Връзката между жестовете и проговарянето – какви са различията при близнаците?

Близнаците използват по-малко жестове и по-рядко сочат предмети в сравнение с децата, които нямат близнак. Това е било установено от изследователката Сейда Озджалискан, професор към Департамента по Психология на Държавния Университет в Джорджия. Резултатите от изследването също така показват, че езиковото развитие леко се забавя при близнаците в сравнение с другите деца. Полът е фактор, който също има влияние и се оказва, че най-късно проговарят близнаците от мъжки пол.

Професор Озджалискан пояснява:

Изследването показа, че жестовете и речта вървят ръка за ръка в ранното развитие на близнаците. Когато има забавяне при едното от тях, се забавя и другото.“

Изследването откри, че забавяне в усвояването на различни жестове е индикатор за забавяне в използването на устна реч.

Същевременно, използването на много жестове от дадено дете е знак за скорошно проговаряне. Родителите могат да подпомогнат усвояването на език от децата като назовават предметите, към които детето сочи с ръка.

Според проф. Озджалискан, забавянето в използването на жестове от близнаците може да се дължи на по-малкото време, с което разполагат родителите за комуникация с децата поради факта, че грижата за децата е двойно по-голяма при родителите на близнаци и вниманието се разпределя между две деца.

В повечето случаи, това забавяне се намира в нормалния диапазон на различия в езиковото развитие и не е повод за притеснение. Почти всички близнаци успяват да достигнат средното за възрастта езиково ниво докато навършат 3,5 години.

Каква е връзката между жестовете и проговарянето?

Бебетата започват да сочат с пръст предмети, когато са на около 10-месечна възраст. Няколко месеца по-късно започват да използват думи за първи път в живота си. С други думи, те посочват към куче няколко месеца преди да изрекат думата „куче“. Жестовете им помагат да изразят това, което все още не могат да изкажат с реч и поставят основата на проговарянето на първите думи.

Още една причина, поради която близнаците проговарят малко по-късно е фактът, че много често те си създават свой собствен „език“, който използват помежду си. Доказано е, че тази тяхна система за комуникация забавя усвояването на езика.

Колкото повече един родител се ангажира с детето си използвайки жестове и реч, толкова по-бързо детето научава двата начина за общуване – и жестомимичния, и вербалния.

FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020

Изследователката Озджалискан съветва родителите да посочват с пръст предмети и да ги назовават пред децата, както и да изговарят думата съответстваща на това, което самите деца показват с ръка.

Когато има когнитивни дефицити, които забавят усвояването на езика, слуховата обработка, четенето и други важни умения, невронауката предлага иновативни решения за ефективно преодоляване на затрудненията. Програми като Fast ForWord, Reading Assistant, ForBrain и SoundSory са разработени от невробиолози на базата на откритията за невропластичността. С тяхна помощ децата тренират мозъка си да създава невронни връзки и мрежи в зоните, които отговарят за когнитивните умения.

Източник: Neuroscience News

Други статии