Средата има огромно значение за възприeмането на информация – как разминаването на мненията влияе на мозъка?

teenage-boys

Учени изследващи ефекта на социалните взаимодействия върху мозъка са установили, че несъгласието с мнението на другите оставя „следа“ в мозъчната активност, което позволява на мозъка по-късно да настройва мнението си в полза на гледната точка на мнозинството.

Не е изненадващ факт, че ние често променяме вярванията си под влияние на другите. Това социално поведение се нарича „съгласуване“ (конформизъм) и обяснява много компоненти на нашето поведение, например като следването на модни трендове и инфлуенсъри сред тийнейджъри.

Скорошни изследвания на мозъка разглеждат краткотрайните ефекти на социалното влияние върху взимането на решения. Ако нашият избор съвпада с гледната точка на хората, които са важни за нас, това решение се „затвърждава“ в мозъчните центрове на удоволствието. В обратния случай, когато имаме несъгласие с другите, мозъкът сигнализира, че е направена „грешка“ и стартира поведенчески модел на конформизъм.

Експериментът бил проведен по следния начин- на 20 жени им била дадена задача да оценяват степента, до която биха се доверили на непознати хора, чиито лица те виждали на екрана на компютър. След първоначалната си оценка, те получили данни за мнението на други хора и до колко те биха се доверили на лицата на снимките. Половин час по-късно трябвало да направят задачата с оценяването на снимките повторно. Резултатите от повторната оценка показала, че участничките сменили първоначалната си оценка в половината от случаите под влияние на това, което вече знаели за мнението на другите хора.

Сигналите на мозъка на участничките, които били измерени със специални технологии, показвали, че мозъкът пази следи за минали несъгласия с мнението на други хора и променя решението на участничките така, че да се избегне повторно несъгласие. Най-вероятно това е резултат от подсъзнателния стремеж към избягване на конфликт. Изследователите анализират данните от измерването на мозъчните сигнали и стигат до извода, че мнението на другите има силно влияние върху това как възприемаме дадена информация и този ефект може да продължи сравнително дълго време.

Това изследване потвърждава изключителното значение на средата,особено върху децата и подрастващите, които са склонни в още по-голяма степен да се влияят от мнението на техните връстници.

FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020

Невроучените изследват в детайли работата на мозъка и по отношение на уменията за учене с цел да подпомогнат когнитивното развитие на децата и нивото на тяхната удовлетвореност в учебния процес. Когато децата се справят все по-успешно със задачите в училище, те се чувстват по-самоуверени и усвояват умения за разрешаване на трудни ситуации и в бъдеще. В резултат от изследванията на невроучените върху невропластичността са създадени софтуерни програми като Fast ForWord и Reading Assistant. Те подпомагат развитието на когнитивните умения на децата (четене, усвояване на английски език, слухова обработка, концентрация, работна памет и т.н.) като стимулират изграждането на нови невронни връзки в областите на мозъка отговорни за тези когнитивни умения.

Източник: Neuroscience News

Други статии