Най-новите открития за дислексията – д-р Марта Бърнс за причините и ефективните решения!

Октомври беше месец на осведомеността за дислексия и по този повод професор д-р Марта Бърнс, учен в областта на невронауката, презентира последните открития от изследванията върху дислексията.

Ето какво сподели тя:

Дислексията има генетичен компонент

Тя се препредава в рода и затова, ако се знае, че някой от бабите или дядовците е имал дислексия, може да се наблюдава дали ще се появят ранни знаци за наличието на дислексия и при внуците. Според статистиката, около 50% от децата, които имат брат/сестра или родител с дислексия, те също имат това разстройство на умението за четене. Новите изследвания от 2020 година потвърждават наследствения фактор при дислексията.

Важно е да се знае обаче, че няма такова нещо като „ген на дислексията“, който да определя със сигурност дали едно дете ще има тази диагноза или не. Генетичният елемент е само един от факторите, от които това зависи. Оказва се, че най-точният подход към откриването на причината за появата на дислексията е „Подходът на множеството дефицити“ – в допълнение към генетичния фактор, дислексията е резултат от различия на ниво мозък, възприятия и когнитивна обработка. Средата също може да бъде определящ фактор. Най-ефективните интервенции са тези, които отчитат многото различни измерения на дислексията.

Дислексията включва недобро свързване между визуалното и звуковото възприятие

Изследователите са направили карта на регионите в мозъка, които се активират по време на четене. При децата с дислексия има по-малко ниво на активация в тези зони. Като изследванията показват, че това се случва не само по време на четене, но и при по-ранните етапи на развитие на слуховата обработка и разграничението между различните звуци.

FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020

Този важен признак за наличие на дислексия – затруднението на детето да свърже възприятието на звуковете от речта с визуалното възприятие на думата, съществува още от по-ранните етапи на развитие на обработка на речта. Поради тази причина е важно да се наблюдава дали има такова затруднение и да се въведат ранни интервенции при установяване на нарушения. Една от най-ефективните интервенции за подобряване на слуховата обработка при деца с дефицит в тази област е използването на програмата Fast ForWord. Това е софтуерна програма, създадена от невроучени, специално за стимулиране на мозъка. На принципа на повторение, тя създава невронни връзки в регионите в мозъка, свързани с четенето, слуховата обработка, езиковите умения, концентрацията и работната памет.

Дислексията идва и с някои силни страни

Ако подходим към дислексията през модела на дефицита, ние само виждаме какво учениците не могат да правят. Важно е да запомним, че въпреки че четенето представлява голяма трудност за децата с дислексия, тези деца имат своите индивидуални таланти и умения.

Британски изследовател е направил проучване на литературата, свързана с хората с дислексия, и в резултат е създал и списък със силните страни открити при тях:

  • Креативност и добър когнитивен контрол
  • Предприемачески дух
  • Практически умения
  • Визуално-пространствени умения
  • Добра способност за разказване на истории и др.

Освен интервенции, които стимулират зоните на мозъка, свързани с четенето и слуховата обработка, има и други важни стратегии, които трябва да предприемем. От ключово значение е децата с дислексия да получават обратна връзка за силните си страни. Така се развива тяхната увереност и здрава самооценка, а те са стимулирани да преодляват трудностите и да развиват уменията си.

Източник: Scientific Learning

Други статии