Ефективно учене и преодоляване на трудностите – научно-базирани средства за подобряване на учебния процес!

girl-online-education

„Обучителни загуби“ е терминът, който се използва за пропуските и затрудненията в учебния процес, които са причинени от външни обстоятелства- стрес в семейството, пандемията и други. Образователните институции е било непосилно да предвидят и да се подготвят да осигурят веднага качествено онлайн обучение. Новосъздалите се обстоятелства наложиха нови условия в образователната среда и притиснаха специалитетите да се учат в движение как да се справят с нивите проблеми и нужди. Резултатът от това е, че при много от децата, които и преди пандемията са изпитвали трудности с ученето, след преминаването към дистанционно обучение усетиха още повече своите затруднения и дефицити в уменията за учене.

Невронауката търси начини за преодоляване на проблемите свързани с когнитивното развитие на децата. Едно от иновативните решения е програмата Fast ForWord, която вече се интегрира като част от учебния процес в много училища по света. Учениците могат да я използват и в домашна обстановка за трениране на мозъка и подобряване на когнитивни умения като четене, усвояване на нов език, математически умения, концентрация, слухова обработка на информацията и т.н.

Кои проблеми свързани с дистанционното обучение могат да бъдат преодолени с помощта на Fast ForWord?

  • Нивото на ангажираност. Един от тях е ангажираността на учениците с учебния процес. За него можете да прочетете повече в първата част на статията.
  • Ефективността на учебния процес. Едно от предизвикателствата пред преподавателите е как да постигнат максимални постижения за кратък период от време. Често, заложеният в учебната програма материал е трудно да бъде оптимално добре усвоен през учебната година, а в обстоятелства като пандемията тази цел е още по-трудно постижима. За да се компенсират обучителните загуби по време на пандемията и дефицита от време през учебната година много училища по света организираха летни обучителни програми и допълнителни индивидуални консултации на децата с преподаватели. Времето е ценен ресурс и е важно да се използва по оптимален начин. Тук идва ролята на технологично решение като Fast ForWord да направи ученето още по-ефективно.

Един ученик може да попълни упражнение с 10 въпроса в учебна тетрадка за няколко минути, но може да завърши упражнение със същият брой въпроси в програмата Fast ForWord само за няколко секунди. Програмата осигурява над 25 000 упражнения в секцията за усвояване на езикови умения, докато други програми за интервенции при проблеми с четенето осигуряват само 5000. Колкото повече упражнения направи едно дете, толкова по-добре усвоява дадено умение или теоритичен материал.

FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020

Учениците използващи Fast ForWord постигат само за 40-60 часа такъв напредък, какъвто обикновено се постига за 1-2 години. Доказано е, че този прогрес има дълготраен ефект и усвоените умения се запазват години след като децата са приключили работата си с програмата. За подобрението в когнитивните умения на децата използващи програмата обучителката и координатор по образователни интервенции Мери Джейн Крайтс споделя:

„Програмата Fast ForWord подобри езиковите умения и уменията за четене на децата, както и тяхната работна памет, внимание и скорост на обработване на информацията. Те се справят по-бързо със задачите и с по-голяма точност, имат повече увереност, което подобрява тяхното представяне и по математика.“

Комбинацията от мотивирани обучители и иновативни технологични образователни средства е необходимото решение за преодоляване на обучителните загуби и постигане на качествен учебен процес.

Източник: Carnegie Learning

Други статии