Най-новите изследвания на дислексията – нарушения в слуховата обработка и висока невербалната креативност!

girl-with-headphones

Последните открития за дислексията бяха изнесени от учени в сферата на невронауката през месец октомври. Това е месецът, посветен на информираността по отношение на дислексията в световен мащаб. Ето някои от изводите, до които стигат изследователите:

Учениците с дислексия често имат затруднения с различаването на звуковете в речта

След детайлни проучвания с помощта на сканиране на мозъка с магнитен резонанс, изследователите са открили неврологична особеност при учениците с дислексия, която е причина за нарушение във фонологичното декодиране, т.е. влошена е способността на децата да изговарят думите. Учителите, които често окуражават затрудняващите се с четенето ученици „просто да изговорят“ думите, е необходимо да възприемат различен подход при децата с дислексия.

Вече е известно, че дислексията в същността си е свързана с нарушения в слуховата обработка. Това възниква от неспособността да се откликва на звукове от речта по консистентен, последователен начин. Например, едно дете с дислексия би се затруднявало да различава подобни звукове като „б“ и „д“ както при слушане на думи, съдържащи тези два звука, така и при четене и изговаряне.

Изследванията показват, че е важно да се наблегне на задълбочено обучение по фонологично декодиране при развиване на уменията за четене у деца с дислексия.

FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020

Иновативно средство за трениране на тези умения са програмите Fast ForWord и Reading Assistant. Те са разработени от невробиолози с цел подпомагане на деца и възрастни да развият когнитивните функции на мозъка – слухова обработка, концентрация, работна памет, четене, усвояване на нов език и т.н. Употребата на акустично модифицирана реч в тези технологии позволява да се намали скоростта на речта и да се наблегне на специфични звукове. Това дава възможност на учениците с дислексия да развият способността си да обработват звукове бързо и точно, а като следствие от тази промяна се подобряват и уменията за декодиране, гладкост на четене и разбиране на текста. Програмите Fast ForWord и Reading Assistant осигуряват индивидуален подход към всяко дете спрямо неговото ниво на четене и слухова обработка. Обратната връзка се получава в реално време. Адаптира се скоростта на речта и произношението според нуждите на детето и неговото подобрение.

Децата с дислексия показват високо ниво на невербална креативност

Ако към дислексията се подхожда през модела на дефицита, обучителите и родителите забелязват само нещата, които децата не могат да правят. Важно е да се наблегне и на силните страни и успехите на учениците едновременно с усилията за преодоляване на затрудненията им.

Ново изследване установява, че децата с дислексия често показват по-високо ниво на невербална креативност от своите връстници. Тази креативност не зависи от възрастта и нивото на грамотност на децата.

Учителите и родителите е необходимо да създадат условия за изява на тези творчески умения в училище и у дома. Заниманията с изкуство, театър и музика свързани с дадено литературно произведение също може да е добър начин да се ангажират децата с литература вместо винаги да се изискват от тях писане на есета и попълване на тестове.

Може да създадете групови проекти, които включват четене на текст и изкуство/дизайн, театрално представяне на част от литературното произведение, работа по казуси и критично мислене.

Можете да прочетете повече по темата в първата част на статията.

Източник: Carnegie Learning

Други статии