Социално-емоционалното обучение – подобрено емоционално здраве на децата и академично развитие!

teacher-and-students-creative-activities

Очаква се завръщане на децата в училищните стаи през новата учебна година и това поставя някои важни въпроси за адаптирането им след дългия период, в който учебните занятия на живо бяха прекъснати. Образователни експерти от организацията Continuity in Education съветват да се вземат предвид следните неща:

FFW-Cool_Tool_Finalist-EdTech_Awards_2020
  • Ако детето ви има затруднения с четенето или ученето, ще има ли нужда да наваксва? Ще бъде ли то неприятно изненадано, защото си е мислело, че е полагало много усилия в ученето по време на извънредното положение, но въпреки това все още има много за наваксване? В такива случаи възможното решение е използването на иновативни програми разработени от невробиолози за подпомагане на разрешаването на затруднения с ученето, четенето, слуховата обработка, концентрацията, изучаването на чужд език и т.н. Такива програми са Fast ForWord, Reading Assistant, SoundSory и ForBrain.
  • Ще се чувства ли тъжно или тревожно при отделянето от дома след толкова дълго време прекарано у дома с близките?
  • Изпитва ли някакви притеснения, за които е важно да уведомите учителите?
  • Вие самите като родители и учители изпитвате ли тревожност през последните месеци, с която не сте успели да се справите и това се предава и на децата? Търсите ли начини да се справите с тревожността по здрав и ефективен начин?

Всички тези въпроси са свързани с емоциите, които имат огромно влияние върху начина, по който функционират децата и възрастните в ежедневието. Усвояването на уменията от емоционалната интелигентност е изключително важно.

Какво е социално-емоционално учене?

Социално-емоционалното учене е полезен инструмент за подобряване на емоционалното здраве на децата, което влияе и върху тяхното академично развитие. Според организацията „Съдействие за Академично, Социално и Емоционално Учене“ (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning), това е процесът, в който децата и възрастните разбират и управляват своите емоции по здрав начин и си поставят и постигат градивни цели. Включва също така усещането и изразяването на емпатията, съчувствието, развиването на конструктивни взаимоотношения и отговорното взимане на решения, т.е. това са уменията, които се развиват при социално-емоционално учене:

  • Самоосъзнатост
  • Самоуправление
  • Социална осъзнатост
  • Умения за създаване на отношения
  • Отговорно взимане на решения

Доказателство за ефективността на това обучение е мета-анализ на повече от 27 000 ученика, които са участвали в програми с такова обучение. Наред с всички ползи за емоционалното им здраве, участниците в тези програми са постигнали подобрение в училищните им постижения с над 11%. Другите резултати от социално-емоционалното учене включват подобрено социално поведение и разрешаване на проблеми в отношенията.

Тези програми комбинират емоционални умения, когнитивни умения, комуникативни умения и изграждане на здрави поведенчески модели. Авторите на изследването казват:

Учениците, които са по-осъзнати и уверени в своя потенциал за учене, проявяват повече постоянство и последователност пред лицето на предизвикателствата. Учениците, които имат високи академични цели, самодисциплина, умения да мотивират себе си, да управляват стреса и да организират подхода си към учебните задачи, научават повече и получават по-добри оценки.

boys-writing

Нови изследвания показват, че програмите за социално-емоционално учене подобряват централните изпълнителни когнитивни функции на мозъка като способността за контрол на импулса и планирането, които е резултат от по-добрата регулация на когнитивно-афективните връзки в предфронталните зони на кортекса.“

Ефективността на тези програми се потвърждава и от учителите и родителите в областите, в които се прилагат тези програми в Северна Америка.

Взаимоотношенията са във фокуса

Родителите са важни участници в процеса на социално-емоционално учене чрез своя интерес към тези програми и прилагането на основните им принципи.

В училище фокусът на тези програми са взаимоотношенията:

„В класната стая, където фокусът са взаимоотношенията и ученето, грешките в преценките за дадена ситуация и в поведенческите реакции биват адресирани чрез логични последици и практики за изграждане на психологически здрави модели за преценяване на ситуациите, разрешаване на конфликти, управляване на емоциите и виждане на чуждите гледни точки.“

Можете да прочетете първата част на статията тук.

Източник: Gemm Learning

Други статии