Изпълнителните функции на мозъка – кои упражнения и дейности ги развиват според възрастта на децата?

students-studying-at-school

Изпълнителните функции на мозъка са свързани с уменията за четене, писане, концентрация, запаметяване, изучаване на език и логическо мислене. От това доколко добре са развити са изпълнителните функции на мозъка зависи успехът на детето в училище и във всяка една сфера, в която то ще има нужда да усвоява и прилага нови знания.

Изпълнителните функции на мозъка зависят от качеството и количеството на невронните връзки в мозъка между отделните му зони и центрове. Учените са открили начини, по които мозъкът може да бъде стимулиран да създава нови невронни връзки.

Едни от тези начини са игри и упражнения, които учителите и родителите могат да използват според възрастта на детето. Ето някои идеи за различни възрастови групи:

Възраст 11-14 години

  • Предложете им активно практикуване на уменията за слушане – използвайте аудио файлове, за да тренирате вниманието на децата и умението им да извличат важната информация от постъпващата слухова информация. Безплатни ресурси за целта могат да бъдат подкасти на различни теми. Подгответе предварително листове с въпроси по темата, за да насочите вниманието на децата към определени детайли и точки от информацията, която ще чуят.
  • Пишете списъци със задачи и цели – помогнете на децата да развият уменията за планиране, логическо мислене и целеполагане. Задачите в списъка, които те ще определят и запишат може да се отнасят до плана на конкретен урок, какво ще правят през седмицата за самоподготовка или работата по дългосрочен проект. Така децата се научават да приоритизират задачите си, да планират времето си и необходимите ресурси или хора за завършването на даден проект или постигането на цел.

Възраст 14-18

  • Създайте карти за управление на големи проекти (групова работа). Това е подобно на списъка със задачите, но за още по-дългосрочни цели и големи проекти като вместо списък се използва голям картон, на който се създава карта със стъпките, тяхната последователност, екипа, който ще работи по всяка стъпка, крайните срокове и разпределение на работата по задачите и т.н.
  • Подобрете усета им за време, за да имат по-добри умения за управление на времето. Това може да стане с различни упражнения.

Упражнение 1: задайте им задачата да записват в тетрадка колко време са отдали на различни дейности в рамките на седмица – например колко време са отделили на домашната работа, за браузване в социалните медии, за гледане на телевизия, за спорт и т.н. Така учениците ще придобият ясна представа за начина, по който използват часовете и минутите в ежедневието и могат да направят нови избори за по-добро разпределяне на времето си, за да постигнат своите цели.

Упражнение 2: Когато дадете задача на учениците, попитайте ги за колко време биха я изпълнили качествено и след приключване на задачата им кажете да сравнят реалното време, което им е отнело с времето, което са предполагали, че ще им отнеме. Това упражнение също е полезно за развиване на усет за времето, добра преценка, логическо мислене, концентрация.

Упражнение 3: Създайте бланка за анализ на работата по проект и след приключване на проекта, отговорете на въпросите за ефективното разпределение на усилия, време и ресурси. По този начин учениците подобряват своите умения за работа в група, развиват логическото си мислене и умението за решаване на проблеми. Всички тези умения са свързани с изпълнителните функции на мозъка.

fast-forword-logo

Освен с тези упражнения и задачи у дома и в училище, децата могат да подобряват изпълнителните функции на мозъка и с помощта на съвременните технологии като програмите Fast ForWord, ForBrain, Reading Assistant и SoundSory. Те са разработени от специалисти в областта на невронауката специално за стимулиране на мозъка да създава невронни връзки между отделните центрове, за да се развиват уменията за изучаване на английски език, четене, писане, слухова обработка, запаметяване, логическо мислене и концентрация.

Можете да прочетете още по темата за развиване на изпълнителните функции на мозъка при децата на възраст 5-11 години в първата част на статията.

Източник: SciLearn

Други статии