Проблеми с ученето в тийнейджърска възраст – научно-базиран метод за развиване на необходимите умения!

teenagers-studying-with-headphones

Един от предметите на изследване на невронауката е в сферата на обучението и механизмите, по които мозъкът учи. Резултатите от тези изследвания се използват за създаването на програми, които подпомагат деца и възрастни да подобрят когнитивните си умения – за концентрация, запаметяване, четене, слухова обработка и т.н.

Когато тези умения не са достатъчно добре развити още в начална училищна възраст, затрудненията с ученето може да продължат през целия период на основното и средното образование. Учители на деца в тази възраст забелязват, че учениците имат пропуски от предишните години и това възпрепятства възможността им да достигнат максимума от своя потенциал.

Понякога се наблюдават и поведенчески проблеми в резултат на фрустрацията на учениците от затрудненията, които изпитват. Някои от тях се затварят, а други се държат провокативно и агресивно, за да скрият срама, неудобството или раздразнението, което изпитват. По този начин се получава домино ефект – затрудненията с уменията за учене водят до ниско самочувствие и поведенчески проблеми, което може да е осъзнат или неосъзнат процес и децата да нямат представа, че тези две неща са свързани.

Невронауката е показала, че за да се научи едно дете да чете добре е необходимо визуалния и аудиалния кортекс да се свържат на невронно ниво и да работят заедно. Невронните връзки между тези два дяла се изграждат в процеса на научаване на четенето и не са нещо, с което детето се ражда. Когато се изградят тези невронни връзки, това позволява на мозъка да обработва бързо и точно визуалната и аудиална информация. Синхроничното свързване дава възможност на детето автоматично да асоциира звуците и буквите, да ги декодира и да разбира изреченията. При някои деца това свързване не се е случило напълно и четенето се превръща в борба.

fast-forword-logo

Учените са създали програми като Fast ForWord, които осигуряват прецизни стимули за мозъка, за да му помогнат да създаде необходимите невронни връзки. Едно изследване на Университета в Станфорд открило, че мозъкът на деца, които изпитват затруднения с четенето, започва да функционира ефективно във визуалния и слуховия кортекс само след 8 седмици използване на програмата Fast ForWord и децата значително са подобрили гладкостта на четенето.

Първите две нива от семейството на Fast ForWord са Fast ForWord Literacy (Foundations I) и Fast ForWord Literacy Advanced (Foundations II), които са специално предназначени за деца между 6-ти и 12-ти клас (съответно от 1-ви до 5-ти клас). Програмата е разработена така, че да осигурява достатъчно мотивация за прогрес при подрастващите.

SonoLab е едно от новите упражнения, в което подрастващите развиват и умения от сферата социално-емоционалното обучение.

Трите сфери, в които Fast ForWord Literacy развива умения са:

  • Fast ForWord Literacy спомага за изграждането на езикови умения, слухова обработка и четене: фонологична и фонемна осъзнатост, декодиране, обогатяване на речниковия запаса, езикова структура, гладкост на четене, четене с разбиране и т.н.
  • В програмата е заложено и развитието на когнитивни умения като: подобряване на паметта, фокусираното внимание, самоконтрола, постоянството и уменията за поставяне на цели.
  • Третата сфера е свързана със социално-емоционалното обучение. То позволява на учениците да изграждат самоувереност и себепознание, както и да подобряват уменията си за себеуправление и себеизразяване.

Всички тези упражнения са базирани на изследванията на учените за невропластичността и подпомагат учениците в предпубертетна и пубертетна възраст да развият своя потенциал в процеса на учене.

Източник: Scientific Learning

Други статии