Ускорено усвояване на уменията за учене и четене с Reading Comprehension – нов компонент в програмата Fast ForWord!

a-boy-typing-on-laptop

Учените в сферата на невронауката намират все по-ефективни начини за подпомагане на деца и възрастните учат и да се развиват. На базата на откритията за невропластичността са открити ниви интервенции и методи за развитие на когнтинивните функции при малки и при големи. Един от тези иновативни методи е софтуерната програма Fast ForWord. С нейна помощ се постига стимулиране на мозъка да изгражда нови невронни връзки в областите свързани с четене, концентрация, работна памет, усвояване на нов език, слухова обработка и др.

Екип от учени разработва Fast ForWord преди повече от 20 години, но подобрения и допълващи елементи към програмата биват създавани постоянно. Най-последното допълнение от 2021 година е Reading Comprehension.

Какви са ползите от Reading Comprehension?

 • Повишен фокус върху четенето с разбиране и уменията, свързани с него – гладък процес на декодиране на писмените знаци, граматически умения и умения за разбиране на смисъла
 • Практикуване на четенето с текстове от различни жанрове – художествена литература, научна литература, таблици, инструкции и диаграми. Това е от полза за учениците, защото те срещат именно такива текстове в учебния процес по различните предмети.
 • Нов изглед и усещане за програмата с графики, които са подходящи за ученици от средните училища
 • Мотивиращи елементи, които поддържат интереса и ангажираността на учащите
 • Подобрена адаптивност, позволяваща на отделните ученици да получават съдържанието, което им е нужно според тяхното индивидуално ниво
 • Навременна помощ за изпълнение на упражненията, повишаваща мотивираността и независимостта на учениците при занимания с програмата
 • Безопасна учебна среда, в която учащите не се притесняват от реакцията на съучениците, при евентуални грешки, по време на изпълнение на упражненията
 • Дизайн и съдържание на високо ниво и базирани на научни изследвания
FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020

С помощта на новия елемент Reading Comprehension, програмата Fast ForWord ще ускори процеса на усвояване на когнитивни умения при учениците и ще компенсира евентуални дефицити и забавяне в учебния процес заради пандемията.

Упражненията в Reading Comprehension

Този нов компонент се състои от 5 упражнения:

 • Art Walk

Целта е да развият умения за четене с разбиране като се работи с граматически форми и структури, за да се конструират изречения свързани с визуална информация.

Уменията, които се развиват включват: четене, запаметяване, концентрация, обработка на информация, съгласуване. Това е едно от основните предимства на Fast ForWord пред останалите програми изграждащи умение за четене – освен езиковите умения, програмата развива и когнитивните умения, които са в основата на четенето.

 • Cognobot

Целта му е да бъдат развити уменията за четене с разбиране чрез отговаряне на въпроси относно причинно-следствени връзки и дедуктивни въпроси свързани с литературни и нехудожествени текстове. Подобряват се уменията за следване на инструкции, стратегиите за учене на нови думи, откриване на ключови идеи и детайли и др.

 • Data Stream

С това упражнение се развиват стратегии за четене с разбиране на литературни пасажи и нехудожествени текстове чрез работа с графични методи и резюмета.

 • Print Shop

Упражнението е свързано с избиране на правилния начин за перифразиране на изречения. Изгражда езиковите умения свързани с английската граматика, структурата и значението на богат речник от думи. От когнитивните умения развива следните: работна памет, концентрация, обработка на информация и съгласуване.

 • Road Trip

Упражнението подобрява уменията за четене с разбиране чрез избиране на думата, която е най-подходяща за довършване на дадено изречение. Разиват се уменията за декодиране, използване на академичен език и се изграждат стратегии за научаване на нови думи. Подобряват се и когнитивните умения, които са в основата не само на четенето, но на ученето по всеки един предмет – памет, концентрация, обработка на информация и др.

Източник: Scientific Learning

Други статии