Преодоляване на затруднения в ученето с подходящите послания – стъпване върху увереността и силните страни!

Когато едно дете изпитва някакви затруднения в училище, родителите и учителите се съсредоточават върху усилията да компенсират пропуските и грешките му. Това със сигурност е необходимо, но е също толкова важно да бъдат развивани и насърчавани силните му страни. Резултатът е повишаване на самоувереността на детето, което е добра основа и за това, то да повярва, че ще може да се справи и с нещата, които го затрудняват.

Кои са начините да се развиват силните му страни и да се подобри самооценката му?

В повечето случаи родителите познават добре силните страни на детето си, неговите хобита и любими занимания. Въз основа на тези познания, те могат да градят основите на това, да затвърдят и развият „стойността му“ във и извън училище. Не е нужно това да става само чрез изпълняване на задачи за домашна работа и четене, а и като се насърчи детето да споделя лични истории. Въпросите могат да включват:

  • Кога се чувстваш най-горд със себе си?
  • Какъв е най-добрият начин да помогнеш на някого?
  • Кое е това нещо, което те кара да се чувстваш много щастлив?

Когато децата отговарят на тези въпроси, родителите и учителите могат да разкрият още неща за силните им страни. След като те бъдат идентифицирани, е важно да бъде показано на децата как с тези техни способности те допринасят стойност към собствения си живот и живота на другите, особено извън класната стая.

Дейностите или умениеята, в които детето се чувства радостно и удовлетворено от себе си, ще му дадат достатъчно сила и ще изградят вътрешната му устойчивост, за да се справи по-успешно и с препятствията в онези учебни предмети, които го затрудняват.

Ако детето не вижда, че то притежава такава устойчивост, обърнете вниманието му към нея, за да я усети и разпознае. Например, посочете му случай, в който първоначално не е можело да се справи с определена дейност, но е продължило да опитва и усилията му са се отплатили.

Как силните страни могат да бъдат използвани за подобряване на слабите?

Ето няколко примера за това как силните страни могат да имат мощен ефект за преодоляване на трудностите в областите, които не се отдават с лекота на детето:

  • Любовта към музиката може да подпомогне четенето
  • Любовта към спорта може да помогне за изграждане на социални умения

Ако детето обича музиката, но има затруднения с четенето, уроците по пеене или участието в хор могат да бъдат чудесен начин да се използва силната страна, за да подпомогне преодоляването на слабата. Четенето на думите от текста на песента по време на пеене е полезно, защото изисква автоматизиране – изпълнителят се фокусира върху нотите и темпото, така че четенето става по-автоматично, то е само фон. Автоматизирането на процеса на четене е ключът към успеха за усъвършенстване на това умение.

Много деца са срамежливи и изпитват трудности в социални ситуации. Понякога това се дължи на проблем със слуховата обработка или друг дефицит в когнитивните функции на мозъка, който пречи на децата да следят развитието на разговора, особено когато това се случва в шумна обстановка като детска площадка или училищния двор.

Това забавяне в слуховата обработка е в основата на много обучителни затруднения. Но когато детето се занимава с дейност, която обича, то се чувства по-уверено и има по-голяма вероятност да помоли връстниците си да повторят нещо, което то не е разбрало от първия път. Такава ситуация може да бъде спортна игра, в която детето има силни умения и изпитва удовлетвореност от себе си.

Значението на комуникацията и посланията, които детето получава ежедневно

Ефективното учене, базирано на силните страни на ученика, включва и това да родителите и учителите да бъдат добри треньори на детето, които му помагат да изгражда и затвърждава вярата си в собствения потенциал. Ключова роля има комуникацията.

Учителите и родителите е важно да окуражават ученика да опитва и да приема резултата такъв, какъвто е, както и да се мотивира от самия процес на учене и постигане на постепенен напредък.

Често децата се фокусират изцяло върху резултатите на своите съученици и смятат себе си за недостатъчно умни, бързи или талантливи. Тук е ролята на учителя и родителя да посочва и напомня на децата за силните им страни и за напредъка във всяка една област, в която децата полагат усилия. Децата е нужно да усещат и възприемат посланието, че са прекрасни и заслужаващи обич и уважение такива, каквито са.

По този начин децата изграждат нагласа за израстване, която намалява стреса в тях, подобрява настроението им и им помага да проявяват постоянство в ученето.

Иновативни технологични решения за преодоляване на обучителни затруднения

fast-forword-logo

Освен промяната в нагласата на децата, друг ефективен начин за справяне със затрудненията в учебния процес е използването на базирани на невронауката технологични решения. Такива са програмите Fast ForWord и Reading Assistant. С тяхна помощ, децата стимулират мозъка да създава нови невронни връзки в областите отговарящи за когнитивните умения – четене, концентрация, слухова обработка, логическо мислене, работна памет, езикови умения и т.н. Програмите могат да се използват в училищна и в домашна обстановка. Прилагат се и като интервенция при дислексия, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка и други разстройства засягащи уменията за учене.

Можете да прочетете още по темата в първата част на статията.

Източник: Gemm Learning

Други статии