Когнитивната гъвкавост е определящ фактор за успех – доказани методи за развиването й при деца и възрастни!

teacher-and-student-in-front-of-a-laptop

Когнитивната гъвкавост е способността на човек да свързва стари и нови познания по креативен начин, така че да може да измисля иновативни решения на проблеми и да открива нови възможности за развитие.

Въпреки че, стандартните тестове за интелигентност не го измерват, това умение се оказва от първостепенна важност за успеха на децата и възрастните в професионалната и личната сфера на живота.

Ползите от когнитивната гъвкавост включват:

  • Постигане на по-високо ниво на обективност при преценка на дадена ситуация. Отчасти това се дължи на факта, че хората, които имат гъвкаво мислене са по-добри в разпознаването на нещата в тях самите, които се нуждаят от промяна и активно търсят и намират начини да подобрят себе си и модела си на мислене.
  • Когнитивната гъвкавост също така се свързва и с по-добра устойчивост по време на кризисни периоди, както и с по-високо качество на живот при възрастните хора.
  • Тази когнитивна характеристика се свързва и с по-добри социални и емоционални умения способността да разбираш емоциите, мислите и намеренията на околните, както и умението да осъзнаваш и регулираш своите собствени емоции. Обратното на когнитивната гъвкавост е когнитивната ригидност, която е характерна за немалък брой разстройства на менталното здраве – обсесивно-компулсивното разстройство, депресия и разстройствата от аутистичния спектър.

С кои мозъчни структури е свързана когнитивната гъвкавост?

Изследвания са показали, че когнитивната гъвкавост зависи от определена невронна мрежа във фронталните мозъчни региони и стриатума.

Фронталните мозъчни региони отговарят за когнитивни процеси като взимането на решения и разрешаването на проблеми. Стриатумът се свързва с усещането за мотивация и награда.

Добрата новина е, че когнитивната гъвкавост е умение, което може да се тренира.

Начини за повишаване на когнитивната гъвкавост

  • Когнитивно-поведенческата терапия е научно доказан психологически метод, с чиято помощ се подобрява гъвкавостта на мисленето и поведенческите модели.
  • Изучаване на структури – този метод на учене подсилва способността да се извлече информация за структурата на дадена комплексна среда и да се дешифрират потоци от сензорна информация.
FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020
  • Използване на иновативни софтуерни програми за подобряване на когнитивната гъвкавост. Такива програми са Fast ForWord и Reading Assistant. С тяхна помощ, децата с аутизъм, дефицит на внимание, дислексия и разстройство на слуховата обработка развиват когнитивните си умения и се справят по-добре в училище, при социални интеракции и общуване. Доказана е ползата от тези програми за когнитивното развитие и на деца, които не страдат от разстройства засягащи уменията за учене. Подобрява се гъвкавостта на мислене, усвояването на нов език, умението за четене с разбиране, работната памет, концентрацията и т.н.

Можете да прочетете първата част на статията тук.

Източник: Neuroscience News

Други статии