Добро координиране на когнитивните процеси в мозъка – по-бързо усвояване на чужд език!

girl-doing-homework

Способността на дадено дете или възрастен да постигне гладкост при говоренето на майчиния език или на чужд език зависи от степента на интегриране на различни системи в мозъка. Например, докато звуците се чуват в слуховата (аудиална) зона на мозъка, на тях е нужно да се отговори от говорната зона. Говорещият трябва да слуша собствения си говор, за да може да определи дали произношението му е правилно. Координирането на изброените процеси е още по-сложно, когато човек говори на чужд език.

В ранните фази на изучаване на нов език, повечето учащи превеждат от единия на другия език, освен ако двата езика не се учат едновременно от детето в ранното детство. Когато се придобие гладкост, нуждата от превод намалява и се увеличава способността за директен достъп до думите от новия език. Следователно, настъпва момент, в който при говорене на чуждия език не е необходимо да се активират толкова много когнитивни процеси както в началото, когато детето или възрастния са започнали да изучават езика. В първите нива на изучаване на езика се изисква интензивна работа на зоните в мозъка свързани със следните когнитивни умения: работна памет, памет за последователността, слухова обработка, говорни умения и умения за четене.

В много случаи, изучаването на нов език чрез комбиниране на визуални/текстови и аудиални средства води до по-добро запомняне на новите думи и структури. Това позволява на учащия да свърже значението с думата или фразата като разчита на картинки. Подобряването на работата на зоните в мозъка свързани със слуховата обработка и визуалното разпознаване на знаци, символи и образи ще доведе до по-бързо усвояване на чуждия език.

Използването на език изисква едновременна координация на уменията за последователност в лявото полукълбо на мозъка и уменията за прилагане на цялостни модели (патерни) в дясното полукълбо. С други думи, за да може един човек да изкаже дадено изречение, той трябва да усети цялостното значение и форма на мисълта, която бива вербализирана и едновременно с това да подреди думи в правилния ред. В допълнение, тъй като езикът изразява и чувства, лимбичната система в мозъка също се включва.

FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020

Подобряването на способността на мозъка да обработва информация и да координира няколко системи по едно и също време е фундаментално за изграждането на гладкост при използване на езика. По тази причина, учениците, които развиват когнитивните си умения, най-вече умението за обработка на визуална и аудиална информация, концентрация, запаметяване и сензорна интеграция, научават чужд език много по-бързо. Програмата Fast ForWord е създадена от невроучени с цел да подпомогнат развитието именно на тези когнитивни умения у деца и възрастни, за да усвоят чужд език много по-бързо, да подобрят четенето и да се справят с предизвикателствата в учебния процес по-ефективно.

Източник: My Brainware

Други статии