Съзерцаване на красиви творби на изкуството – повече вдъхновение и креативност в училище и на работното място!

children-writing-at-home

Къде намираме вдъхновение? Ново изследване предполага, че подходящ начин да го открием е да посетим музей на изкуствата или друго място, в което да наблюдаваме различни форми на изкуство. Учени към Института „Макс Планк“ във Франкфурт са установили, че визуалното изкуство увеличава моментите ни на вдъхновение и стимулира нашата креативност.

В нова статия публикувана в списание „Психология на естетиката, креативността и изкуствата“ (Psychology of Aesthetics, Creativity and Arts), авторите докладват няколко експеримента, в които участниците били помолени да напишат кратки креативни истории след наблюдение на различни предмети и образи.

Хората показали повече креативност и изразителност, когато изпълнили задачата след наблюдението на творби на изкуството, които те намирали за красиви, привлекателни или вдъхновяващи.

Авторът на изследването Доминик Велке смята, че тези резултати могат да ни кажат нещо важно за психологията, която стои в основата на креативното мислене:

„Ние смятаме, че менталното и емоционално състояние отговарящо на това да си развълнуван или трогнат от дадена картина може да подготви ума за състояние на „вдъхновение да твориш“.

Едуард Весъл, друг изследовател от екипа провел изследването, набляга на факта, че резултатите от изследването би трябвало да бъдат взети предвид и прилагани в образователна и професионална работна среда, в която целта е да се насърчи и подобри креативността на децата и служителите:

„Увеличаването на взаимодействието на ученици и служители с творби на изкуството и осигуряването им на възможност да избират да работят с материали, които намират за естетически привлекателни, може да има директен ефект върху способността им по-често да измислят вдъхновяващи и креативни идеи.“

Моментите на вдъхновение са важна част от креативния процес и служат като мост между генерирането на идеи и тяхното изпълнение. Това изследване дава ценна информация за начин да стимулираме креативността на децата, служителите и нашата собствена.

FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020

Изследвания на невроучени върху когнитивните процеси и невропластичността на мозъка са в основата и на създаването на програми за подобряване на уменията на децата да учат, да четат, да мислят логично, да усвояват език и т.н. Такива програми са Fast ForWord и Reading Assistant, които се използват от ученици в училища и вкъщи за развиване на когнитивните умения и преодоляване на трудности в ученето. Постигнатите подобрения имат положителен ефект и върху самооценката и самоувереността на децата да се справят с бъдещи предизвикателства.

Източник: Neuroscience News

Други статии