Справяне с „обучителните загуби“ чрез технологично решение – как децата да бъдат по-ангажирани с ученето и по-уверени в себе си?

girl-with-headphones

През последните две години негативният ефект на пандемията върху образователната сфера е наистина значителен и неоспорим. Много от децата, които са изпитвали затруднения с ученето още преди пандемията, по време на онлайн обучението са се сблъскали още по-големи проблеми с усвояването на новата теория и умения. Тези т.н. „обучителни загуби“ са довели до още по-ниска самооценка у тези ученици.

Добрата новина е, че мозъкът може да се развива и преструктурира. Названието на тази негова способност е „невропластичност“. Негативните ефекти на различни фактори върху когнитивното развитие на децата могат да бъдат преодолени и да се постигнат значителни подобрения в уменията на тези ученици и тяхното представяне в училище.

Fast ForWord е 2-в-1 програма за трениране на мозъка и подпомагане усвояването на уменията за четене. Редовното използване на програмата развива когнитивните умения: работна памет, концентрация, скорост на обработване на информацията, слухова обработка, четене с разбиране и т.н.

Fast ForWord e решение на много проблеми свързани с дистанционното обучение

Кои са тези проблеми, които могат да бъдат преодолени с помощта на Fast ForWord?

Липсата на ангажираност на учениците

Всеки един учител би казал, че е съвсем различно да успяваш да ангажираш децата в класната стая, в сравнение с това да ги ангажираш през екрана. А учениците, които не са ангажирани с учебния процес, не научават това, което се преподава. 

Недостатъчно добре развитите умения от сферата на социално-емоционалната интелигентност могат да са причина за липсата на качествено ангажиране с учебния процес. Учениците, които не вярват в своите способности, не полагат достатъчно усилия в учебния процес, което води до ниски резултати и съответно до затвърждаване на ниската самооценка и убеждението, че нямат достатъчно способности.

Доказан метод за повишаване на академичната самоувереност на децата и тяхната ангажираност с учебния процес е осигуряването на подходящо ниво на трудност на задачите, които им се поставят. Ако за даден ученик материалът или упражненията са прекалено лесни или прекалено трудни, то той ще се почувства фрустриран и няма да се ангажира достатъчно с ученето. Но за учителите е трудно да диференцират инструкциите си според индивидуалното ниво и потребности на всеки един ученик, особено, когато става въпрос за онлайн обучение.

fast-forword-logo

Технологичното решение на този проблем се състои в използването на иновативна програма като Fast ForWord, която осигурява упражнения и задачи съответстващи на индивидуалното ниво на всяко едно дете. Така се постига и подобряване на самоувереността и самооценката на учениците, което води и до по-качествено ангажиране с учебния процес, повече мотивация за учене и полагане на усилия, и по-добри академични резултати.

Можете да прочетете повече по темата във втората част на статията.

Източник: Carnegie Learning

Други статии