Най-новите открития за дислексията – каква е връзката й с работната памет?

Октомври е международният месец, посветен на информираността относно дислексията. Учени, които са отдадени на изследване на начина, по който мозъкът функционира по време на четене, обобщават най-важните открития в последно време. Ето кои са те:

Четенето е тясно свързано с работната памет

Както повечето обучители вече знаят, работната памет е съществен компонент в процеса на научаване на уменията за четене. Ново изследване публикувано през септември 2021 година доказва, че учениците с дислексия имат по-малко развита работна памет, а тя е свързана с фонологичната осъзнатост и екзекутивните функции на мозъка. Фонологичната работна памет включва от една страна съхраняването на фонеми (звукове) в краткотрайната памет, където те са налични за достъп и използване, а от друга страна – самото използване и работа с това съхранено съдържание. Това означава, че една от причините, поради която учениците с дислексия имат проблем с четенето е затруднението им със задържането на отделните фонеми в работната памет, за да могат да ги слеят в една дума. Тъй като фонологичната памет е изключително важна за декодирането в процеса на четене, учениците с дислексия трудно се справят с обработката, съхраняването и спомнянето на това кои звукове отговарят на дадените букви.

Децата с дислексия имат нужда от допълнителна помощ за развиване на работната памет свързана с екзекутивни функции. Тя е ключова, защото ни помага да планираме, да фокусираме вниманието си, да запомняме инструкции и да преминаваме успешно от една задача към друга. Може да си представим работната памет свързана с екзекутивни функции като диспечер във фирма за таксита в голям град с натоварен трафик, който управлява пристиганията и тръгванията на много таксита по разнообразни маршрути. По същия начин, мозъкът има нужда от работната памет, за да филтрира разсейващите фактори, да приоритизира задачи, да постига цели и да регулира импулсите – всичко това се изисква по време на четене.

Развиване на фонологичната работна памет в класната стая и у дома

FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020

Учителите могат да подсилят фонологичната работна памет на децата с дислексия с помощта на иновативни технологични средства. Fast ForWord и Reading Assistant са научно-базирани интервенции за подобряване на когнитивните умения – работната памет, концентрацията, слуховата обработка и т.н. Тази софтуерна програма е предвидена да се използва и в домашна обстановка. Създадени са от невроучени на базата на откритията за мозъчната пластичност. Програмите включват упражнения, в които участват герои като в детско филмче, за да създаде максимална ангажираност у децата. Степента на трудност се определя индивидуално в зависимост от нивото на четене и когнитивни умения на конкретното дете. Обратната връзка за това как са се справили се получава в реално време и децата могат да упражняват дадено умение толкова пъти, колкото е необходимо, за да го затвърдят.

На невронно ниво, програмите Fast ForWord и Reading Assistant подпомагат изграждането на нови невронни връзки и мрежи в областите в мозъка, които отговарят за когнитивните функции. В рамките на няколко месеца редовна употреба децата постигат напредък, който отговаря на няколко години работа по стандартните методи.

Можете да прочетете повече по темата във втората част на статията.

Източник: Carnegie Learning

Други статии