие на когнитивните му умения. Невронауката доказа, […]

Разликата между способност и капацитет за учене – трите ключа към изграждането на капацитета за учене на децата!

Всеки ли има способността да се учи? Разбира се. Ученето е това, което нашите мозъци правят. Като си взаимодействаме със средата, невроните в нашия мозък създават връзки помежду си. Тези връзки се затвърждават с практикуването на новото действие или модел на мислене. Ако няма практикуване, те избледняват. Това представлява ученето. Научният термин за този процес […]

Свързването на отделни спомени в мозъка по време на почивка – в основата на креативното мислене!

Изследователи са идентифицирали как клетките в нашия мозък работят съвместно, за да свържат отделни спомени от различни преживявания, за да можем да правим информирани избори и предположения при изправянето ни пред нови ситуации. Като са изследвали мозъка на мишки и на хора и са сравнили резултатите, са установили, че този процес на свързване на спомените […]

Геймификация в образованието – защо тази тенденция подхранва нагласата за израстване?

Когато терминът „геймификация“ се появи в контекста на образованието, обикновено се използва като начин да се подобри ангажираността и мотивацията на учениците. Това би трябвало да е достатъчна причина да се интегрира този начин на обучение в цялостния учебен процес. Но изследванията са документирали разнообразие от други ползи включително развиването на упоритост и издръжливост, подобряване […]

Науката за връзката между добрите постъпки и психическото и физическо здраве – какво показват изследванията?

father-and-daughter-with-a-book

Извършването на добри постъпки и помагането на други хора води до положителни ефекти върху здравето и благосъстоянието на човека, който ги прави. Това е изводът, до който стигат изследователи от Американската Психологическа Асоциация след анализиране на резултатите от скорошно изследване. Но не всяка добра постъпка носи едни и същи ползи за този, който я извършва. […]

Учените не могат да открият специфични гени на интелигентността – начини за развиването й и влиянието на средата!

children-creating-a-castle

Въпреки, че интелигентността е смятана за характеристика, която е донякъде генетично определена, скорошно научно изследване показа, че специфичните гени свързвани досега с интелигентността, всъщност нямат връзка с нея. От всички гени, които били изследвани, само един се оказал свързан с интелигентността, но дори и неговият ефект бил сравнително малък. Докато сайтът за наука Science Daily […]

Нагласата за израстване и мозъчната пластичност – как определят развитието на децата и каква е ролята на учителя?

girl-drawing-in-school

Хората, които имат нагласа за израстване, вярват, че могат да развият интелигентността си и способностите си именно тази нагласа им помага да станат много по-ефективни учащи. Това е установила с научните си изследвания Д-р Каръл Дуек. Второто много важно откритие свързано с детското развитие, до което е достигнала тя е, че децата с нагласа за […]

Трениране на когнитивни и емоционални умения на масата за вечеря – как разговорите у дома влияят на детското развитие?

family-conversations-at-the-table

Родителите могат да тренират любознателността на детето си, мотивацията за развитие и учене, неговото логическо мислене, способността да вижда нещата от различни гледни точки и да изразява ясно и аргументирано своето мнение, да изслушва чуждото мнение и да разсъждава върху него, както и умението за емпатия (способността да се постави на мястото на другия и […]