Нагласата за израстване и мозъчната пластичност – как определят развитието на децата и каква е ролята на учителя?

girl-drawing-in-school

Хората, които имат нагласа за израстване, вярват, че могат да развият интелигентността си и способностите си именно тази нагласа им помага да станат много по-ефективни учащи. Това е установила с научните си изследвания Д-р Каръл Дуек.

Второто много важно откритие свързано с детското развитие, до което е достигнала тя е, че децата с нагласа за израстване, които имат учители и треньори, вярващи в способността на своите ученици за подобряване, стават много ефективни в ученето. Тези учители създават много възможности за развиване на уменията на децата и ги окуражават да се наслаждават на процеса на подобряване, без да се фокусират прекалено върху постигане на краен резултат, на определена оценка.

Комбинацията от вярата на учителите заедно с вярата на децата има невероятен ефект.

И обратното – учителите, които са убедени, че децата „се раждат“ с определени дарби и способности и че ако не се справят добре в началото, това означава, че няма много пространство за подобрение, не създават много възможности за развитие и не окуражават достатъчно децата. Това води до възпрепятстване на реализирането на детския потенциал. В миналото се е смятало, че интелигентността, когнитивните умения и уменията за учене са фиксирани в мозъка на децата. Невронауката, обаче, доказа, че мозъкът на децата и възрастните е пластичен и се развива под влияние на средата и преживяванията, които хората имат, особено, когато те се практикуват редовно.

FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020

Изследвания, в които на ученици със затруднения в четенето, ученето на чужд език или други когнитивни умения се дава възможността да използват иновативни технологични средства като програмите Fast ForWord и Reading Assistant, доказват значението на интервенциите за стимулиране на невроните и развиване на уменията за учене. Тези програми са създадени на базата на откритията за невропластчността от невробиолози. Ежедневното им използване в рамките на няколко месеца води до значително подобряване на когнитивните (умствените) умения.

Прилагането на тези програми в домашни или училищни условия е доказателство за все по-доброто разбиране на важността на нагласата за израстване и информираността относно способността на мозъка да се преструктурира в зависимост от практикуването на дадени упражнения. Тези програми се използват и като интервенция при деца с дислексия, разстройство на слуховата обработка, дефицит на вниманието и т.н.

Подобряването на уменията за учене дава по-добра подготовка на децата не само за тестовете в училище, но и за самия живот след завършване на училище. Децата с нагласа за израстване и добри умения за учене се чувстват по-уверени в себе си, по-любознателни, креативни и по-находчиви.

Или както Албърт Айнщайн е казал, дори и да не е разполагал с резултатите от изследванията на д-р Каръл Дуек:

„Образованието не е научаване на факти. То е по-скоро трениране на ума да мисли.“

Източник: My Brain Ware

Други статии