Увереност преди контролно и тест – как родителите могат да помогнат на детето да се справи с тревожността?

students-learning-together

Тревожността и липсата на увереност преди тест или контролна работа е проблем, който засяга много ученици. При децата изпитващи затруднения с ученето или разстройство засягащо уменията за учене ситуацията е още по-проблемна.

Психологическите елементи на притеснението са засилени емоционални реакции, засягането на когнитивните функции (концентрацията и работната памет) ,както и липсата на увереност. Всичко това оказва влияние и върху физиологичното състояние на децата.

Какво могат да направят родителите на деца със затруднения с ученето, за да им помогнат да превъзмогнат симптомите на притеснението и да смекчат трези прояви при изпитване в час и правене на тест?

Изграждане на самоувереност

Родителите могат да се фокусират върху два аспекта:

  • Подпомагане развитието на уменията за четене и другите умения, в които може да има дефицити
  • Съзнателно изграждане на умението за себерегулация (децата да се научат да регулират сами интензитета на емоциите си)
FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020

По отношение на първия аспект – развиване на когнитивните умения, в които има дефицити, родителите имат възможност да потърсят съвременни начини базирани на невронауката за стимулиране на мозъка да изгражда необходимите невронни връзки. Такива иновативни средства са програмите Fast ForWord, Reading Assistant, SoundSory и ForBrain. Te са ефективна интервенция при разстройство на слуховата обработка, дислексия, дефицит на вниманието и други разстройства засягащи уменията за учене. Когато се постигне по-добро ниво на четене, концентрация и работна памет, тогава децата се справят много по-добре и със задачите в теста.

Други фактори на увереността:

  • Мотивация за успех
  • Поставяне на цели
  • Себеоценка
  • Стремежи
  • Отдаденост на целите и учебния процес

По отношение на изграждането на необходимите личностни качества за успех – гъвкавост, независимост и отдаденост на учебния процес, важно е да разберете повече за нагласата за растеж, за която говори изследователката и професор по психология, Каръл Дуек. Тя обяснява, че съществуват две нагласи към ученето и интелигентността – фиксирана нагласа и нагласа на растеж. При фиксираната нагласа, детето вярва, че нивото му на интелигентност не може да се променя и се отказва лесно при получаване на ниска оценка на тест, защото не е запознато със значението на процеса на учене и практикуването на уменията, т.е. с факта, че с помощта на достатъчно трениране, мозъкът изгражда и затвърждава нужните невронни връзки отговарящи за дадените умения.

При нагласата за растеж, децата вярват, че имат способността да се подобряват благодарение на практикуване на знанията и уменията и са фокусирани не толкова към резултатите от тестовете, а по-скоро към самия процес на учене, защото знаят, че това ги развива им помага да израстват.

Подготовка за тест или изпит

student-doing-homework
  • Насърчете децата да си записват датите за контролни и тестове на календар, които използват редовно. Помогнете им да планират времето,което ще отделят за изучаване на различните въпроси от материала на теста. Нека също така да планират и времето за преговаряне на вече научения материал.Както споменахме в предишната статия,най-добрият начин да го преговорят е да се изпитват сами или с ваша помощ . Друг ефективен начин за научаване и преговаряне е да си запишат със свои думи това, което са прочели в уроците и след това на равни интервали от време (през няколко дни) си преглеждат записките и се изпитват на тях.
  • Флашкарти – децата могат да си направят сами флашкарти с важни термини от уроците, формули и т.н. Могат да използват цветен картон, който да нарежат на квадрати или правоъгълници. От едната страна на флашкартите е терминът или правилото, а от другата страна е неговото обяснение. Така изпитването на себе си като подготовка за теста става по-лесно и забавно.
  • Разговор за страха от теста – отделете време да поговорите с детето за това,как се чувства с наближаването на датата на теста. Споделянето на емоциите от негова страна и вашето разбиране и емпатия са много важни. Напомнянето, че положените усилия са важни,както и самия процес на учене, а не толкова оценката, ще му помогне по-спокойно да се насочи към подготовката за теста и да не фиксира мислите си върху резултата от предстоящия тест.

Можете да прочетете още по темата във втората част на статията.

Източник: Gemm Learning

Други статии