Усещането за общност във виртуалното училище – защо е изключително важно и как да се постигне?

student-lonely-at-home

Преминаването от ходене на училище към онлайн обучение е предизвикателство както за учителите, които трябва да използват нови методи и средства в обучението, така и за децата, които свързват учебния процес със събирането на едно място на техните съученици, т.е. със съществуването на една общност. Това усещане за принадлежност към общност е изключително важно и е необходимо да се направят усилия да се поддържа дори и в условията на онлайн обучение. Учителите и хората запознати със социално-емоционалното обучение знаят, че силните и здрави връзки между участниците в учебния процес са ключов компонент от успешното учене. Как могат учителите да изградят силно усещане за общност през този период на социална изолация?

Усещането за принадлежност се изгражда чрез подхранване на връзката между учителите и учениците, както и между самите ученици.

Изследвания, които са проучвали ефекта на това усещане за принадлежност върху учебния процес, са показали, че:

  • Учениците са много по-мотивирани (проучване на Соломон, Батистич, Уотсън, Шапс и Люис, 2000г.)
  • Развиват социална и емоционална компетентност (Соломон, 2000г.)
  • Нямат проблемно поведение – употреба на наркотици, насилие и т.н. (Ресник, 1997г.)
  • Чувстват се по-ангажирани с учебния процес и по-отдадени на целите си в училище (Остерман, 2000г.)
lonely-boy-studying

Силното чувство за общност намалява усещането за самота, което е много вероятно да изпитат децата, докато са под карантина. Училищата в Азия, които за затворени от месеци докладват, че учениците са споделили за засилено усещане за самота. Учител от международно училище в Китай добавя:

„Много по-лесно е да се скриеш в дигитален свят. И имаме ученици, които са напълно отсъстващи.“

Самотата може да премине в усещане за откъснатост. От друга страна, подхранването на чувството за принадлежност насърчава децата да участват във виртуалната учебна среда.

Стратегии за култивиране на усещане за общност във виртуалната среда

Ето няколко идеи за обучителите:

  • Четете на учениците си

Миналата година директор на начално училище в Тексас стана известна в САЩ с нейната инициатива да чете приказки веднъж седмично на децата преди лягане по Facebook Live. Коментарът на директорката в интервюто й за Washington Post е, че тя е решила да направи тази инициатива, за да подхранва връзката с учениците. Тя добавя и че децата, които се чувстват обичани, са по-мотивирани да полагат усилия.

  • Въведете нормални рутинни дейности, които изграждат усещане за общност

Ритуалите изграждат общност и поддържат усещането за нормалност в тази извънредна ситуация. Много училища са въвели ежедневно сутрешно съобщаване на училищни новини и събития по Twitter, YouTube и Facebook. По този начин децата започват деня си с научаване на предстоящи проекти, по които ще работят, както и с поздрави за рождениците от съответния клас, които празнуват на дадения ден.

Обедното време също е възможност за споделен обяд като децата хапват и споделят неща с другите деца и с учителя им, които не са свързани с учебния процес. Платформите, които могат да се използват за дигитални срещи са: Zoom, Google Hangouts, 8×8, Avaya Spaces.

  • Работа по двойки и по групи

Това е начин да се насърчава общуването на учениците и извън класната стая с цел работа в екип. Това важи и за общуването между учители и ученици – необходимо е да се подхранва усещането в тях, че са един екип с една обща цел. Учениците, които са по-запознати с новите технологии могат да помагат на учителите да свикнат да използват различни платформи и приложения.

  • Споделяне на преживявания

Планирайте за учениците виртуални посещения на различни културни дестинации. След тези „групови посещения“, ще можете да споделите своите впечатления. Потърсете възможности в Интернет за виртуално посещение на музеи, сафари в резервати, геологически пътешествия, посещения на ферми и други места, на които децата ще научат интересни неща и ще споделят заедно някакво преживяване.

fast-forword-logo

За децата, които изпитват затруднения с когнитивните умения като четене, писане, концентриране, учене на английски език и т.н., сега е още по-важно да бъдат ангажирани с интересни и ефективни начини за развиване на тези умения, за да са в крачка с темпото, с което се движи класа, за да имат добри възможности за реализация в бъдеще, както и за изграждане на увереност в себе си. Разработените от невробиолози на основата на откритията за невропластичността софтуерни програми Fast ForWord и Reading Assistant помагат на децата и възрастните да подобрят уменията за слухова обработка, четене, учене на език, концентрация и запаметяване. Дейностите в тези програми стимулират създаването на нови невронни връзки и мрежи в областите в мозъка, които са свързани с когнитивните умения ключови за процеса на учене.

Източник: SciLearn

Други статии