Кратки почивки по време на учене са ключ към добро усвояване на уменията – нови открития за работата на мозъка!

boy-doing-exercises-for-homework

В изследване на здрави доброволци, изследователи от Националния Институт по Здраве в САЩ са проучили мозъчната активност по време на научаване на ново умение (например изпълняване на нова мелодия на пиано). Учените установили, че взимането на кратки почивки от практикуването на новата дейност е ключово за самото усвояване на умението.

Изследователите открили, че по време на почивка мозъкът на участниците в изследването бързо и многократно възпроизвеждал по-бързи версии на дейността, която се опитвали да усвоят. Колкото повече пъти доброволецът възпроизвеждал дейността в ума си, толкова по-добре се представял по време на последващите практически сесии. Това означава, че почивката спомага за затвърждаване на спомените и изучаваните знания. Д-р Леонардо Коуен, старши изследовател, коментира:

„Нашите резултати подкрепят идеята, че почивката в будно състояние има също толкова важна роля за усвояването на ново умение колкото самото практикуване на умението. Оказва се, че  това време е периодът, в който нашият мозък компресира и затвърждава спомена за това, което току-що сме практикували.“

Участниците в експеримента трябвало да напишат определен код колкото се може повече пъти за 10 секунди и после да си вземат 10-секундна почивка. След това цикълът „практикуване-почивка“ бил повторен общо 35 пъти.

Сканирането на мозъка на доброволците показало, че запомнянето на кода се случвало най-вече по време на кратките почивки. Ползите от тях за ученето били по-големи дори от ползите от нощния сън за запаметяването на новите знания и умения.

Също така, интересен факт е, че честотата на възпроизвеждане на новото умение в ума по време на почивка е показател за това доколко добре ще бъде затвърденo това умение в паметта. С други думи, доброволците, на които мозъкът възпроизвеждал по-често дейността със записването на кода, се справяли по-добре със задачата след това в сравнение с тези участници, чиито мозък по-рядко преповтарял дейността в ума по време на почивките.

Както очаквали, изследователите открили, че възпроизвеждането на изучаваната дейност в ума се случвало в сензорномоторните зони на мозъка, които отговарят за контролирането на движенията. Но освен в тези мозъчни региони, учените наблюдавали активност в хипокампуса и в енториналния кортекс.

Д-р Коен споделя:

„Бяхме малко изненадани от тези последни резултати. Традиционното схващане беше, че хипокампусът и енториналният кортекс нямат съществена роля за процедурната памет. Нашите резултати показаха точно обратното – тези региони бързо и ефективно комуникират със сензорномоторния кортекс, когато се усвояват такъв вид умения.“

Откриятията на учените за значението на кратките почивки могат да се използват за създаване на по-ефективен учебен процес, в който учащите да успяват качествено да запаметяват нови знания и умения.

FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020

През последните десетилетия невроучените усилено изучават активността на мозъка и когнитивните му функции, които са ключови за процеса на учене. На базата на откритията за невропластичността са създадени програми като Fast ForWord и Reading Assistant. С помощта на тези програми деца и възрастни могат да тренират мозъка си да изгражда невронните връзки, които отговарят за подобряване на уменията за четене, изучаване на чужд език, слухова обработка, концентрация, математически умения и т.н.

Източник: Neuroscience News

Други статии