Учене в онлайн среда според невронауката: как да има достатъчно повторения и новости в учебния процес?

a-boy-typing-on-laptop

Все по-честото навлизане на онлайн обучението в учебните програми налага оптимизиране на процеса на преподаване и адаптиране към онлайн средата. По време на тези процеси е важно да се вземат предвид откритията на неворнауката за това как учи мозъкът.

Ето някои от принципите:

Принцип 2: Практикуването е гаранция за дълготрайност на знанията

Правилото за 10 000 часа на Малкълм Гладуел популяризира идеята, че съзнателното практикуване на дадено умение или прилагането на дадено знание отново и отново води до постигане на отлично ниво на владеене.

Защо мозъкът ни има нужда от повторение, за да учи?

Това е така, защото повтарящото се използване на едни и същи невронни пътеки води до подсилване на тези невронни връзки. Представете си пътека в гората, през която все повече хора минават отново и отново. Тогава от трудна за преминаване пътека тя постепенно ще се превърне в добре маркирана и утъпкана пътека.

Децата със затруднения в ученето и четенето имат нужда от допълнително практикуване

Всъщност, тези деца имат нужда от 10 до 30 пъти повече практикуване от техните връстници. Как може да се осигури това на децата в училище със стандартната програма и стандартните методи, при положение, че в класа има над 20 деца и нивото им варира? И как в условията на дистанционно обучение децата със затруднения могат да получат помощта, която им е нужна?

Как технологиите могат да помогнат

FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020

Съвременните технологии създадени на базата на невронауката са иновативен и ефективен начин за осигуряване на достатъчно практикуване на учебните умения за децата в класната стая, но и у дома. Софтуерните програми Fast ForWord и Reading Assistant са адаптиращи се към нивото на детето, за да му осигурят най-подходящите упражнения, с които то да подобрява именно онези неща, които са му трудни. С помощта на тези програми, децата се развиват с тяхното си индивидуално темпо.

С подходящите упражнения и достатъчно практикуване учениците постигат оптимални резултати. Програмите се използват също така като интервенция при деца с дислексия, разстройство на слуховата обработка, дефицит на вниманието и т.н.

Принцип 3: Обновявайте често!

Мозъкът има нужда от новости, за да остане ангажиран и да подсили работната памет. Ако се питате как така трябва да има повече повторения на дадено нещо, за да бъде научено и в същото време да има редовно включване на нови неща, обяснението се състои в това, че мозъкът има нужда от почивки на работната памет и периоди, в които съзнанието да е заето с други, нови неща преди отново да се повтори старото знание, за да бъде затвърдено оптимално. Това означава, че многото часове практика е важно да бъде добре разпределена във времето, а не да се случва наведнъж. Редувайте различни дейности, защото учениците учат, когато мозъкът им е стимулиран.

Едно изследване, в което учените сложили плъхове в две различни среди – едните били на място, където имало повече плъхове заедно и повече играчки, а другите в среда с по-малко плъхове и играчки. Учените установили, че тези плъхове, които израснали в средата с повече други плъхове и играчки, станали с 25% по-интелигентни от другата група. Изводът на учените е, че и при хората, ученето се случва по-ефективно и когнитивното развитие е по-добро, когато децата имат повече взаимодействия и новости.

Какво могат да направят учителите:

Нужна е повече креативност от страна на учителите да успеят да разнообразяват дейностите в онлайн класната стая. Учениците могат да слушат песен, после теория, след това да нарисуват картина или диаграма, да обсъждат теми в група или с партньор и т.н.

Учениците могат да взаимодействат с другите и като подготвят съвместни проекти за домашна работа.

Новостта от смяната на дейностите ще помогне на учениците да запомнят съдържанието по-добре, а дискусиите по теми извън учебната програма за определено време от учебния час, ще им даде възможност да осигурят почивка на мозъка си, за да може информацията от урока да бъде затвърдена и да премине от работната (краткосрочна) памет към дългосрочната памет.

За да прочетете повече по темата и да научите първия принцип, вижте първата част на статията.

Източник: Scientific Learning

Други статии