Tенденции в образованието за 2021г. – емоционалното здраве, изкуствен интелект, акцент върху изкуството и Часът на гения!

boys-students

Какви са тенденциите в образованието за 2021г.? Те са повлияни от събитията през изминалата година и нуждите, които са излезли на преден план заради ефекта им. Ето някои от тях:

Социално-емоционално здраве

Ученето и преподаването от вкъщи и социалната изолация имат своите негативни ефекти върху учителите, учениците и родителите. Изследванията показват, че нивата на стреса, у средностатистическия човек и дете, са се увеличили значително. Социално-емоционалното здраве трябва да бъде приоритет през целия живот, но особено през 2021г. нуждата от осигуряване на обучение, свързано с изграждане на умения за управление и изразяване на емоциите по здравословен начин е много голяма.

Подобни обучения са т.нар. обученията за развиване на емоционалната интелигентност на деца и възрастни.

Подпомагането на учителите и родителите е ключово за да се справят със стреса и емоциите и на самите ученици. При взаимодействието между учителите и учениците, ако първите са спокойни и имат добри социално-емоционални умения, те ще могат да предадат много от своите конструктивни нагласи и на самите деца. Несправянето със стреса пречи на фокуса, запаметяването и цялостния процес на учене.

Една от препоръките е да се започват часовете сутрин с въпроса към учениците, за това как се чувстват и да имат няколко минути за споделяне на трудностите,които изпитват в настоящата ситуация.

Подходящо е да се направи и кратка дихателна практика след това. Тя може да включва от 5 до 10 дълбоки вдишвания, което ще допринесе за намаляване и снемане на нивото на стрес у учениците и учителите.

Изкуствен интелект

Изкуственият интелект е гореща тема в образователните технологии. Той помага за събирането на данни и за ускоряване на темпото на учене, тъй като се адаптира към индивидуалните нужди на ученика.

FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020

Например, такава адаптираща се програма е Fast ForWord, която позволява на всички ученици в дадена група или клас да използват същата програма, но да напредват с тяхното индивидуално темпо. Докладите, които учителите получават от тази програма за развитието на всеки ученик, са много полезни с това, че показват какви са силните и слабите страни на ученика и на какво е важно да се наблегне. Учителите използващи тази програма могат да дават и обратна връзка и да наблюдават прогреса на децата в реално време.

Fast ForWord е създадена от невробиолози на основата на откритията за невропластичността. С тази програма децата развиват когнитивните си умения – четене, концентрация, работна памет, езикови умения, слухова обработка и усвояване на чужд език. Тя може да се използва както в домашна обстановка, така и в училище.

Хибридно учене

Тази тенденция започна миналата година и ще продължи и през 2021г. Какво представлява? Това е комбинацията от обучение на живо и онлайн. Тази концепция съществува от години, но миналата година стана широкоразпространена заради обстоятелствата. В някои случаи, учителите преподават на някои деца в класната стая и дават инструкции на други деца онлайн, в рамките на един и същ учебен час.

Повече акцент върху изкуствата

Освен науки, технологии, инженерни предмети и математика, училищата започват да отделят повече часове за изкуства. В същото време, се случва и интегриране на изкуствата в другите предмети, което помага на учениците да разберат по-добре научни концепции изобразени с помощта на изкуството и съвременни технологични средства. Развиването на креативността е полезно за умението да се решават проблеми, за критичното мислене и изразяването на личността. Това дава възможност да се създаде една по-холистична учебна програма и да се изградят умения, които ще са изключително важни на работното място през 21-ви век.

Часът на гения или Проект на страстта към нещо

Интригуваща нова тенденция, наречена “Часът на гения“ или “Проект на страстта към нещо“, дава възможност на учениците да работят по проект по техен избор за един час всяка седмица. Идеите за такъв проект включват: „проектирай град“, „напиши текст на песен или пиеса“ и „научи повече за мечтаната от теб работа“.

Така се насърчава обичта към ученето, развиват се умения за независимост в мисленето, креативност и поставяне на собствени цели и тяхното постигане.

Учениците трябва да изпълнят три условия, докато работят по проекта:

  • Да изберат един основен въпрос, чийто отговор не може да се намери с едно просто търсене в Google Search
  • Да проучат въпроса като използват достоверни уебсайтове, интервюта и/или публикувани на хартия ресурси
  • Да създадат нещо – дигитален продукт, физически или ориентиран към полезна за обществото услуга.

Тези тенденции са насочени към подобряване на социално-емоционалното здраве на деца и възрастни, на развиване на креативността и увеличаване на мотивацията на децата да учат и да творят.

Източник: Scientific Learning

Други статии