Новата концепция за интелигентността – д-р Скот Кауфман за IQ тестовете и за развиването на детския потенциал!

classroom-activities

„Базирайки се на настоящите измервания на интелигентността, колко деца остават незабелязани и не биват идентифицирани като надарени,въпреки техните уникални качества и дарби?“ Това е въпрос, който бива поставен от психолога Д-р Скот Кауфман, автор и редактор на Кеймбриджкия наръчник на интелигентността.

Краткият отговор е „Много“.

Тестовете за интелигентност

Когато си мислим за интелигентността, едно от първите неща, които ни идват наум са тестовете за интелигентност. Упражненията, които познаваме днес като “тестове за интелигентност“, не винаги са били наричани така. Алфред Бинет е смятан за създател на първия тест за интелигентност, което далеч не е било неговото намерение.През 1908г. известният учен и негов колега разработват скалата Бинет-Саймън,чиято челта не е била да се използва за измерване на интелект,а идентифициране на учениците,нуждаещи се от алтернативни образователни подходи.

Един век по-късно,са разработени многобройни тестове за интелигентност с различни параметри и тестови батерии. Освен разноообразен характер, тестове могат и да показват различни резултати за интелектуалното ниво на човека, вариращи в значителни граници. През последните години се е променила и концепцията за това кое е от значение и кое наистина може да предскаже бъдещото представяне на дадено дете.

Кауфман показва данни, в които се вижда, че измереното IQ може да варира с 16 до 26 точки, в зависимост от използвания тест. И докато може да се каже, че най-използваните тестове за IQ показват надеждни резултати в краткосрочен план, то корелацията между представянето на детето и резултата му на теста намалява с времето. В едно изследване, само половината от децата, които показали най-високите резултати на тест за интелигентност предишната година, били на същото ниво при повторно тестване следващата година

Според психолога Скот Кауфман, наличието на определени качества предполага постигане на изключителни постижения, но тези качества са с разнообразни характеристики, нямащи много общо с традиционните представи за интелигентност. Те включват:

  • Любов към процеса на работа
  • Постоянство
  • Наличието на смислена и удовлетворяваща мисия в живота
  • Дълбочина на мисленето
  • Отвореност към промяната
  • Поемане на рискове
  • Ясна визия за това, към което се стремят, за бъдещия им образ, за ценностите и приоритетите им

Оказва се, че ясна визия за бъдещия им образ, за ценностите и приоритетите им е едно от най-важните качества, предопределящи постигането на изключителни постижения. Но колко често разговаряме с децата за това и как им помагаме да развият тази своя визия?

Изследванията показват, че тази визия за бъдещия им образ зависи от връзката между невронните мрежи, свързани с въображението, и изпълнителните функции на мозъка. Тези структури и мрежи са толкова значими, че в голяма степен играят определяща роля за успеха на децата в бъдеще – в избраната професия и при вземане на решения в личен план. Тези открития са основата за създаване на нови концепции за интелигентостта, а според Кауфман, една от важните характеристики на съвременната идея за интелигентност е „динамичното взаимодействие между ангажираността и способностите на човек по отношение на постигането на неговите лични цели.“

Освен нови формулировки за същността на интелекта и от какво зависи развитието му, интелигентността започва да се разделя на различни видове: пространствена, езикова, музикална, творческа, лидерска, емоционална интелигентност и т.н. Все още не са разработени достатъчно инструменти за измерване на всичките видове.

Потенциалът е по-скоро нещо, което се развива, а не нещо фиксирано. Както изследванията на д-р Каръл Дуек потвърждават, за тази цел помага нагласата за израстване (вярата в способността за собствена промяна и подобрение), която се възпитава у децата. Колкото повече се ангажираме с дадено нещо, толкова повече расте нашият потенциал да се справяме отлично с него.

Време е да захвърлим старите представи за интелигентността и да открием „гения във всеки един от нас“, както казва Дейвид Шенк в популярната си книга със същото заглавие.

Как могат да се развиват изпълнителните функции на мозъка, които играят важна роля за академичния и житейски успех на децата?

FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020

Иновативните начини включват използването на софтуерни програми като Fast ForWord и Reading Assistant, разработени от невробиолози с цел подобряване на когнитивните умения на децата – за четене, писане, концентрация, слухова обработка, работна памет и т.н. Те се използват и като интервенция за деца с дислексия, разстройство на слуховата обработка, дефицит на вниманието и т.н.

Как могат да бъдат развивани социално-емоционалните умения на децата, от които зависи освен успеха им в работата, но и здравето и щастието им в личен план?

Разгледаните до тук теории и изследвания показват значимостта на социално-емоционалните умения в ролята си на развиващи интелекта и потенциала на децата и възрастните. Един от ефективните начини за развиване на тези умения е участието в курсове по емоционална интелигентност, както и личният пример на родителите с високи нива на дадените умения. Посещаването на обучения по емоционална интелигентност от родителите е съществена инвестиция в тяхното собствено емоционално здраве и удовлетвореност в личен план, както и в създаването на семейна среда, в която децата да усвояват по естествен начин тези умения.

Източник: My Brain Ware

Други статии