Контактът с природата подобрява резултатите на тестове – научни доказателства за влиянието върху работата на ума!

children-in-nature

В условията на социално дистанциране и стоене вкъщи, все повече оценяваме възможността да сме някъде сред природа. Контактът с природата е част от грижата за нашето здраве във всеки негов аспект. Чрез сравняване на резултатите от 13 проучвания учените са установили още една причина да започнем по-често да посещаваме гори и планини, когато извънредното положение приключи. И това важи в пълна степен както за децата, така и за възрастните. Прекарването на време сред природата подобрява когнитивните функции на мозъка и представянето на тестове и работни задачи, които изискват фокусирано внимание!

Един от начините, по които природата може да подобри когнитивните функции на мозъка свързани с придобиване и целенасочено използване на знания е чрез подобряване процеса на запомняне и спомняне на информация, стимулиране на работната памет и способността за насочване на вниманието към определена цел.

Участниците в изследванията трябвало да извършват различни умствени задачи след като са прекарали време сред природата. Една от задачите била свързана със запомняне на последователността на изброени цифри от изследователя, които след това участниците трябвало да кажат отзад напред. Например “3-5-2-4-8-7-1” трябва да бъде казано по следния начин: “1-7-8-4-2-5-3“.

Резултатите от когнитивните тестове показали, че участниците се справят много по-добре със задачите след контакт с природата отколкото след прекарано време навън в градска среда. Дори било установено, че когато участниците сядали да изпълняват задачи след разходка в оживена градска среда, те се справяли по-зле на тестовете, отколкото преди да прекарат време по натоварените улици. Причината за това била бомбардирането на мозъка с изключително много на брой визуални и шумови стимули, които временно могат да доведат до когнитивно претоварване и недобро функциониране на работната памет и концентрацията.

kids-playing-in-nature

Изследователите искали да открият и дали има връзка между подобряването на настроението (което е известен ефект от контакта с природата) и подобряването на умствените (когнитивни) функции. Оказало се, че положителното влияние на природата върху функциите на мозъка се случва отделно от подобряването на настроението. И двата ефекта присъстват, но се използват различни, независими едни от други невронни пътеки в мозъка за подобряването на емоционалното състояние от една страна и подобряването на когнитивните функции – от друга.

Другото, което изследователите са установили, че естествената природна среда като гори и планини има по-голям положителен ефект върху когнитивното представяне в сравнение с времето прекарано в един малък парк, който се намира в средата на града.

Ползите от тези изследвания са, че се натрупват нови доказателства за факторите, от които зависят здравето, емоционалното състояние и работата на ума при децата и възрастните.

fast-forword-logo

За стимулирането на мозъка да създава нови невронни пътища в областите свързани с когнитивни умения (четене, писане, смятане, изучаване на език, концентрация, запаметяване, слухова обработка и логическо мислене) учените в сферата на невронауката са създали софтуерни програми като Fast ForWord, Reading Assistant, SoundSory и ForBrain. Тези програми се използват за подобряване на когнитивните умения и в случаите на дислексия, дефицит на внимание, разстройство на слуховата обработка и други разстройства повлияващи уменията за учене.

Източник: Psypost

Други статии