Ускорено подобряване на четенето – най-новото научно изследване?

Ново изследване със „златен стандарт“ беше извършено, за да се оцени ефективността на една от софтуерните програми използвани като средство за подпомагане на децата в усвояването на умението да четат. Програмата се казва Fast ForWord и е разработена от учени в областта на невронауката въз основа на откритията за невропластичността.

Невропластичността е способността на мозъка да изгражда нови невронни връзки и мрежи и да се преструктурира според практикуваните дейности. Колкото по-често се извършват дадени дейности, толкова по-силни са връзките между невроните в съответните области. Едно от предназначенията на Fast ForWord е за стимулиране на зоните в мозъка, които отговарят за когнитивните умения – четене, писане, усвояване на нов език, слухова обработка, памет, концентрация, логическо мислене и т.н.

През учебната 2018-2019 година, 88 ученика от трети до осми клас от две училища участвали в изследването за оценяване нивото на подобряване на четене при използване на Fast ForWord.

Учениците били разделени на случаен принцип на две групи: експерименталната група, която работела с Fast ForWord и друга група, която не използвала програмата. Били използвани специални методи за постигане на висока прецизност в резултатите, което поставя изследването в категорията „златен стандарт“.

Учениците от експерименталната група работели с упражненията Foundations от програмата Fast ForWord по 50 минути на ден 5 дни в седмицата. В допълнение използвали и софтуерната програма Reading Assistant Plus за 20 минути на ден два пъти седмично в продължение на 7 седмици, което прави общо 26 часа. Foundation I, Foundation II и Reading Assistant Plus са компоненти на системата Fast ForWord.

Уменията за четене на децата били оценени преди началото на изследването и след това и резултатите показали, че учениците в екперименталната група, които използвали Fast Fast ForWord скочили от 37-мия персентил на 54-тия персентил. Експерименталната група постигнала такова подобрение за 7,5 седмици, каквото обикновено се постига за 8 месеца.

fast-forword-logo

Резултатите от това изследване подкрепят досегашните изследвания върху ефективността на Fast ForWord за изграждане на умения за четене, учене на език и подобряване на другите когнитивни умения. В програмата са заложени забавни упражнения с незабавна обратна връзка и поощрения за постигнати резултати. Това стимулира центъра за награда в мозъка и мотивира децата да продължават да развиват уменията си.

Източник: Scientific Learning

Други статии