Нов софтуер за развиване на математическите умения в основното училище – научно изследване доказва ефективността му!

a-boy-typing-on-laptop

Ново научно изследване от Student Achievement Partners показа каква математическа подготовка на децата води до изключително добри резултати по алгебра в училище. Това е едно от най-големите дългосрочни проучвания по този въпрос.

В изследването са участвали американски деца от различни общности – афроамериканската, латиноамериканската, деца от семейства с нисък, среден и висок социален статус и др. Събрани са данни от повече от един милион ученици от различни географски региони и етнически произход. Изследването и оценяването на данните е продължило 4 години. На децата е дадена възможността да използват специален образователен софтуер наречен MATHia software, с помощта на който да усвоят и упражняват математически модели.

Ключови открития:

  • Цялостното представяне по математика в началното училище е значим фактор за прогнозиране на резултатите на децата по алгебра в по-горните класове. Това откритие е вярно без значение от пола на учениците, етническия произход, расата, социалния статус на семейството, нивото на владеене на английски език, наличието на здравословни проблеми или рейтинга на училището, в което учат.
  • Резултатите разкриват важността на инвестирането на ресурси в добро усвояване на аритметичните умения в началното училище за постигане на успех по алгебра в средното училище. Умението за решаване на текстови задачи с алгебрични уравнения и разбирането на различните начини, по които функциите могат да бъдат представени (например с уравнения или графично) също са свързани с изграждането на добра основа в първите класове в началното училище.
  • Преминаването през упражненията в MATHia има силен положителен ефект и върху учениците в 5-7 клас, които са пропуснали да изградят важни аритметични умения в 1-4 клас и са имали ниски резултати преди започване на заниманията с програмата. Това означава, че MATHia помага на тези деца да преодолеят пропуските си и да наваксат с математическите умения.
FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020


Учените в сферата на невронауката разработват все по-ефективни начини за преодоляване на обучителни затруднения и развиване на когнитивния потенциал на децата. Програми като Fast ForWord, Reading Assistant, SoundSory и ForBrain тренират мозъка да създава нови невронни връзки и мрежи в областите, които отговарят за езиковите умения, четенето, работната памет, концентрацията, слуховата обработка, логическото мислене, усвояването на английски език и т.н. Те се прилагат в домашна и училищна обстановка и водят до значително подобрение на академичното представяне в рамките на няколко месеца редовна употреба. Тези програми създадени на базата на откритията за невропластичността се използват и като ефективна интервенция при деца с дислексия, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка и други разстройства засягащи уменията за учене.

Източник: Carnegie Learning

Други статии