Развиване на силните страни на учениците – как да повишим увереността и устойчивостта при справяне с обучителни трудности

boy-playing-basketball

Днес ви разкажем историята на Джим Джоунс и това как той преодолява затрудненията с ученето. Историята е вдъхновяващ пример за това как можем да се справим с обучителните трудности чрез постоянство и с подкрепата на хора, които вярват в нас.

От ранна детска възраст ученето било като борба с огромни предизвикателства за Джим. Самооценката му била ниска, както и академичните му оценки. Искал да не се чувства различен от другите деца и да може да прави нещата, които те могат. В началото, единственото нещо, в което се чувствал добър и уверен, била играта на баскетбол. Усъвършенствал се и в един момент можел да върти пет баскетболни топки, което силно впечатлявало неговите връстници. Когато бил на 16 години, бил забелязан от професионален баскетболен отбор и те го поканили да покаже уменията си по време на полувремето на баскетболен мач. След това бил поканен на още мачове да демонстрира своите невероятни умения и ловкост.

Въпреки че на 16-годишна възраст нивото на умения за четене на Джим съответствало на нивото на второкласник, той имал новооткрита увереност в себе си. Подобряването на баскетболните му умения помогнало да започне следващата учебна година с различна нагласа към ученето и повишаване на самооценката му. Той вече имал вярата, че с постоянство ще може да постигне напредък така, както в спорта.

Умението за устойчивост е преносимо от една област в друга. Когато човек види, че усилията се отплащат в едно сфера, тази нагласа се отразява и върху други аспекти от живота ми, с които среща трудности.

С постоянство Джим успял да подобри своите умения за учене и четене и бил приет в колеж. Впоследствие, той станал мотивационен треньор и започнал да помага на други хора да преодолеят обучителните си затруднения.

Какви са препятствията, пред които се изправят учениците с обучителни затруднения?

Джим Джоунс е успял с постоянство, създаване на нова нагласа към ученето и с подкрепата на хора, които вярвали в него.

Много деца не получават необходимата им подкрепа, а самооценката им става все по-ниска с годините. Всеки ден те се изправят пред планина от трудности:

  • Домашната работа изглежда невъзможна за изпълнение
  • Инструкциите на учителя са трудни за запомняне
  • Заради дислексия или друга подобна обективна причина, те трябва да полагат много повече усилия от другите деца
  • Имат ниска самооценка заради несправянето в клас

Децата с обучителни трудности се изправят пред предизвикателства, които са непознати за останалите. Това често ги обезкуражава и ги кара да се чувстват объркани. Те не разбират защо за другите е лесно това, което за тях е изключително трудно.

В същото време, родителите понякога им се карат, а учителите не вярват, че те действително са затруднени и настояват да се стараят повече. Допълнителните усилия, обаче, не винаги носят бързи и осезаеми промени, което може да обезсърчи децата още повече, ако нямат подкрепата на вярващи в тях хора и ефективни интервенции и средства за трениране на мозъка.

Важен принцип за изграждане на увереност

През годините, изследвания са разкрили един интересен факт: съсредоточаването върху развиването на силните страни на едно дете има също толкова голям ефект върху общия му прогрес, колкото и усилията за преодоляването на слабите страни. Обучителите и родителите е важно да открият кои са силните страни на ученика и да го подкрепят в развиването на неговите естествени наклонности и таланти: музика, спорт, хобита. Когато детето изпита удовлетвореност от постиженията в областите, към които изпитва интерес, то ще изгради повече устойчивост и увереност, че може да се справи и с предизвикателствата в други области и ще подпомогне социализирането му в училищната среда с другите връстници.

Ефективни научно-базирани интервенции

fast-forword-logo

Другият важен принцип е прилагането на ефективни съвременни средства за трениране на мозъка да развива когнитивните функции свързани с уменията за учене. Такива средства са програмите Fast ForWord и Reading Assistant. Те спомагат за подобряване на уменията за четене, концентрация, усвояване на нов език, слухова обработка, работна памет, логическо мислене и т.н. Интегрирането на тези програми в учебния процес води до осезаем прогрес в рамките на няколко месеца редовно използване на тези иновативни средства, докато децата правят забавни упражнения с индивидуално темпо. Fast ForWord и Reading Assistant са разработени от невроучени на базата на откритията за невропластичността и са предназначени за използване както в училищна обстановка, така и в домашни условия.

Източник: Gemm Learning

Други статии