Полиглотите учат нов език по-бързо от двуезичните хора – невронауката го потвърждава!

teenagers-studying-with-headphones

Хората, които владеят повече от два езика, са тренирали мозъка по такъв начин, че след това ученето на нов език става много по-лесно. Изследвания в сферата на невронауката са доказали, че езиковите умения са надграждащи се. Този факт е известен под името „кумулативно-подобряващ“ модел на езиково усвояване.

Професор Куньоши Сакай от Университета в Токио пояснява:

„Досегашното вярване беше, че уменията за усвояване на език при хората владеещи два езика са еквивалентни на уменията при полиглотите. Научните изследвания, обаче, показват различно нещо. Полиглотите имат по-високо ниво на умения за усвояване на нов език от билингвалните хора (владеещите два езика).“

Какво представлявало самото изследване?

Екип от невроучени измерили мозъчната активност на 21 билингвални възрастни и 28 полиглоти, докато те се опитвали да идентифицират думи и изречения на казахстански език, който бил нов за всички участници в изследването.

Изследователите решили да не дават граматически задачи и упражнения за практикуване на говорни умения в класна стая, а да осигурят на участниците по-естествена среда за изучаване на езика. Те трябвало да открият основните правила на новия език само чрез слушане на записи на казахстански. Участниците слушали отделни думи или кратки изречения включващи тези думи, докато гледали на екрана пред себе си символите „плюс“ или „минус“, обозначващи дали даденото изречение е граматически вярно (знак „плюс“) или грешно (знак „минус“).

Доброволците трябвало да минат успешно 4 теста за слушане с увеличаващо се ниво на трудност, докато учените измервали тяхната мозъчна активност с помощта на функционален ядрено-магнитен резонанс.

Участниците можело да правят неограничен брой пъти даден тест, докато не го преминат успешно и достигнат следващото ниво.

Какво показали резултатите?

Полиглотите, които владеели добре три или повече езика, се справяли с тестовете много по-бързо и имали нужда от по-малко повторения на учебните сесии, за да преминат към следващото ниво.

Учените наблюдавали и различия в нивото на активност на определени мозъчни зони при билингвалните участници и полиглотите. При вторите нямало активиране в десния лоб по време на първия тест за слушане, докато при двуезичните била отчетена активност и в десния лоб. Това означава, че мозъкът на полиглотите се справя с усвояването на новия език с по-малко усилия.

Изследователите открили и различия в активността на базалните ганглии. На базата на тези наблюдения, учените заключили, че полиглотите могат да правят обобщения и да надграждат над предишни знания вместо да подхождат към всяко ново граматическо правило като към съвсем отделна идея за разбиране. Това обяснява защо хората владеещи повече от три езика могат да научат нов език много по-лесно в сравнение с човек, който знае един или два езика.

FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020

На базата на откритията за невропластичността, учените в сферата на невронауката са създали програми, които подпомагат деца и възрастни да научават чужд език по-лесно и да подобряват когнитивните си умения. Такива програми са Fast ForWord и Reading Assistant. Те се използват в училище и в домашна обстановка за изграждане на уменията за четене, усвояване на английски език, развиване на добра работна памет, концентрация и слухова обработка. Специално разработените упражнения в тези софтуерни програми стимулират мозъка да създава и подсилва невронните връзки и мрежи свързани с изброените когнитивни умения.

Източник: Neuroscience News

Други статии