Детската тревожност и трудности с изграждането на режим в учебния процес – стратегии за справяне!

child-studying-at-home

Процесът на обучение в настоящата ситуация е предизвикателство за всички – учители, ученици и родители. Особено важно е за родителите да знаят какви са реалистичните цели и очаквания към детето им по отношение на ученето, за да могат да сътрудничат и помагат на децата в постигането на тези цели.

Едно от съществените неща е децата да си изградят определен режим, към който да се придържат и да имат необходимата нагласа и навик за учене, когато дойде време за писане на домашните. Необходими са и почивки между ученето по отделните предмети, които да бъдат сравнително еднакви по продължителност, за да се поддържа темпото и нагласата за учене.

Един добър балансиран целодневен режим включва следните компоненти:

  • Учене
  • Физическа дейност
  • Креативна дейност или свободна игра
  • Време прекарано на тишина
  • Време прекарано на свеж въздух
  • Срещи с приятелчетата в Skype, Zoom или Facetime.

Периодите на учене е нужно да са с продължителност съобразена и със способността на детето да задържа вниманието си върху даден предмет или задача. Добър ориентир за писане на домашна работа по отделен предмет е между 20 и 40 минути.

Справяне с детската тревожност

Наред с дистанционното обучение, децата се опитват да се справят и с напрежението, което се усеща в семейството и обществото.

Едно от нещата, които можете да направите е да работите върху справяне със собствената тревожност:

  • Намаляване на времето прекарано в гледане на новини
  • Използване на стратегии за управление на стреса (като дихателни практики и някакъв спорт у дома)
  • Онлайн консултации с психолог може да ви бъдат изключително полезни

Другото нещо, което е необходимо да направите е да разговаряте с децата за техните емоции и мисли, за да могат да се освободят от напрежението, да се почувстват чути и разбрани и да получат подкрепа от вас. Проучването и развиването на уменията свързани с емоционалната интелигентност (за деца и възрастни) са ключови за справяне с емоциите по здрав начин.

fast-forword-logo

Тревожността, която децата изпитват конкретно по отношение на учебния процес и затрудненията с четене, писане, смятане и изучаване на чужд език, може да бъде преодоляна и с помощта на иновативни софтуерни програми като Fast ForWord, Reading Assistant, ForBrain и SoundSory. Те са разработени от невробиолози с цел подобряване на когнитивните умения като четене, концентрация, слухова обработка, запаметяване, езикови умения и т.н. Успешно се прилагат като интервенция и в случаите на диагностицирана дислексия, разстройство с дефицит на вниманието, разстройство на слуховата обработка и т.н.

Можете да прочетете още по темата в първата част на статията.

Източник: Gemm Learning

Други статии