Обучителните преживявания в ранна детска възраст влияят на мозъка дори десетилетия по-късно – невронауката го доказва!

Изследователи от Университета в Пенсилвания използвали скенер за изучаване структурата на мозъка на хора на възраст 30-40 години, на които било осигурена специална образователна среда в ранна детска възраст. Учените искали да проучат как се отразяват ранните учебни преживявания на децата върху когнитивното им развитие много по-късно във времето. Резултатите от проучването са публикувани в „Журнал за когнивна невронаука“ (Journal of Cognitive Neuroscience).

Изследването стартирало преди няколко десетилетия, когато на група деца на много ранна възраст (най-малките били на 6 седмици) била осигурена среда богата на лингвистични и когнитивни стимули.

Професор Крейг Рами, един от авторите на изследването, споделя:

„Нашите изследвания показват връзка между мозъчната структура на възрастните и висококачествените, образователни и социални преживявания, които те са имали в първите 5 години от живота си. Доказахме, че деца от семейства със социоикономически затруднения, които са получили стимулиращи и емоционално подкрепящи обучителни преживявания, имат значителни положителни промени в мозъчната структура десетилетия по-късно.“

В изследването започнало от края на 20-ти век, на децата била осигурена такава образователна среда 5 дни от седмицата за период от 50 седмици. Фокусът бил върху езиковите и когнитивни стимули и интерактивните преживявания.

Анализът на мозъчната структура на тези вече пораснали деца, които в момента са на възраст между 30 и 40 години, показва, че размерът на мозъка им като цяло, кортексът и още 5 мозъчни зони са повлияни положително от интервенцията в ранна детска възраст.

Професор Крейг Рами допълва:

„Когато започнахме този проект през 70-те години на 20-ти век, науката разполагаше с повече знания относно въпроса как да се оценява поведението на даден човек, отколкото това как да се оценяват промените в мозъчната структура. Благодарение на напредъка в технологиите за образна диагностика и с помощта на  силна интердисциплинарна колаборация, ние успяхме да измерим структурните характеристики на мозъка. Предфронталният кортекс и зоните в мозъка асоциирани с езиковите умения определено бяха положително повлияни от ранните образователни преживявания.“

Изследователите наблягат на факта, че е от изключително значение да се работи за осигуряване на положителни обучителни и социално-емоционални преживявания за всички деца.

FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020

Благодарение на откритията за невропластичността, невроучени са разработили програми за стимулиране на когнитивното развитие на деца и възрастни. Такива програми са Fast ForWord и Reading Assistant, които се прилагат като иновативни средства за подобряване на уменията на децата за четене, усвояване на език, слухова обработка, концентрация, работна памет, математически умения и т.н. Те се използват от децата в домашна обстановка и в училищна среда. Използването на програмите стимулира мозъка да създава нови невронни връзки в зоните отговарящи за когнитивните умения.

Източник: Neuroscience News

Други статии