Ученето на чужд език има ползи и за обработката на музиката в мозъка – нови открития!

teacher-and-students-in-the-classroom

Хобитата, свързани с музиката, подобряват и езиковите умения и оказват положителен ефект върху обработката на речта в мозъка. Според ново проучване, обратното също е валидно – изучаването на чужд език може да влияе стимулиращо върху развиването на умения за обработване на музиката в мозъка.

Екип от изследователи, включващ учени от Факултета по образователни науки към Университета в Хелзинки, Университета в Пекин и Университета в Турку, изследвал връзката между усвояването на нов език и обработването на музиката в мозъка. Участниците в изследването били деца от начално училище в Китай на възраст 8-11 години. Те са били под наблюдение за период от една учебна година, докато посещавали една програма за музикални умения и друга – за изучаване на английски език.

Учените изследвали мозъчните функции, свързани със слухова обработка преди и след посещенията на децата в двете обучителни програми. Резултатите от измерванията на тези деца били сравнени с резултатите от изследвания на мозъчните функции при други деца, участвали в различни от споменатите програми. Изводът на учените бил, че както музикалната, така и езиковата обучителна програма имат голямо влияние върху обработването на слухови сигнали в мозъка.

Постиженията в изучаването на чужд език водят до развиване на по-добри музикални умения

Участието на децата в програмата за усвояване на английски език имало положителен ефект върху умението им да обработват музикални звуци.

Екипът от учени смятат, че резултатите от изследването подкрепят идеята, че музикалните и лингвистичните мозъчни функции са тясно свързани в развиващия се мозък. И двата типа дейности – музикалното обучение и изучаването на език, се оказва, че модулират слуховото възприятие. Все още не е достатъчно добре проучен въпросът дали водят до подобни или различни резултати по отношение на развиващия се мозък на децата в училищна възраст.

Броят на децата изследвани с електроенцефалограма по време на участието им в музикалната и езиковата обучителна програма бил 120, а 80 от тях преминали през допълнителни измервания една година след края на програмите.

FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020

В музикалната програма децата имали възможност да пеят често, следвайки знаците, показвани им с ръце или нотни листове. В езиковата програма те учели комбинация от устен и писмен английски. Едночасовите програми били провеждани два пъти седмично в училищната сграда след приключване на учебните занятия. По време на програмите в една класна стая присъствали около 20 деца и двама учители. Децата харесали елемента на интерактивност в двете програми, както и възможността да комуникират с учителите, за да обсъждат различни въпроси, свързани с обученията.

Благодарение на предишни открития относно мозъчната пластичност, невробиолози са създали софтуерни програми, които тренират мозъка, за да подпомогнат подобряването на когнитивните функции, от които зависят и уменията за учене при деца и възрастни. Такива програми са Fast ForWord, Reading Assistant, ForBrain и SoundSory. Те се прилагат в домашна и училищна обстановка за развиване на уменията за четене, учене на чужд език, слуховата обработка, работната памет, концентрацията и т.н. Тези програми са и подходяща интервенция за преодоляване на „обучителните загуби“ по време на дистанционното обучение заради пандемията.

Източник: Neuroscience News

Други статии