Кратки почивки по време на учене са ключ към добро усвояване на уменията – нови открития за работата на мозъка!

boy-doing-exercises-for-homework

В изследване, проведено от Националния Институт по Здраве в САЩ, са проучили мозъчната активност по време на усвояването на ново умение (например изпълняване на нова мелодия на пиано). Учените установили, че взимането на кратки почивки от практикуването на новата дейност е ключово за самото усвояване на умението.

Изследователите открили, че по време на почивка мозъкът на участниците в изследването бързо и многократно възпроизвеждал по-бързи версии на дейността, която се опитвали да усвоят. Колкото повече пъти доброволецът възпроизвеждал дейността в ума си, толкова по-добре се представял по време на последващите практически сесии. Това означава, че почивката спомага за затвърждаване на спомените и изучаваните знания. Д-р Леонардо Коуен, старши изследовател, коментира:

„Нашите резултати подкрепят идеята, че почивката в будно състояние има също толкова важна роля за усвояването на ново умение колкото самото практикуване на умението. Оказва се, че  това време е периодът, в който нашият мозък компресира и затвърждава спомена за това, което току-що сме практикували.“

Участниците в експеримента трябвало да напишат определен код колкото се може повече пъти за 10 секунди и после да си вземат 10-секундна почивка. След това цикълът „практикуване-почивка“ бил повторен общо 35 пъти.

Сканирането на мозъка на доброволците показало, че запомнянето на кода се случвало най-вече по време на кратките почивки. Ползите от тях за ученето били по-големи дори от ползите от нощния сън за запаметяването на новите знания и умения.

Също така, интересен факт е, че честотата на възпроизвеждане на новото умение в ума по време на почивка е показател за това доколко добре ще бъде затвърденo това умение в паметта. С други думи, доброволците, на които мозъкът възпроизвеждал по-често дейността със записването на кода, се справяли по-добре със задачата след това в сравнение с тези участници, чиито мозък по-рядко преповтарял дейността в ума по време на почивките.

Както очаквали, изследователите открили, че възпроизвеждането на изучаваната дейност в ума се случвало в сензорномоторните зони на мозъка, които отговарят за контролирането на движенията. Но освен в тези мозъчни региони, учените наблюдавали активност в хипокампуса и в енториналния кортекс.

Д-р Коен споделя:

„Бяхме наистина изненадани от тези последни резултати. Традиционното схващане е, че хипокампусът и енториналният кортекс нямат съществена роля за процедурната памет. Нашите резултати показаха точно обратното – тези региони бързо и ефективно комуникират със сензорномоторния кортекс, когато се усвояват такъв вид умения.“

Откриятията на учените за значението на кратките почивки могат да се използват за създаване на по-ефективен учебен процес, в който учащите да успяват качествено да запаметяват нови знания и умения.

FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020

През последните десетилетия невроучените усилено изучават активността на мозъка и когнитивните му функции, които са ключови за процеса на учене. На базата на откритията за невропластичността са създадени програми като Fast ForWord и Reading Assistant. С помощта на тези програми деца и възрастни могат да тренират мозъка си да изгражда невронните връзки, които отговарят за подобряване на уменията за четене, изучаване на чужд език, слухова обработка, концентрация, математически умения и т.н.

Източник: Neuroscience News

Други статии