Ефектите от затварянето на училищата върху емоционалното състояние на децата и качеството на обучение – резултатите от проучванията!

girl-writing

Липсата на близки контакти на живо между съучениците и бързите промени в начина на преподаване и учене са фактор за емоционален дистрес при много от децата и техните учители. Техните социално-емоционални нужди ще трябва да бъдат посрещнати и удовлетворени, когато се върнат в класната стая. Кои са основните начини, по които затварянето на училищата влияят на социално-емоционалното състояние на учениците и учителите и на качеството на учене?

Липса на социално взаимодействие

Социалните взаимодействия са важен фактор за емоционалното здраве. Професорът по психиатрия към Университета в Мичиган, Сагар Парик, обсъжда ефекта от дефицита на подкрепящи, приятелски взаимодействия на живо върху хората. Този дефицит често води до самота и отчуждение, тревожност или депресивност.

Недостатъчно добра комуникация между учениците и учителите

Липсата на взаимодействие на живо може да доведе до объркване в комуникацията. Това споделя и ученикът Томи Джей Сако в материал за Ню Йорк Таймс. Той говори за дългото време, което отнема изясняването на нещо принципно просто в процеса на обучение, когато това се случва в онлайн среда. В много случаи той избягва да задава въпроси защо нещо трябва да бъде направено по различен начин от този, по който го е направил, защото това ще отнеме още повече време за разясняване от страна на учителя, а времето е дефицит и за учениците, и за учителите по време на онлайн обучението. Според Томи Сако, това прави онлайн комуникацията доста по-неефективна.

Липса на ангажираност

Загубата на живи контакти между съучениците и учителите има за следствие и загубата на усещане за ангажираност с учебните дейности. Според проучване на EdWeek, приблизително една пета от учениците в САЩ са били изключително пасивни участници в учебния процес от момента на започването на карантината.

Липса на установен ред: Увеличено ниво на тревожност

Установеният ред и рутината си имат своето важно място в учебния процес. Д-р Джена Лий, Медицински директор на педиатрична консултативна практика, набляга на факта, че ежедневната структура е жизненоважна за психологическото и емоционално развитие и благосъстояние на децата. Това дава на децата усещане за безопасност и контрол. Много от учениците и учителите, които години наред са имали установен ред и рутина с отиването в училище и провеждането на часовете там с установените междучасия и начало и край на часовете, усещат загубата на този ред като емоционален дистрес и тревожност

Недостатъчно развити умения за самодисциплина и контрол на импулса: слаб фокус на внимание

Д-р Лий също така обяснява, че част от ролята на училището е да помогне на децата да изградят самодисциплина и контрол на импулса. Когато децата останат вкъщи и от тях се очаква да изпълняват учебните задачи без присъствието на учителите и без да са изградили необходимите умения за контрол на импулса и самодисциплина, за тях е изключително трудно да поддържат фокуса си на внимание и да се справят успешно със задачите.

fast-forword-logo

Децата, които имат затруднения с четенето, изучаването на език, концентрацията и слуховата обработка е възможно да изпитват още повече трудности по време на карантината, защото тези дефицити в когнитивните им умения се добавят към предизвикателствата на ученето у дома (без живите контакти с учителите и с внезапните промени в учебните графици). Съвременните постижения на невронауката в сферата на образованието включват създаването на програми, с помощта на които да се стимулират онези зони в мозъка, които са свързани с развитието именно на когнитивните умения. Такива програми са Fast orWord, Reading Assistant, SoundSory и ForBrain. Те се използват и като интервенция за преодоляване на учебните затруднения при деца с дислексия, разстройство на слуховата обработка, дефицит на вниманието и т.н. и се прилагат както в училищна, така и в домашна обстановка.

Намаляване на нивото на мотивация

Намаляването на нивото на мотивация също е една от последиците, когато обучението се случва в онлайн среда. Ученичката Емили Баркли от Лорънсвил, Ню Джърси, споделя за това, че се чувства по-малко мотивирана в учебния процес откакто училищата са затворени. Причините са загубата на живите контакти с връстниците и учителите, както и загубата на яснотата в очакванията към нея и реда в учебния процес.

Изводът:

Това, което експертите в образованието е необходимо да вземат предвид са ефектите от онлайн обучението върху социално-емоционалното състояние, за да може да се внедрят в обучението начини и модули за подхранване на социално-емоционалното благосъстояние на учениците и учителите.

Източник: Scientific Learning

Други статии