По-добро запаметяване при писане на хартия вместо на устройство – вижте научното изследване!

girl-writing

Изследване на студенти от японски университет разкрива, че писането на хартия увеличава мозъчната активност при възпроизвеждането на на информацията час по-късно след нейното възприемане. Това означава, че се случва по-ефективно запомняне на информацията при писане, в сравнение с писането на компютър. Изследователите смятат, че причините за подобряването на функциите на паметта са уникалните, сложни фини моторни движения на ръката при писане на хартия, както и пространствената и тактилна информация, която достига до мозъка по време на тази дейност.

В изследването направено от професор Сакай, невроучен към Университета в Токио, част от участниците били помолени да използват таблет или телефон за записване на информация, която трябвало да научат, а друга група от хората трябвало да запишат тези неща на хартия. Час по-късно всички участници попълнили тест, чрез който да се установи каква част от информацията си спомняли. Тези от тях, които използвали хартия за водене на записки, попълнили теста вярно около 25% по-бързо от другите, които използвали таблет или телефон за записки.

Професор Сакай коментира:

„Изводът е, че е по-добре да използваме хартиени тетрадки за записване на неща, които имаме нужда да научим или запомним.“

Доброволците, участвали в изследването,използвали “обикновен“ лист и химика, се справили по-добре с отговарянето на въпросите в тестовете. Разликата била видима и при сканирането на мозъка им, при което била установена увеличена мозъчна активност в зоните отговарящи за езика и пространствено-визуалната преработка на информацията

Според учените, персонализирането на дигиталните документи може да имитира маркирането на важна информация както при писане на хартия. Това може да се направи чрез маркиране на информация в цвят, подчертаване, ограждане, поставяне на стрелки, добавяне на виртуални лепящи бележки или друг вид маркиране на важни детайли.

Учените аналогично препоръчват децата да пишат на хартия, което ще им по-голям ефект върху запаметяването, процеса на учене и дори креативността.

Професор Сакай препоръчва използването на хартия вместо дигитални методи по време на творчески процеси като рисуване, композиране на музика и др.

FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020

За подобряване на когнитивните умения като работна памет, концентрация, слухова обработка, четене и езикови умения, невроучени са създали и софтуерни програми  – Fast ForWord и Reading Assistant. С тяхна помощ, децата и възрастните могат да стимулират мозъка си да изгражда невронни връзки и мрежи в областите, които отговарят за когнитивните умения. Тези програми са подходящи за използване както в училище, така и в домашна обстановка. След редовна употреба в рамките на няколко месеца се забелязва значително подобрение в уменията за учене и представянето в училище.

Източник: Neuroscience News

Други статии