Интегративен подход за развиване на детския капацитет за учене – каква е връзката му с нагласата за израстване?

a-boy-typing-on-laptop

Понякога ще чуете да се говори за капацитета на детето да учи, а друг път за способността му да учи. Едно и също ли означават? Не, има разлика между двете понятия – всяко дете има способността да се учи, но капацитетът за учене е различен според нивото на развитие на когнитивните му умения. Невронауката доказа, че човек може да подобрява когнитивните си умения, а това увеличава капацитета за учене.

Кои са ключовете към развитие на тези умения и съответно на капацитета за учене?

Ключ 2: Трениране на когнитивните умения на учениците с метод, който е всеобхватен и интегрира различните когнитивни умения

Колкото и да са полезни стандартните стратегии за подобряване на децата по отношение на учебния процес, при тях често става въпрос за заобикаляне на дадена слабост на детето, а не за преодоляването й. Например, ако работната памет на някое дете е недобре развита, вместо усилията да се насочат към развиването й, това, което често се случва е даване на инструкциите една по една с по-голям интервал на изчакване между тях за разлика от даването на инструкциите към децата с добре развита работна памет. По този начин се намалява затруднението, което детето изпитва, но само временно, защото не се работи за дълготрайно подобрение на работната му памет.

Работата върху първопричината е това, което бива заложено в програмите за когнитивно трениране или казано по друг начин – трениране на мозъка. За съжаление, това когнитивно трениране все още не е застъпено в учебния процес на всички училища по света, но постепенно започва да се използва от все повече образователни институции и се прилага, както в училище, така и у дома.

FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020

Компютърните програми като Fast ForWord и Reading Assistant отварят възможности за значително подобрение в капацитета за учене при децата – тези, които нямат затруднения, както и тези, които изпитват големи трудности заради дислексия, разстройство на слуховата обработка, дефицит на вниманието и т.н.

За да е истински ефективно това когнитивно трениране, програмите развиват едновременно цял набор от когнитивни умения, а не само едно поотделно. Така се постига интегративност, което е важно, тъй като тези умения са взаимно свързани и си влияят. Освен това, програмите Fast ForWord и Reading Assistant са създадени така, че да ангажират вниманието на децата.

Ключ 3: Подхранване на нагласата за израстване

Децата и възрастните, които вярват, че могат да се развиват и подобряват, са способни да се учат от грешките си, устойчиви са, когато имат някакви предизвикателства и поемат отговорност за своето учене. Те имат много по-голяма увереност в умението си за разрешаване на проблеми.

Тази нагласа за израстване е свързана и с експериментиране, опитване на нови начини за намиране на решение, настройване на подходите ни към ситуациите, за да постигаме положителна промяна.

Практикуването на нагласата за израстване има много общо с измислянето на алтернативни начини за решаване на даден казус, когато първият опит не е довел до разрешаването му.

Използването на когнитивното трениране (ключ 2) ще подхрани допълнително нагласата за израстване, защото подобряването на когнитивните им умения с програми като Fast ForWord ще повиши увереността на децата във вътрешните ресурси, с които разполагат за по-ефективно учене и справяне с различни задачи.

Ако образованието е по-тясно свързано с развиването на интелекта, емоционалната интелигентност и индивидуалния капацитет за учене, учениците ще са по-добре подготвени за бъдещите им задачи в професионален и в личен план.

Можете да прочетете повече за първия ключ за развиване на капацитета за учене в първата част на статията.

Източник: My Brain Ware

Други статии