Свързването на отделни спомени в мозъка по време на почивка – в основата на креативното мислене!

girl-lying-on-the-grass

Изследователи са идентифицирали как клетките в нашия мозък работят съвместно, за да свържат отделни спомени от различни преживявания, за да можем да правим информирани избори и предположения при изправянето ни пред нови ситуации. Като са изследвали мозъка на мишки и на хора и са сравнили резултатите, са установили, че този процес на свързване на спомените се извършва в регион на мозъка наречен „хипокампус“ и това се случва по време на почивка и сън. Този процес е и пряко свързан с умението ни да бъдем креативни.

Изследването е било извършено от Центъра за изследвания на динамиката на мозъчните мрежи към Университета в Оксфорд от д-р Хелън Барън и д-р Дейвид Дюприт.

Д-р Барън казва: „Във всекидневния ни живот ние често правим връзки между различни неща, които виждаме и чуваме. Така че, дори когато не знаем цялата история или информация за нещо, можем да направим доста добро предположение „свързвайки точките“, базирайки се на вече известната информация от предишни наши преживяния и опит. Например, аз търся приятеля си Том, някой ми казвам, че Бен е в библиотеката. Аз знам, че Том и Бен ходят навсякъде заедно, така че предполагам, че и Том е в библиотеката. Въпреки, че този процес на предполагане на базата на известна информация е изключително важен в ежедневието ни, досега не знаехме как точно клетките в мозъка ни са способни да формират връзки между отделни преживявания или „парчета“ информация.“

Изследователите са използвали магнитен резонанс, за да сканират хипокампуса, за който вече се е знаело, че участва в процеса на учене и запаметяване.

Учените наблюдавали как в мозъка на участниците по време на почивка се случва свързване на невронно ниво на информацията от отделни задачи, които те е трябвало да изпълняват в определена последователност и това свързване впоследствие им помагало да се справят с нови задачи по по-ефективен начин. Това комбинативно мислене е в основата на креативността.

Един от основните изводи на изследователите е, че почивката и сънят са от ключово значение за създаването на тези невронни връзки, които са в основата на творческото и комбинативно мислене.

fast-forword-logo

Изследователите продължават да извършват проучвания на процесите на учене и намиране на решения. Резултатите от изследване на невропластичността на мозъка се използват и за разработване на софтуерни програми като Fast ForWord и Reading Assistant, които подобряват когнитивните умения на деца и възрастни за четене, усвояване на английски език, логическо мислене, слухова обработка, концентрация и др.

Източник: Neuroscience News

Други статии