Когнитивните умения и емоционалната интелигентност на децата – най-важните фактори за успеха в училище!

a-boy-typing-on-laptop

Много учители, образователни експерти и родители се притесняват, че в ситуацията на пандемия, когато дълги периоди от време обучението е само онлайн, децата няма да успеят да научат качествено необходимите знания и умения. Ситуацията е още по-сложна по отношение на децата, които имат проблеми с когнитивните умения още преди да започне пандемията.

За кои деца онлайн обучението е най-трудно?

Учениците, които имат затруднения с визуалната обработка на информация, може да не успяват да „видят“ нещо важно на екрана на компютъра, така както им е било трудно да обработват визуалната информация на дъската в класната стая. Децата, които имат проблем със слуховата обработка на информацията, може да изпускат детайли от речта на учителя още повече сега, когато аудиалната информация идва през технически средства и невинаги Интернет връзката е добра. Учениците с проблем в способността за концентрация и/или работната памет ще възприемат само отделни фрагменти от преподавания материал през екрана, но този проблем е бил пречка за процеса им на учене и в класната стая, дори и да не е било в толкова голяма степен.

Пропуските при тези деца дължащи се на онлайн обучението са по-значителни отколкото пропуските при деца, които нямат когнитивни дефицити. Това означава, че връщането в класната стая няма да е достатъчно решение, защото това, от което те се нуждаят, за да наваксат с материала и да се справят добре в училищните предизвикателства, е да им бъде помогнато да развият когнитивните си умения, които са решаващи за процеса на учене.

Това може да се случи в три стъпки:

  • Да се установят кои са силните и слабите страни на всеки един ученик
  • Да се използват ефективни, научно доказани средства за подобряване на онези когнитивни функции на мозъка, които не са били достатъчно развити при тях
  • Да се приспособи начина на преподаване и училищната среда, така че тези деца да могат да развиват своя потенциал

Когато се говори процеса на обучение, по-точният термин е „учене и преподаване“. Не е случайно, че се поставя на първо място думата „учене“, а след това „преподаване“. Дори и учителят да използва добри подходи на преподаване, ученикът няма да възприеме информацията и да усвои новото знание, ако има дефицит в някое или някои от когнитивните умения – умение за обработка на слуховата информация, четене, работна памет, умение за концентрация и управление на вниманието, езикови умения и т.н.

Какво показват изследванията на факторите за успех в ученето?

Ученето се случва чрез мрежа от взаимносвързани когнитивни процеси. За съжаление, дълго време ролята на когнитивните умения за представянето на детето в училище не беше достатъчно разпозната и оценена. Изследванията показват, че когнитивните способности на детето отговарят за поне 40% от неговия успех в училищните задачи. Това е фактор, който има по-голямо значение отколкото времето, което се дава на детето за изпълнение на задачата, начина на преподаване и учебната програма.

Изследванията показват, че дори най-добрите методи на преподаване и учебни програми могат да дадат незадоволителни резултати, ако когнитивните умения на детето не са добре развити. Нивото му на емоционална интелигентност също е от значение. Ако емоционалното му здраве е засегнато от неблагоприятни фактори и недобре развити емоционални умения,то това безсъмнено се отразява на представянето му в училище.

Решението в такива случаи е прилагане на обучение по емоционална интелигентност, промяна на факторите в средата, които влияят негативно на детето и развиване на когнитивните умения на детето с ефективни, научно доказани начини.

FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020

Учени в сферата на невронауката са създали софтуерни програми като Fast ForWord и Reading Assistant, които стимулират мозъка на децата да изгражда невронни връзки в областите в мозъка отговарящи за когнитивните умения – четене, работна памет, концентрация, контрол на импулса, гъвкавост на мисленето, усвояване на чужд език, слухова обработка на информацията и др. Програмите могат да се използват в училищна и домашна обстановка. Те са създадени така, че децата да изпълняват упражненията под формата на игра с определени герои и да получават обратна връзка в реално време. Тези програми се използват и като интервенция при деца с дислексия, разстройство на слуховата обработка, дефицит на вниманието и други разстройства засягащи уменията за учене.

Източник: The Learning Counsel

Други статии