Тревожност преди изпити: холистичен подход на родителите за помагане на децата да се справят със стреса!

boy-doing-test-at-school

Представянето на учениците на изпити и тестове зависи в голяма степен от емоционалното им състояние. Ако детето е силно тревожно, това възпрепятства работата на когнитивните функции на мозъка му, т.е. за него е по-трудно да се концентрира, да запазва информация в работната памет и да си спомня вече научени знания. Как можете да помогнете на детето си да преодолее тревожността преди контролно или тест? Ето някои полезни техники:

  • Техники за релаксация: Това може да включва нещо толкова просто като осъзнатото дишане през носа (майндфулнес практика), което позволява по-добро диафрагмено (и по-дълбоко) дишане.
  • Награждавайте ги за това, че се упражняват и подготвят системно за изпитите: Обсъдете с детето си как то би желало да бъде възнаградено за това, че полага усилия.
  • Използвайте визуализация: Окуражете детето да си представи как изглежда стаята, в която се провежда изпита, къде ще седи, гледките, звуците и т.н. Нека си представи също усещането, че е добре подготвено и се чувства спокойно. След това да види себе си след изпита, след като вече знае, че се е справило добре с теста и да се наслади на това усещане.
  • Говорете с детето за това какво означава резултатът: Насърчете детето да не слага знак за равенство между представянето му на изпита и усещането му за себестойност. Изключително важно е да уважава себе си независимо от резултата на изпита.

Ще помогне ли, ако на детето се даде повече време за изпълнение на теста?

В случаите, в които детето има някакви затруднения с ученето, които присъстват и при наличие на дислексия, разстройство на слуховата обработка, дефицит на вниманието и т.н., родителите може да разговарят с учителите за осигуряване на детето на повече време за изпълнение на задачите в теста. Изследвания върху факторите за по-добро справяне на деца със затруднения в ученето на тестове показват, че времето е от съществено значение.

Алтернативи на тестовете

За учениците с разстройство на уменията за учене, които изпитват огромен дистрес по време на тест, родителите може да обсъдят с учителите възможни алтернативи на тестовете като начин за изпитване. Поставянето на оценка на работа върху проект и участие в час са две от опциите. Защитниците на изпитването чрез поставяне на оценки на работа върху проект смятат, че това е много добър начин децата да се подготвят за реални ситуации от работна среда, каквито ще имат в бъдеще.

Холистичен подход

Холистичният подход към справяне с тревожността от изпит е свързан с цялостна грижа за тялото и ума на детето, за да може организмът му да реагира по-спокойно при изправяне с предизвикателство. Това включва: добри навици на сън, здравословна храна, намаляване на стреса от други възможни източници (като напрежение в семейството), осигуряване на време за почивка, игра и релаксация и използване на средства за цялостно подобряване на когнитивните умения на детето.

FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020

Такива средства са иновативните програми Fast ForWord, Reading Assistant, ForBrain и SoundSory. Те са създадени от учени в областта на невронауката с цел да подпомогнат създаването на невронни връзки и мрежи в мозъка в областите свързани с уменията за учене (четене, слухова обработка, концентрация, математически и езикови умения и т.н.). Тези програми могат да се използват както в училище, така и в домашни условия. Прилагат се и като ефективна интервенция при деца с дислексия, разстройство на слуховата обработка, дефицит на вниманието и други разстройства засягащи уменията за учене.

Можете да прочетете повече по темата в първата част на статията.

Източник: Gemm Learning

Други статии