Четенето е основен фактор за успех в ученето – значението на детайлните обяснения за връзката „звук-символ“?

Способността за четене е фундаментална за образованието, но продължителните периоди на дистанционно обучение може да е пречка пред преодоляването на затрудненията с четенето за децата от началното училище.

Ново изследване публикувано в списание Psychological Science показва, че децата, които биват научени да четат на английски език, чрез детайлни обяснения и инструкции за връзката между звуковете и графичните им сомволи.Тези деца имат значително по-добро умение за четене в сравнение с учащите, които сами откривали тази връзка по естествен начин в процеса на четене. Тези резултати са в основата на един продължаващ дебат за това кой е най-добрият начин да се научат децата да четат.

Екип от изследователи от Лондонския университет, тествали две техники в експеримент с 48 възрастни. В продължение на две седмици те били обучавани интензивно да четат текстове на нов, специално създаден за целите на изследването език.

Половината от участниците научили каква е връзката между звуковете и символите без предварителни обяснения, само чрез собствения опит в процеса на четене. На другата половина им били осигурени детайлни инструкции и обяснения относновръзка между конкретните звукове, символи и правописа. В края на двуседмичния период на двете групи им били дадени тестове за четене, за да бъде измерено нивото на усвояване на новия език.

Изследователката Кейтлийн Ресъл споделя:

Нашите резултати бяха наистина изумителни. До края на двете седмици, фактически всички учащи, които бяха получили детайлни инструкции за връзката звукове – символи, можеха да четат непознати думи на новия език.“

При втората група, резултатите били напълно различни – въпреки 18-часовото практикуване на четене на новия език, по-малко от 25% от участниците стигнали до същото ниво на четене както първата група, която била получила детайлни обяснения. Някои от участниците от втората група дори показали изключително ниски резултати на теста за четене.

Кейтлийн Ресъл пояснява:

„Четенето е в основата на учебния процес при децата по време на обучението им в училище. По тази причина, затрудненията с четенето може да имат дългосрочни последици. Използването на научно-базирани методи при обучаване на децата да четат е изключително важно. Нашето изследване подчертава значението на детайлните обяснения и инструкции за усвояването на умението за четене на високо ниво.“

FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020

Базирани на открития в невронауката са и създадените програми като Fast ForWord и Reading Assistant, които подпомагат деца и възрастни да подобрят когнитивни умения като четене, усвояване на английски език, концентрация, работна памет, слухова обработка и др. Разработени са специални упражнения, които наподобяват компютърна игра с герои. При използването на програмите се стимулира създаването на нови невронни мрежи в областите в мозъка отговарящи за тези умения. Fast ForWord и Reading Assistant се прилагат както в училище, така и в домашна обстановка.

Източник: Neuroscience News

Други статии