Зелени площи около дома на децата – намален риск от развиване на Разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност!

Наличието на зелени площи около жилищните сгради може да бъде важен фактор за риска от развиване на Разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност. Това показват резултатите от ново изследване на iPSYCH.

Екип от изследователи от университета Aarhus University са изследвали как зелените площи около жилищните сгради повлияват на риска от развиване на Разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност у деца и подрастващи. Малене Тайгесен, една от изследователиките, споделя:

„Нашите открития показват, че децата, които в ранното детство са живели в райони с недостатъчно зелени площи, имат по-голям риск от развиване на Разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност, в сравнение с децата, които са били заобиколени от зеленина.“

Защо учените са избрали да изследват точно този фактор?

Това разстройство е една от най-често срещаните диагнози сред децата. То е изразено до по различен начин при всяко едно дете. Причината за появата на този вид нарушение все още не е напълно ясна. Разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност може да е с наследствен произход, но други фактори също оказват своето влияние. Факторите от средата има не малко значение за редица нарушения. Един такъв фактор е физическата среда на детето – достъпът до вода,чист въздух и зелени площи в близост до жилищната сграда. Учените се насочили да изследват влиянието на този фактор, тъй като в предишни изследвания са открила връзка между зелените площи и менталното благосъстояние при децата, както и когнитивното (психическо) развитие.

Малене Тайгесен допълва:

В изследването ние взехме предвид различни фактори: пол на децата, възраст, година на раждане, евентуални психиатрични диагнози на родителите(генетични предпоставки), социо-икономически статус на семейството и на хората живеещи в района. Изследваните са деца от различни възрасти и социо-икиномически статус,за да се постигне максимална достоверност на изследването. При всяко дете е измерено “количеството зелена площ“ около дома му в сиапазон от 210м във всяка една посока.“

Перспективи за по-нататъшни проучвания и вече съществуващи решения при Разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност

За да се потвърдят изводите от изследването, може да се направят още изследвания. Както Малене Тайгесен казва:

„Интересно е като се замислим, че живота в зелена среда може да бъде защитен фактор за децата, който намалява вероятността те да развият Разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност.“

FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020

Невроучени са открили иновативни начини за подобряване на когнитивните функции на мозъка при деца с Разстройство с дефицит на вниманието и хиперактивност. Използването на програми като Fast ForWord спомагат за изграждането на онези невронни мрежи в мозъка, които отговарят за концентрация, работна памет, четене, слухова обработка на информацията, усвояване на нов език и др. Fast ForWord се използва и като интервенция при дислексия, Разстройство на слуховата обработка и други разстройства засягащи уменията за учене.

Източник: Neuroscience News

Други статии