Децата в билингвални семейства с дълготрайни когнитивни ползи – научно изследване доказва това!

healthy-family-relations

Ново изследване е открило, че израстването в билингвален дом може да осигури неочаквани ползи за когнитивното развитие на децата по-късно в живота.

Изследването публикувано в журнала Scientific Reports („Научни доклади“) показва за първи път, че възрастни хора, които са били изложени на втори език от ранна детска възраст, по-бързо успяват да пренасочват вниманието си,както и показват по-бързо разпознаване на визуални промени в средата,в сравнение с възрастните научили втори език по-късно в живота си.

В рамките на изследването са проведени два експеримента и са участвали 127 възрастни участници. Първият експеримент е включвал гледане на картинки на екран като една от картинките постепенно се е променяла, а другите са оставали непроменени. Участниците, усвоили два езика в ранното си детство, забелязвали промените в картниките много по-бързо от другите участници, усвоили втория език на по-късен етап в живота си.

Вторият експеримент открил,че участниците от билингвални семейства били по-добри в управлението на вниманието си. По-конкретно, те имали по-добра способност да пренасочват вниманието си от една картинка към друга, за да изпълнят поставената задача.

В рамките на предишно изследване авторите установили,че малките деца,отгледани в билингвални (двуезични) семейства се адаптират към разнообразната и непредсказуема езикова среда на семейството. Те пренасочват вниманието си по-бързо и по-често, за да се ориентират в това, за което става въпрос в разговора. Резултатите от новото изследване показват, че уменията придобити в детствотосе запазват при тези хора и в следващите етапи от живота им.

Тази адаптация на децата от двуезичните семейства им помага да се възползват от много различни източници на визуална информация, такива като движения на устата, изражения на лицето, фини промени в жестовете, което в крайна сметка им помага да научат повече от един език още в ранна детска  възраст.

FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020

Изследвания в областта на невронауката търсят различни фактори за подобряване на когнитивното развитие на децата. Въз основа на откритията на невроучените, са създадени софтуерни програми като Fast ForWord и Reading Assistant, които стимулират мозъка на деца и възрастни да изгражда невронни връзки и мрежи в областите отговорни за когнитивните функции – концентрация, слухова обработка на информация, четене, усвояване на чужд език, логическо мислене, работна памет и т.н.

Тези програми могат да се използват у дома и в училище. Под формата на игра децата правят специално разработени упражнения, които тренират мозъка да развива изброените умения. Тези програми се прилагат и като интервенция при деца с дислексия, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка и други разстройства засягащи уменията за учене.

Източник: Neuroscience News

Други статии