Децата в билингвални семейства с дълготрайни когнитивни ползи – научно изследване доказва това!

healthy-family-relations

Ново изследване е открило, че израстването в билингвален дом може да осигури неочаквани ползи за когнитивното развитие на децата по-късно в живота.

Изследването публикувано в журнала Scientific Reports („Научни доклади“) показва за първи път, че възрастни хора, които са научили втори език от ранна детска възраст, по-бързо успяват да си пренасочват вниманието при необходимост и по-бързо разпознават визуални промени в средата в сравнение с възрастни хора, които са научили втори език по-късно в живота си.

В изследването са участвали 127 възрастни участници в два отделни експеримента. Първият експеримент е включвал гледане на картинки на екран като една от картинките постепенно се е променяла, а другите са оставали непроменени. Участниците, които са усвоили два езика в ранното си детство забелязвали промените в картниките много по-бързо от другите участници, които са усвоили втория език на по-късен етап в живота си.

Вторият експеримент открил, че тези, които са усвоили два езика в ранното си детство, били по-добри в управлението на вниманието си. По-конкретно, те имали по-добра способност да пренасочват вниманието си от една картинка към друга, за да изпълнят поставената задача.

Авторите на изследването били установили в предишно изследване, че малките деца отгледани в билингвални (двуезични) семейства се адаптират към разнообразната и непредсказуема езикова среда на семейството като пренасочват вниманието си по-бързо и по-често, за да се ориентират в това, за което става въпрос в разговора. Резултатите от новото изследване показват, че уменията придобити в детството като начин за адаптация се запазват при тези хора и в следващите етапи от живота им.

Тази адаптация на децата в билингвални семейства им помага да се възползват от много различни източници на визуална информация, такива като движения на устата, изражения на лицето, фини промени в жестовете, което в крайна сметка им помага да научат повече от един език още в ранна детска  възраст.

FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020

Изследвания в областта на невронауката търсят различни фактори за подобряване на когнитивното развитие на децата. Въз основа на откритията на невроучените, са създадени софтуерни програми като Fast ForWord и Reading Assistant, които стимулират мозъка на деца и възрастни да изгражда невронни връзки и мрежи в областите отговорни за когнитивните функции – концентрация, слухова обработка на информация, четене, усвояване на чужд език, логическо мислене, работна памет и т.н.

Тези програми могат да се използват у дома и в училище. Под формата на игра децата правят специално разработени упражнения, които тренират мозъка да развива изброените умения. Тези програми се прилагат и като интервенция при деца с дислексия, дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка и други разстройства засягащи уменията за учене.

Източник: Neuroscience News

Други статии