Слушалките могат да увредят слуха на децата и младите хора – нови изследвания доказват вредите от силния шум!

boy-listening-with-headphones

Все повече хора използват слушалки през свободното си време и докато пътуват. Силата на звука често е толкова голяма, че в дългосрочен план се нанасят вреди върху слуха на деца и младежи. Препоръчителният лимит на височината на звука е 70 децибела за излагане на шум през свободното време.

По време на 180-тата среща на Акустичното Общество в САЩ, проведена виртуално на 8-10 юни, Даниъл Финк и аудилогът Джан Мейс обявиха резултатите от последните изследвания върху персоналната употреба на аудио системи. Те говориха и за належащата нужда от политика за превенция на влошаването на слуха в следствие от все по-широката употреба на аудио системи. Финк пояснява:

“Шумът, който не е свързан със спецификата на дадени професии, идва от голям брой източници в ежедневието: персоналните системи за слушане, особено при младите хора; шумът при придвижване в градкия транспорт или друго превозно средство; домашни електроуреди, интрументи за ремонт; и забавления (спортни събития, кино, партита и т.н.).”

През 2017 г. специалистите от Центърът за Контрол на Болестите и Превенция в САЩ отчитат, че 25% от американците на възраст 20-69 г. страдат от някаква степен на загуба на слуха в резултат на излагане на високи нива на шум.

Най-голям е рискът за загуба на слуха при хората използващи персонални аудио системи за повече от един час на ден при височина на звука по-голяма от 50% за период от 5 години. Даниъл Финк набляга на факта, че 85 децибела не е безопасно ниво на звука, а често деца и тийнейджъри слушат музика с такава височина на звука.

Финк и Мейс обсъждат нуждата от въвеждане на по-стриктни стандарти за височината на звука в персоналните аудио системи, за да се избегнат неприятните последици за слуха на сегашните деца след години. Ако не се предприемат мерки сега, в бъдеще може да има епидемия от загуба на слуха сред хората на средна възраст, които в момента са деца.

Финк подчертава:

„Това не е просто теоритичен проблем. Повечето хора са изложени на прекалено много шум всеки ден.“

FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020

Решения при проблем със слуховата обработка на информацията

Във връзка с друг проблем, който не е свързан с намален слух, а с недобре функционираща слухова обработка на информацията, невроучени правят изследвания, за да открият начини да се подобри работата на мозъчните зони отговарящи за когнитивните функции (слухова обработка, концентрация, работна памет, четене и т.н.). В резултат на техните проучвания са създадени програми като Fast ForWord, Reading Assistant, ForBrain и SoundSory. С помощта на тези програми деца и възрастни стимулират мозъка си да изгражда невронни мрежи, които подобряват когнитивните функции, които са в основата на уменията за учене. Те се използват и като интервенция при установен проблем, но и като начин за оптимизиране на когнитивното развитие на деца, които нямат затруднения с ученето.

Източник: Neuroscience News

Други статии